Özgür Tutsaklar Nedim Öztürk 123 Gün, Nurettin Kaya 114 Gündür Süresiz Açlık Grevi Direnişinde

Ülkemizde ve dünyanın bir çok yerinde adaletsizliklere karşı direnişler sürüyor. Bir direniş 129ab yasalarının kaldırılması için Berlin’de açlık grevi ile sürerken, bir direniş işine geri dönmek için Şişli belediyesi önünde oturma eylemi yaparak sürüyor. Emperyalizm ve faşizm saldırmaya devam ederken direnişlerin olması çok sade bir gerçeği gösteriyor: Baskı varsa direniş var!

Ülkemiz hapishanelerinde de bir direniş sürmekte.
Nedim Öztürk Sincan 2 nolu yüksek güvenlikli hapishanede açlık direnişi yapıyor. Direnişinin 123. gününde.
Nurettin Kaya ise Erzurum 1 nolu yüksek güvenlikli hapishanede açlık direnişinde. O da tam 114 gündür aç.

Faşizm saldırılarını tutsakları tecrit etmek için yoğunlaştırıyor. F tipleri saldırıları ile emperyalizm ve faşizmin hesapları tutmadı. Tutsakların 7 yıl süren direnişinde 122 şehit bu saldırıyı boşa çıkarttı. Tecrit saldırısı püskürtüldü.
Ancak emperyalizm ve faşizm saldırılarını durdurmadı. Devrimcileri tecrit edip yalnızlaştırmak emperyalizm ve faşizm için varlık yokluk sorunudur. Devrimcileri teslim alamazsa sonlarının yakın olduğunu bildiklerinden her fırsatta bir saldırı politikası ile ortaya çıkıyorlar.
S tipi, R tipi ve Y tipi hapishaneleri inşa etmeleri bu politikanın devamıdır.

YİNE DİRENİŞ

F tipleri saldırılarını boşa çıkartan özgür tutsaklık geleneği S tipi, R tipi ve Y tipi hapishaneler saldırısına da direnişle cevap veriyor.
Nedim Öztürk, Nurettin Kaya hapishanelerin kapatılması talebi ile direniyorlar. “Biz oldukça size rahat yok” diyorlar. “Biz oldukça halka zulüm politikalarınızın karşısında göreceksiniz.”, “83 milyon halkı teslim alamayacaksınız!” diyorlar.

Tüm direnişlerde olduğu gibi, açlık direnişleri de asıl olarak tüm ilericilere, devrimcilere, demokratlara, haktan haklıdan yana olan herkese çağrıdır. “gelin bu adaletsizliğe izin vermeyelim” çağrısıdır.
Nedim Öztürk ve Nurettin Kaya’nın talepleri insanca taleplerdir. Karşılanamayacak talepler değildir. Tabii ki bunu belirleyecek olan sahiplenme olacaktı. Sahiplenerek direnişi büyütmek!

Talepleri;

1-Zorunlu Sürgün Sevkler Durdurulsun
2-Siyasi Tutsaklar sevk olduğu hapishanelerde biraya getirilsin
3-Tutsaklar ailelerinin yakınında ve kendi arkadaşlarının olduğu hapishanelere sevk edilsin!
4-Dsiplin cezaları kaldırılsın şartlı tahliyeler uygulansın
5-S, R, Y, Tipi Hapishaneler Kapatılsın

Sosyal ağlarda paylaşın