SAĞLIKTA ADALETSİZLİK DERİNLEŞİYOR!
Muayene Ücretlerine Yüzde 50 Zam Yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulamaları tebliğinde yapılan değişiklikle, muayene ücretlerine ve tıbbî malzeme bedellerine zam yapıldı.
Resmi Gazete’de yayınlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki yeni düzenlemeye göre
“Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi”nde yer alan vaka başı muayene ücretleri artırıldı.
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun aldığı karara göre acil tıp, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.

Sağlık alanındaki zamlar, muayene ücretleriyle sınırlı kalmadı.
“Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere bu kategorideki sağlık işlemleri ücretlerinde artış yapıldı.

Keza, “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait sağlık hizmetlerinin ücretlerine de zam yapıldı.

Zamların son ayağı ise, tıbbi malzemelere yapıldı.
Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerine de zam geldi.

“DEVLET” HASTAHANELERİNDE RANDEVU YOK! ÖZEL HASTAHANELERE PARA YOK!
Adaletsizlik, özel hastahaneler ve diğer hastahaneler arasında giderek artan farkla da büyüyor.
Kamu hastahanelerinde ultrason, ameliyat, tetkik gibi sağlık ihtiyaçlarında randevu ancak aylar sonraya alınabiliyor. Bazı yerlerde ultrason randevuları bir yıl sonraya kalıyor.
Onkoloji alanı gibi, gecikmesinin bedelinin çoğu zaman canla ödendiği hastalıklarda bile zamanında randevu alabilmek imkansız gibi.
Özel hastanelere gidenler ise yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor. Bu ücreti ödeyemeyenleri ise bekleyen anlayış şu:
“Paran yoksa öl!”
Sömürücü soyguncu iktidarın devletinde durum bu.

Sosyal ağlarda paylaşın