Zafer Direnenlerin… Gökoğlu Açlık Grevini Bitirdi…

Belçika Saint-Gilles hapishanesinde 3 Şubat’tan bu yana, Tek Tip Elbise dayatmasına karşı açlık grevinde olan Erdal Gökoğlu, 12 Mart günü, sevk edildiği Andenne Hapishanesi’nde belli taleplerinin  karşılanması üzerine açlık grevini sonlandırdı.

Belçika Halk Cephesi tarafından yapılan “Bir Kez Daha ‘Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer’ Diye Yazdık Tarihimize!” başlıklı açıklamada, son gelişmeler anlatılarak, Erdal Gökoğlu’nun açlık grevini sonlandırdığı, ancak “Erdal Gökoğlu’na Özgürlük!” talebinin devam edeceği vurgulandı.

Belçika Halk Cephesi açıklamasında şöyle denildi:

“3 Şubat’tan bu yana, emperyalist Belçika devletinin baskı ve dayatmalarına karşı süresiz açlık grevinde olan Erdal Gökoğlu, bugün, 12 Mart’ta, taleplerinin belli bölümlerinin kabul edilmesi sonucunda açlık grevini sona erdirdi.

Tarihimize bir kez daha “Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer” diye yazdık.

Emperyalizm, Erdal Gökoğlu’na TTE dayatıp, tecrit uygulayarak, haftalarca banyo yapmasına, B-1 almasına izin vermeyerek, hiçbir hakkını kullandırtmayarak, bir kez daha alçaklığın tarihine yeni bir sayfa eklerken, biz bir kez daha dünya halklarının direniş ve zafer tarihine yeni bir sayfa ekledik.”

Belcika HC tarafından yapılan açıklamanın devamı şöyle:

Zafer Direnenlerindir!

Avrupa emperyalizmi, hayatın bir çok alanında direnişleri bastırmış, kitlelerde, aydınlarda ve belli ölçülerde Avrupa Solu’nda da Avrupa’da direnerek hak alınamayacağı düşüncesini yerleştirmiştir. Avrupa’daki özgür tutsakların direnişi, bu düşünceyi defalarca yerle bir etmiştir. Avrupa mahkemelerinde, klasik “yargılamalar” reddedilmiş, emperyailzm yargılanmıştır.

Avrupa’daki özgür tutsakar, direnişleri ve zaferleriyle, statücülüıün, uzlaşmacılığın “bunu kabul etmekle bir şey olmaz”, “bir kez yaptırımlara uymakla düşüncemiz değişecek değil ya…” tarzındaki teorilerini  de yerle bir ediyorlar.

Emperyalizmde Oyun Çoktur!

Erdal Gökoğlu 12/03/2021 Cuma sabah 07.30 sıralarında Andenne hapishanesine sevkedildi. Ancak bu sevk adeta kaçırılırcasına yapıldı, eşyalarını yanına almasına izin verilmedi. Dahası götürüldüğü hapishanede de Tek Tip Elbise dayatması karşısına çıktı. TAVRI DEĞİŞMEDİ ve açlık grevini sürdürdü.

Nihayetinde hapishane müdürü, görüşmek için Erdal’ın hücresine geldi.

Bu görüşmede belli alanlarda TTE dayatması yapılmaması konusunda yapıılan anlaşma sonucunda Erdal Gökoğlu açlık grevini bitirdi. 

Belçika Adalet Bakanlığı’nın direnişi kırma, sonuçsuz bırakma doğrultusundaki her manevrası, Erdal’ın direniş kararlılığı ve dışarıda büyütülen sahiplenmeyle, oluşturulan baskıyla etkisizleştirildi.

Biz biliyoruz ki, emperyalizmde oyun çoktur.

Bu, bir çok direnişte yaşanan bir gelişmedir; DİRENİYORUZ, KAZANIYORUZ!

ZAFERİMİZİ HAZMEDEMİYORLAR! YENİ OYUNLAR DENİYORLAR…

Ama özgür tutsaklar, bu konuda deneyimlidir. Öyle olduğu içindir ki, Erdal Gökoğlu, ne ilk “sevk” vaadinde bıraktı açlık grevini, ne de sevkedildiğinde.  

Erdal Gökoğlu, “Ölürüm Tek Tip Giymem” dedi kazandı.

Kazanan direniş politikası ve özgür tutsakların direnme kararlılığıdır. 

Zaferde Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyoruz!

Zaferin mimarı Erdal Gökoğlu’dur. Özgür tutsaklarımıza olan inancımız, güvenimiz, sevgimiz, bu direnişle bir kez daha büyümüştür. Bunun dışında zaferde emeği geçen herkesin, Belçika Halk Cephesi’nin, Belçika Direnişlerle Dayanışma Komitesi’nin, Belçika Dev-Genç’in, Almanya Dev-Genç’in ve Avrupa’nın her yanından destek veren tüm halk cephelilerin, eline, emeğine, yüreğine sağlık.

Eminiz, daha çok zaferler kazanacağız.

“Erdal Gökoğlu’na Özgürlük” Talebimiz Devam Edecek!

Erdal Gökoğlu, Almanya’dan Belçika’ya iade edilmesinden sonra, keyfi ve hukuksuz olarak tutsak edilmektedir.

Olması gereken, Gökoğlu’nun derhal salıverilmesidir.

Gökoğlu’nun ilk tutulduğu yer olan Saint-Gilles Hapishanesi yönetimi, Gökoğlu’nun tahliyesi için gereken  işlemleri de başlatmamış ve onun daha aylarca “terör suçlusu” statüsünde yatması doğrultusunda karar vermiştir.

Direnişin kazanımlarından biri de bu tahliye sürecinin bürokratik işlemlerinin başlatılması olmuştur. Bu süreç şimdi başlamıştır.

Bu anlamda “Erdal Gökoğlu’na Özgüorlük” talebimizi ve bu doğrultudaki eylemlerimizi gündemde tutacağız.

Not:  13 Mart’ta hapishane önünde yapacağımız mitingimizi zaferin kazanılması nedeniyle iptal ediyoruz.

Mitingimizi, 

Zafer kutlamamızı yapmak ve

“Erdal Gökoğlu’na Özgürlük!” talebimizi devam ettirmek için

daha ileri  bir tarihte yapacağız.

Yer ve tarih ayrıca açıklanacaktır.

Sosyal ağlarda paylaşın