Okuma Odası’nda Bu Hafta: HAKLIDIR KAVGAMIZ TARİHİN ÇAĞLAYAN AKIŞINDA

 • Büyük Patlama’dan Halk Devrimi’ne –

Bu hafta Okuma Odası’nda yine çok yeni bir kitabın tanıtımını yapıyoruz.
Tanıtacağımız kitap: Boran Yayınları tarafından yayınlanan “Haklıdır Kavgamız Tarihin Çağlayan Akışında” kitabı.
Yayın tarihi çok yeni: Nisan 2023.
141 sayfalık bir kitap.
141 sayfa, bir kitap için çok fazla sayılmaz belki.
Ama bu kitap 141 sayfaya, koca bir tarihi sığdırıyor.
Öyle ki;
evrenin, dünyanın varoluşundaki “Büyük Patlama”dan, Anadolu’da gerçekleşmesi öngörülen Halk Devrimi’ne kadar uzanan bir kitap.
Daraltılmış, özetlenmiş bir “insanlık tarihi” de diyebiliriz.
Ve yine 1500’lerin Anadolu isyanlarından 1980’lerin, 2000’lerin ölüm oruçlarına uzanan özet bir “Anadolu tarihi” de diyebiliriz.

Toplumlar tarihinde,
İlkel Komünal Toplumdan Köleci Topluma, Feodalizmden Kapitalizme, hepsine kısa kısa değinmeler yapılıyor.
Dünyayı yeniden şekillendiren 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı ve Ekim Devrimi, 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı da kitabın başlıkları arasında.

Anadolu tarihinde,
isyanlardan kurtuluş savaşına, TKP’den THKP-C ve DHKP-C’ye, Kızıldere’den günümüze hemen tüm önemli dönüm noktaları var.

KİTAPTAN İKİ ALINTI: İLK PARAGRAF SON PARAGRAF
Kitap şöyle başlıyor:
“Evrenin varoluşuna ilişkin günümüzde bilim insanlarının büyük ölçüde ortaklaştığı görüş “Biq Banq”, yani Büyük Patlama teorisidir. Bu teoriye göre evren, bundan 13,8 milyar yıl önce
yaşanan tarifi imkansız büyüklükte bir patlamanın ardından meydana geldi.”

Kitabın son başlığı da önemli:
“Sosyalizm Gelecektir”
Kitap, tarihsel ve siyasal haklılığın ve toplumlar tarihinin sosyalizmle devam edeceğinin vurgusuyla bitiyor.
Kitabın son paragrafında şöyle deniliyor:
“Geride kalan 20 yıllık süreç “21. yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı
olacak” tespitini doğrularcasına Türkiye’den Brezilya’ya, Mısır’dan
Şili’ye, Sudan’dan Sri Lanka’ya kadar halkların ekmek, adalet ve
özgürlük için ayaklanmalarına tanık oldu. Bu ayaklanmalar da
bir kez daha göstermiştir ki halkların devrimden başka çözümü
sosyalizmden başka alternatifi yoktur. O nedenle, bir kez daha
diyoruz ki; Sosyalizm Gelecektir!”

 • Yukarıdaki özet tarih, inanıyoruz ki, özellikle gençler için çok yararlı bir özettir; bu yanıyla kitabı özellikle gençlere öneriyoruz.
  Kitabın içindekiler bölümünü de aşağıda yayınlıyoruz.

Kitap, kolektif olarak yazılan bir kitap.
Yazan; VAN F TİPİ ÖZGÜR TUTSAKLARI.
Her tutsağın emeğini, düşüncelerini kattığı bir kitap. Bu yanıyla da özgün bir kitap.

İÇİNDEKİLER:
Büyük Patlama 5
İnsan 6
Tarım Devrimi 8
İlkel Komünal Toplum 9
Köleci Toplum 11
Sınıflar ve Sınıf Savaşı 15
Köleciliğin Yükselişi 17
Spartaküs ve Köleciliğin Çöküşü 19
Dinler 21
Feodalizm 26
Anadolu İsyanları 28
Feodalizmin Çöküşü 34
Kapitalizmin Doğuşu 36
Kapitalizmin Yükselişi ve Emperyalizm 40

 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı 43
  Ekim Devrimi 45
  Devrimci Durum 48
  Marksizm-Leninizm 50
  Osmanlı Devletinin Çöküşü 69
  Kurtuluş Savaşı 72
  Küçük-Burjuva Diktatörlüğü 76
  Kürt Sorunu 79
  Faşizm 82
 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı 87
  Yeni-Sömürgecilik 91
  Oligarşi 96
  Sömürge Tipi Faşizm 97
  Devrim ve Zorun Rolü 101
  Türkiye Komünist Partisi (TKP) 103
  Türkiye Solu’nun 1961-1971 Arası Dönemi 106
  Devrimci Çizginin Netleşmesi 111
  Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) 113
  Kurtuluş Grubu- Devrimci Yol 118
  Devrimci Sol 121
  1984 Ölüm Orucu Direnişi 123
  Atılım 124
  Darbecilik İhaneti 126
  Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C) 127
  Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi (P.A.S.S.) 128
  Anti-Emperyalist Anti-Oligarşik Halk Devrimi 133
  Sonuç Olarak; Sosyalizm Gelecektir 136
Sosyal ağlarda paylaşın