“YERLİ” VE PEK TABİ Kİ “MİLLİ” OLAN AKP’NİN CUMHUR İTTİFAKI NE KADAR DA “YERLİ” VE “MİLLİ”?

(bu yazı haftalık siyasi Halk Okulu dergisinin 195. sayısından alınmıştır.)

CEVABIMIZ; AKP VE ONUNLA BİRLİKTE CUMHUR İTTİFAKI EMPERYALİZMİN, İŞBİRLİKÇİ TEKELCİ
BURJUVAZİNİN PARTİSİ VE İTTİFAKIDIR
İŞLERİ, GÜÇLERİ EMPERYALİZME, İŞBİRLİKÇİ TEKELCİ BURJUVAZİYE HİZMETTİR!
YENİ SÖMÜRGECİLİK POLİTİKALARINI UYGULAMAKTIR!

AKP 2002 yılında iktidara gelmeden önce yürüttüğü seçim propagandasında ve seçimden bu yana
yaşanan her seçimdöneminde, her ağzını açtığında ne kadar “milli” ve “yerli” olduğuna dair
propaganda yürüttü. Bu propagandaları halkımızı kandırmak, uyguladıkları işbirlikçi, emperyalizme
güdümlü politikalarının üstünü örtmek için. Yani kısacası KOCA BİR YALANDI “YERLİ” VE “MİLLİ”
OLDUKLARI.
BUNUN İÇİN KANIT ÇOK!
Milletvekili seçilmek, başbakan olmak için ABD’ye giden bugünün yerli ve milli Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın bizzat kendisiydi.
AKP VE CUMHUR İTTİFAKI;
“YERLİ” VE “MİLLİ” DEĞİL
BİZZAT VE TASTAMAM
EMPERYALİZMİN HİMAYESİNDE, DENETİMİNDE, YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE KURULMUŞ
HALK DÜŞMANI BİR PARTİ VE İTTİFAKTIR!
Neden mi böyledir?
2002 yılından beri iktidarda olan AKP halkın lehine ne yaptı?
Halkın çıkarı için ne yaptı, hangi politikaları uyguladı?
Hiçbir şey yapmadı, uygulamadı.
Övüne övüne “BOP (Büyük Orta Doğu Projesi) Eşbaşkanıyım” diyen yerli ve milli olmakla övünen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Emperyalist devletlerin önünde el pençe duran
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatanımızda halkımıza karşı korkusundan kaynaklı vahşi bir
halk düşmanı, “emri ben verdim” diyerek halkın çocuklarını katletme emri veren, “kadın olsa, çocuk
da olsa güvenlik görevlilerimiz gerekeni yapacaktır” diyen, Kürt halkımızın toprağında binlerle
katledilmesi emriniverendir. Soma’da, Ermenek’te, Kozlu’da, Amasra’da maden ocaklarında katleden
devletin Cumhurbaşkanı Erdoğan. “Bu işin fıtratında var” diyerek ölümlerimizi meşrulaştıran yerli ve
milli Cumhurbaşkanı 6 Şubat depreminde 50 binden fazla halkımızın katledilmesinden, halkımızın
enkaz altında bırakılmasından sorumlu “yerli” ve “milli” iktidar AKP ve Cumhur İttifakıdır.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra yerli ve milli iktidar aldığı oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı
oldu Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı.
Ülkemiz bağımsız ya… Hazine ve Maliye bakanı İngiliz vatandaşı Mehmet Şimşek. Merkez Bankası
Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan’da İngiliz vatandaşı. Bizi ilgilendiren emperyalizmin, işbirlikçi
tekelci burjuvazinin uşağı olmaları ve onların politikalarını uygulamalarıdır.
Yeni sömürgecilik emperyalizme ekonomik, politik, askeri bağımlılıktır.
Yeni sömürgecilik açık işgalin yerine gizli işgalin almasıdır.
Yeni sömürgecilik emperyalizmin içsel olgu haline gelmesi ve oligarşik diktatörlüktür.
Yeni sömürgecilik yardım adı altında emperyalist borçlandırmalardır.
Yeni sömürgecilik sanayide montajcılıktır.
Yeni sömürgecilik dışa bağımlı, çarpık kapitalizm ve işbirlikçi tekelciliktir.
Yeni sömürgecilik sermaye ihracının yerini isim, patent, marka hakkının almasıdır.
Yeni sömürgecilik, çarpık kapitalizmin yarattığı sosyal ve kültürel yozlaşmadır.
Yerli ve milli iktidar, milli ordu işbirlikçi, emperyalizme bağımlı, işbirlikçi tekellerin iktidarıdır, milli ve
yerli de olsa emperyalizmin uşağıdır.
2023 Temmuz ayının sonunda Merkez Bankası’na atamalar yapıldı. Bu atamalar Merkez Bankası’na
getirilenlerin kimler olduğu, nerelerde, neyin eğitimini gördükleri AKP iktidarının ne kadar “yerli” ve
“milli” olduğunun kanıtı. Yerli ve milliler ama bu yerli ve milli olmaları onlarınvatansever olduğu için
değildir. Emperyalizmin yeni sömürgecilik politikalarının uygulanması için yerli ve milliler.
Emperyalizm gizli işgalini böyle yapıyor.
“OSMAN CEVDET AKÇAY”
PİYASANIN TANIDIĞI İSİM!
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanan Osman Cevdet Akçay piyasada tanınan isimlerinden.
1951 yılında Trabzon’da doğdu. 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu.
Kariyerinin önemli bölümünde ABD’de bu alanda akademisyen olarak dersler verdi. The City
University of New York’ta 1990 yılında ekonomi yüksek lisansı, 1992’de de doktora derecesini aldı.
Çalışma hayatına 1985’te yine aynı üniversitede doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-90
yılları arasında Hunter College ve Bauruch College’da öğretim görevlisi, 1990-91 yıllarında
Mannhattan College, New York’da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 de Türkiye’ye dönen
Akçay’ın tercihi yine Boğaziçi Üniversitesi oldu. Doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nde alan Akçay. 2001’de Koç Üniversitesi’ne tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti. 2009’a
kadar öğretim üyeliğinin yanı sıra Koçbank ve ardından Yapı ve Kredi Bankası Başekonomistliği
görevlerini de yürüttü. Akçay Temmuz-Ekim 2018 de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda, 2018-23 yılları
arasında ise Fiba Group, Holding ve Banka da danışmanlık görevinde bulundu.
“FATİH KARAHAN”
FED’DEN MERKEZE UZANAN KARİYER!
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanan ikinci isim ise Fatih Karahan. 1982 yılında Eskişehir’de
doğan Karahan 2006’da Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden

mezun oldu. 2012’de Pennsylvania Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını
tamamladı. Çalışma hayatına aynı yıl New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan
Karahan, 2022’ye kadar aynı kurumda işgücü ve ürün piyasası çalışmaları başkanı ve para politikası
danışmanı olarak görev yaptı. Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı
öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak
çalışmaya başladı. Karahan 2022’de Amazon’da baş ekonomist görevine atandı. İşgücü piyasası
politikalarının makro ekonomik etkilerini, demografgk değişikliklerin işgücü piyasasına etkilerini,
kendine özgü işgücü geliri riskinin doğasını ve ücret şoklaının fiyatlara yansımasını inceledi.
“HATİCE KARAHAN” CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANIYDI!
Hafize Gaye Erkan’ın ekibindeki kadın başkan yardımcısı Hatice Karahan 1978 yılında İstanbul’da
doğdu. 1999’da Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. 2001’de Boğaziçi
Üniversitesi’nden İktisat yüksek lisans derecesi Hatice Karahan aldıktan sonra akademik
çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gitti. 2006’da Syracuse Üniversitesi’nde ekonomi doktorasını
tamamlayan Karahan, aynı üniversite bünyesindeki Center for Pollcy Research’te araştırmalar
yürüttü. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli üniversitelerde ders vermenin yanı sıra, Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ nda (TÜBİTAK) danışmanlık görevini üstlendi. Karahan ayrıca,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO)
gibi Türkiye’nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarında uzun yıllar ekonomi danışmanlığı yaptı. 2015
itibarıyla İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nde kurucu bölüm başkanlığı
görevini de üstlenen Karahan, 2020’de profesör ünvanı aldı.
Temmuz 2017’de Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atanmış olan Karahan ayrıca Harvard
Üniversitesi ve Colombia Üniversitesi’nde ekonomi alanında akademisyen olarak iki yıl süreyle görev
yaptı.” (Hürriyet 29 Temmuz 2023/ sayfa 5)
FAZLA BİR SÖZE GEREK VAR MI?
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanan Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan, Hatice Karahan’ın
eğitimleri, okudukları okullar, nerede, nasıl görev aldıkları açık. ABD emperyalizminin okullarında
ekonomi eğitimi almışlar, lisans yapmışlar, tekellerin kurumlarında görev almışlar. Yeni sömürgecilik
politikaları. Kişiler “yerli” ve “milli” ama eğitimleri, görevleri emperyalizmin yeni sömürgecilik
politikalarının vatanımızda uygulanması için.
Emperyalizm, 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan sonra yeni sömürgecilik politikalarıyla dünyaya,
ülkelere hükmetmeye başlamıştı. Gizli işgal. Ordu yerel, polis yerel, iktidardakiler, meclistekiler “yerli”
ve “milli”: Uyguladıkları politikalar emperyalizmin, işbirlikci tekelci burjuvazinin politikaları.
Emperyalizme bağımlılığı böyle devam ettiriyorlar. Emperyalizmin politikalarını böyle uyguluyorlar.
TAM BAĞIMSIZLIK İÇİN, DEMOKRASİ İÇİN, HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜ, HALKIN MUTLULUĞU, GELECEĞİ,
ONURU İÇİN, SÖMÜRÜYE SON VERMEK İÇİN, ADALET İÇİN; ÜLKEMİZDE TEK YOL DEVRİM, TEK
KURTULUŞ SOSYALİZMDİR.

Sosyal ağlarda paylaşın