İşten Çıkarma, Direniş, Gözaltı!

Bilindiği gibi, Korona pandemisi nedeniyle işten çıkarma yasağı var. Fakat patronlar yasak dinlemiyor. Gebze’de bulunan Özer Elektrik’te Birleşik Metal-İş üyesi 10 işçi tazminatsız işten atıldı. İşçiler, işçiler jandarma zoruyla fabrikadan çıkarıldı. 

İşçilerin işine son verildiği gün, ne rastlantı ki; Birleşik Metal-İş’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunduğu gündü. Bakanlığa yapılan yetki başvurusunu duyan Özer Elektrik patronları ve onların adamları, işçileri sorguya çekerek sendikadan istifaya zorladılar, iş yerinde kalan diğer işçilere de baskı uyguladılar.   

Sendikasızlaştırma saldırısı, ne salgın dinliyor, ne başka bir şey. Sendikasızlaştırma ve örgütsüzleştirme, patronların en büyük silahı. Patronlar, iktidarın kendilerine dokunmayacağından emin olarak işten çıkarmalarda da, işçilerin haklarını gasp etmekte de pervasızlar. 

Direnişten Başka Yol Yok!

Özer Elektrik’te işten atılan 10 işçi, hemen direnişe başladılar. 

Üzerinde uzun uzadıya düşünecekleri bir şey yoktu. Bu ülkede hak gasplarına karşı çıkmak, haklarını kazanmak için direnmekten başka yol yoktur; dilekçeler, diyaloglar, işe yaramaz. 

Onlar da bu nedenle hemen direnişe başladılar. 

İktidar hemen saldırdı. Birleşik Metal-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı ve Şube Başkanı Necmettin Aydın gözaltına alındılar.

Direniş ve gözaltılar üzerine Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada şöyle denilde: “Gebze Özer Elektrik işyerinde Çoğunluk tespiti için Bakanlığa başvuru yaptığımız gün, işten çıkarma yasağına rağmen 10 üyemizin işten çıkartılması Anayasa ve yasaların resmen ayaklar altına alındığının açık bir göstergesidir. Gözaltındaki arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı”.

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.