EMPERYALİZMİN AHLAKI YOKTUR!


EMPERYALİZM AHLAKSIZLIKTIR!

Emperyalizmden yardım almak ahlaksızlıktır. Çünkü ahlaklı olmak onurlu olmaktır.Emperyalizmin ahlakı halkları katletmek ve tüm zenginliklerine el koyarak çalmaktır.

Örneğin; emperyalistler işbirlikçi faşist iktidarlar aracılığı ile tüm dünyanın jandarmalığına soyunarak demokrasi, barış getiriyoruz adı altında katliamlar ve soygunlar yapmaktadırlar. Yanı başımızda kardeş Orta Doğu halklarına karşı gerçekleştirdiği katliamları sürmektedir. Bu katliamların amacı Irak’ta petrole el koymaktı. Buna da bir kılıf uydurarak “Saddam” ile çıkarları ters düştüğünde kötü adam ilan edilip saldırıldı.

Asıl amaçları Irak halkını susturmak ve tüm zenginlikleri çalmaktı.

Keza Suriye’de de aynı senaryoları uyguladılar. Yıllardır emperyalizm ve işbirlikçileri halkları katlediyorlar. Emperyalizm ile barış olmaz!

Çünkü ahlaksızdırlar!

Kürt milliyetçileri “yıllardır bekliyoruz, gelsinler istedikleri gibi organize etsinler biz kul olmaya hazırız” dediler. Şimdi de Kürt milliyetçileri Orta Doğu’da emperyalizmin kalelerin de bekçilik yapan 23 sentten daha ucuz askerleri oldular.

Bu utanç tablosudur Kürt milliyetçileri kabullendiler. ABD emperyalizminin Orta Doğu da amacı bellidir. ABD
emperyalizminin amacı Suriye de ki, iktidarı teslim almak ve orada doğuya istediği gibi at koşturmaktır. Bu yüzden kendi gayri meşru çocukları olan İŞİD’li katillerini kullanarak, Suriye halkını katlederek teslim almaya çalıştı. Bunu başaramadı ama Kürt milliyetçileri Suriye’nin kuzeyinde emperyalizmin kara gücü olmayı kabullenerek başta Kürt halkına ve tüm Orta Doğu halklarına karşı savaşmayı ve katletmeyi üstlenmiştir.

Kürt milliyetçileri bu gün emperyalizmin merkezinde kendi kara gücü olarak maddi ve silah yardımı almaktadır. Kürt milliyetçi hareket mazlum Kürt halkının ve tüm dünya halklarının katili olan ABD emperyalizminden yardım almaktadır.
Bu yardımı almak ihanettir. Emperyalizmden yardım almak Kürt milliyetçilerin uzlaşmacı politikalarının sonucudur. Bu emperyalizmin yardım tablosu utanç tablosudur Kürt milliyetçileri için. Bir kara lekedir alınlarında.

Kürt halkına çağrımızdır.

Gerçekleri görün ve kararınızı verin. Kürt milliyetçileri ile hareket etmek emperyalizmin katliam ve soygununa ortak olmaktır. Bu onursuzluğu Kürt halkı kabullenemez, kabullenmemeli de.

Çünkü emperyalizmin yardımını kabullenmek, kendikatiline ve dünya halklarının katiline hizmet demektir.

Çağrımızdır!

Kürt halkı özgürlüğünüz Cephe saflarına katılmak ve savaşmaktadır.
Halk Meclislerinde örgütlenmek ve Halk Milislerinde savaşmaktadır.
Özgürlük ve bağımsızlık emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı Anadolu halklarıyla birlikte savaşmaktır.

Çünkü bağımsızlık ve özgürlüğün tek yolu anti-emperyalist, anti-oligarşik halk devrimindedir.

ABD emperyalizmi suçludur. Ne Kürt halkına nede bir başka halka yardım etmez. Çünkü halk düşmanıdır emperyalizm. Çünkü ABD ve emperyalistler; on binlerce ton bombayı halkların üstüne atarak insanları katletmişlerdir!
Bu insanlık suçu değil mi? Kuşkusuz suçludur emperyalizm ve işbirlikçi iktidarları. Bu katliamları görmeyip de emperyalizmin propaganda etkisinde kalmış Kürt milliyetçileri ve oportünist solun gerçeği ikiyüzlülük ve sahtekarlıktır.

Bu aynı zaman da ahlaki standart, AB demokrasi standartlarını savundukları aslında ahlaksızlıktır. Örneğin, Filistin halkını yıllardır İsrail katlediyor. Ama İsrailli birinin burnu kanasın vahşet olur. Bu büyük iki yüzlülüktür.

Kürt halkı yıllardır katlediliyor; emperyalizm ve işbirlikçileri tarafından.

Şimdi Kürt milliyetçileri, emperyalizmin kara gücü olmaları da, başta Kürt halkına ve tüm Orta Doğu halklarına ihanettir.

Çünkü emperyalizmin ahlakı yoktur. Ahlaksızdır.

İşbirliği yapanlarda bundan nasiplenenlerdir.

Emperyalizmden yardım almak emperyalizmin katliamlarına ortak olmaktır!

Biz emperyalizmin celladı olacağız!

Halk Okulu dergisi Sayı: 110 – 19 Aralık 2021

Sosyal ağlarda paylaşın