Meslek Örgütlerine AKP Kuşatması


AKP’nin meslek örgütlerini denetim altına almaya yönelik yeni yasal düzenleme girişimlerine karşı demokratik kitle örgütleri tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

TMMOB, TTB, TÜRMOB ve TDB tarafından yapılan açıklamada, baro ve odaların seçim sisteminde yapılmak istenen değişikliğe karşı mücadele edileceği belirtildi.

AKP’nin Baro ve Odalara Kuşatması

Hatırlanacağı gibi, 6 Mayıs’ta AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantısından sonra, Erdoğan, Meclis’te “barolar ve tabip odalarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesi”yle ilgili bir taslak olduğunu belirterek yöyle demişti:

“Geçen günlerde Ankara Barosu’nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanı ile onun şahsında İslam’a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olundu… Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir.

Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalıyız…

AKP’nin bu saldırısı da AKP borazanı gerici faşist basında hemen aynı gün şu başlıklarla sunuldu:

“Oligarşik imtiyaz bitecek: Baro ve odalara yeni düzenleme geliyor.(6 Mayıs 2020, Yeni Şafak)

AKP’nin Asıl Derdi

Kuşku yok ki, AKP’nin sorunu, Barolarda ve diğer odalardaki “oligarşik imtiyaz” falan değil.

AKP, yıllardır tüm iktidar gücüne, baskı ve tehditlerine rağmen, bu kurumları denetim altına alamamıştır. Bu demokratik kitle örgütlerini iktidarın politikalarına yedekleyememiştir.

Sözkonusu oda ve barolar, bazen olması gerekenin gerisinde tutumlar almış olsalar da, büyük çoğunluğu AKP’nin karşısında yer almışlardır. Her türlü muhalefet odağını yok etmeyi hedefleyen AKP için bu kurumların varlığı bile yeterince rahatsız edicidir.

Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanı’nın açıklamasına yönelik eleştiri bahane edilerek, baro ve odaları denetlemeye yönelik düzenleme yeniden güncelleştirilmek istenmektedir. 

Meslek Örgütleri: Bu Değiştirmeyi Kabul Etmeyeceğiz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) tarafından yapılan açıklamada, “Bütün demokratik kanalları kullanarak, girişimi durdurmak için çalışacağız denildi.

Meslek örgütleri, baro ve odaların seçim sisteminde yapılmak istenen değişikliğe karşı yayınladıkları bildiride şunları belirttiler:

“Meslek odalarının, meslek sahibi olmuş milyonlarca insanı temsil eden Anayasal kurumlar olduğunun vurgulandığı açıklamada, Anayasanın 135’inci maddesi hatırlatıldı. Üyelerin ve temsil edinilen bütün meslek mensuplarının taleplerinin görünmesi ve sorunların çözülmesi için yapılması beklenen birçok düzenleme vardır…

Bunlar yerine birlik ve odalarımızın yapısına, seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa değiştirme girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bu itirazlarımızı bütün üyelerimiz, iş bulamadığı için mesleğe adım atamayan meslek mensuplarımız ve kamusal haklarını korumak için çabaladığımız yurttaşlarımızla birlikte, bütün demokratik kanalları kullanarak yapacak ve girişimi durdurmak için çalışacağız”.

Sosyal ağlarda paylaşın

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.