Dünyayı Güzelleştiren Tek Şey, Sınıflar Mücadelesidir

1 Mayıs’ta, alanlarda olalım.
“Alanlara çıksak ne olacak!” demeyelim.
“Bir tek ben olsam ne olur, olmasan ne olur!” hiç demeyelim.
Burjuvazi,
direnişle, mücadeleyle hiçbir sonuç alınamayacağını,
direnişle, halkın mücadelesiyle düzenin değiştirilemeyeceği düşüncesini yerleştirmeye çalışıyor.
Oysa, tarih bunun tam tersini kanıtlar.
Tarihte, hangi değişiklikler olmuşsa, bu değişim ve ilerlemenin temelinde, sınıflar mücadelesi vardır.

İnsanlık tarihi, yüzbinlerce yıl geriye doğru uzanıyor.
Ama toplumların şekillendiği tarih, ON BİN YILLIK bir geçmişe uzanıyor.
Bu tarihin komünal toplum dönemi hariç, tamamında sınıflar mücadelesi var.
NEDİR BU sınıflar mücadelesi dediğimiz?
Bu mücadele,
ezenlerle ezilenlerin,
zalimlerle mazlumların,
köle sahipleriyle kölelerin,
krallar-padişahlarla köylülerin,
burjuvaziyle proletaryanın savaşıdır.
Ezilenler, sömürülenler, tarihin her döneminde direnmiş, ayaklanmış, savaşlar vermişlerdir.
Bugün sahip olunan haklar ve özgürlükler, işte bu direniş ve savaşların ürünüdür.
Bugün sahip olduğumuz hakların BİR TEKİNİ BİLE, burjuvazi bahşetmedi bize.
Ezilenler, köleler, köylüler, emekçiler, bu hakları ve özgürlükleri,
yeri geldiğinde alanlara, yeri geldiğinde dağlara çıkarak kazandılar.
Yeri geldi öldüler, yeri geldi öldürdüler.
Gün oldu, imha edildiler, gün oldu iktidarı aldılar.

Tarih baba, tarihin en usta ressamıdır.
Dünyaya güzellikleri tarihe can ve kan verenler resmetti.
Dünyadaki güzellikleri onlar yarattı.

1 Mayıs ALANLARA ÇIKMA günüdür.
“Çıksak ne olacak” demeden, MUTLAKA ÇIKMALIYIM diyerek o alanları zaptetme günüdür.
Faşizm, alanları yasaklıyor.
Ülkemizde, yasaklara karşı özgürlüğümüz için ALANLARA çıkmalıyız.
Emperyalizm, alanları yasaklamıyor ama o alanları, bu tarihsel kavga gününü, karnaval gününe çeviriyor.
Avrupa’da 1 Mayıs’ın içinin boşaltılmasına karşı ALANLARA çıkmalıyız.

Sınıflar mücadelesinin bayrağı kızıldır.
Alanlarda sınıflar mücadelesinin kızıl bayrağını dalgalandırmak için ALANLARA çıkmalıyız.

Hak, verilmez alınır.
Ekonomik, demokratik, kültürel haklarımız bir bir gasp edilirken, haklarımızı almak için ALANLARA çıkmalıyız.

Gerçek Haber Ajansı’nın tüm halkımıza,
üreten ve yaratan, direnen ve savaşan tüm güzel insanlarımıza çağrısıdır:
1 Mayıs’ta alanlara çıkalım!
Dünyayı alanlardan güzelleştirelim!

Binyıllar boyu, dünyayı güzelleştirmek uğruna savaşırken şehit düşenleri o alanlarda yaşatalım!

Alanları yasaklasalar da, işgal de etseler, 1 Mayıs alanları her daim, aklımızın alamayacağı kadar kalabalıktır.
Tarihin bütün isyancıları oradadır.
Tarihin bütün ustaları oradadır.
Tarihin bütün halk kahramanları, şehitleri oradadır.
ALANLARDA ONLARLA BİRLİKTE OLALIM!

Sosyal ağlarda paylaşın