YEMEKSEPETİ’NDE EYLEM…

Yemeksepeti kuryeleri, hakları için kontak kapattı.
Emekçiler, hemen her alanda ağırlaşan çalışma koşullarına ve azalan ücretlerine ilişkin eylemler yapmaya başladılar.
Kuryeler, son yıllara en çok yaygınlaşan iş alanlarından biri. ve aynı zamana en yoğun sömürünün olduğu alanlardan biri.
Hatırlanacağı gibi, daha önce de Trendyol ve Hepsiburada kuryeleri eylemler yapmışlardı.

Yemeksepeti bünyesinde çalışan kurye ve depo işçileri de, ücretlerinin arttırılması, sendikalaşmaya yönelik baskılara son verilmesi ve prim hakları için şirket merkezi önünde eylem yaptılar.
TÜMTİS’in çağrısıyla şirketin Levent’teki genel merkezi önünde toplanan işçiler, eylemleriyle taleplerini dile getirdiler.
Tüm Taşıma İşçileri Sendikası’na (TÜMTİS) üye olan ve sendikalaştıkları için baskı gören, iş kolları değiştirilen Yemeksepeti kuryeleri ve depo işçileri; düşük ücret zammını engellemek ve bu baskıları protesto etmek için 1 Şubat’ta saat 11.00’de, kontak kapatarak şirketin genel merkezi önünde bir araya geldiler.

Burada bir basın açıklaması yapan işçiler, yüzde 32,7 zam teklifini kabul etmediklerini belirterek; brüt değil net 5 bin 500 TL maaş istediklerini, ve ayrıca TÜMTİS’in aldığı yetkiye yapılan itirazın geri çekilmesini talep ettiklerini belirttiler.

Basın açıklamasında ayrıca şunlar vurgulandı:

“Yemeksepeti, sendika hakkına da tahammül göstermiyor. İşveren yasal boşlukları kullanarak itiraz etmiş, hileli yöntemlerle işkolu değişikliğine gitmiştir. Sendika üyesi işçilere yönelik baskı ve tehditlerle de örgütlülüğü engelliyor.
Bir yandan da işçilere, esnaf kurye modeli dayatması yapılmakta. Bu sigortasız, güvencesiz çalışma modelidir. Süslü sloganlarla cazip gösterilse de işçilikten doğan haklar bu modelde yoktur. İşveren bu yöntemle sigorta prim, akaryakıt, araç bakım masraflarını işçiye yüklemektedir.
Bu modelde, kıdem tazminatı, izin hakları yoktur, fazla mesai hakları yoktur. Emeğin acımazsızca sömürüsü vardır. Toplu pazarlık hakkı yoktur, sendika hakkı yoktur.
İşkolumuzdaki esnek, güvencesiz ve sendikasız çalışma modeli dayatmalarını reddediyoruz.”

Sosyal ağlarda paylaşın