İkizdere’de Eylem Yasağına Devam!.. DEVLETİN VALİSİNİN ÖNGÖRÜLERİNE BAKIN!..

Rize Valiliği, Mayıs ayının ortasında aldığı kararla, İkizdere’de her türlü eylem ve etkinliği yasaklamıştı.
Valilik tarafından 1 Haziran’da yapılan açıklamada, basın açıklaması, eylem, yürüyüş gibi tüm etkinlikler ve eylem yasağının 15 gün daha uzatıldığı açıklandı.

İkizdere’de ne oluyor?

Nerede Bir Hak Gaspı Varsa, Terör Demagojisi De Orada!

Valilik, bu demokratik hakkı gasp ederken, benzer tüm yasaklarda olduğu gibi, “terör” demagojisine sığınıyor.
Açıklamada, eylem yasağının gerekçesi olarak “protestoların terör örgütleri ve marjinal gruplar tarafından korsan gösterilere dönüştürülebileceği” iddiası yer alıyor.
İddiayı biraz daha uzunca bir alıntıyla aktarıyoruz:
“… yasal çerçevede ve iyi niyetli başladığı varsayılan; protesto, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin, İkizdere ilçemizde yaşayan veya diğer yerleşim alanlarından faaliyetlere katılan insanların arasına karışması muhtemel çeşitli terör örgütü elemanları/sempatizanları veya marjinal gruplara mensup kişiler vasıtasıyla korsan gösterilere dönüştürülebileceği, iyi niyetle başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, … terör örgütlerine müzahir kitlelerce / gruplarca amacından saptırılarak farklı terör örgütlerinin ve marjinal grupların propaganda aracına çevrilmesi yönünde gayretlerin olacağı öngörülmektedir.”

Ne kadar “ÖNGÖRÜLÜ” bir valilik!
Öngördüğü için de hemen çözümünü bulmuş ve yasak koymuş.
Mazallah, Valilik yasak koymasaydı “iyi niyetli” gösteriler bir anda örgütlerin veya “müzahir” örgütlerin propaganda aracına dönüşebilirdi!

Vali Daha Başka Neleri Korumuş, Bir Bakın!
Rize Valiliği’nin açıklaması, bir demagoji materyali olarak derslerde okutulabilecek nitelikte.
Valiliğin uzun açıklamasının devamında şöyle deniliyor:

“… kaos yaratılmasına zemin hazırlanacağı, hem salgın yönetim süreci sekteye uğratılırken, hem de ülkemizin uluslararası kamuoyunda itibarsızlaşmasına sebebiyet verilebileceği, dolayısıyla Anayasa ile güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetlerin istismarına yol açılabileceği değerlendirilmektedir.”

Yaa… Valilik, bu yasakla, kaosu önlemiş!
Ülkemizin uluslararası kamuoyunda itibarsızlaşmasını önlemiş!.
Hak ve hürriyetlerin istismarını önlemiş!

Cumhuriyetin valisi dediğin böyle olur.
Ne olursa olsun, “terör” örgütleri işe karışmasın.
Dereler, ormanlar mahvedilsin; Valilikçe bir mahzuru yok!
Madenler yağmalansın, Valilikçe bir mahzuru yok!
Binyılların oluşturduğu o güzelim doğa yok edilsin; Valilikçe bir mahzuru yok!

Bakan Karaismailoğlu, İkizdere'de Büyük Resmi Gördü: 'Çevre Hassasiyeti Değil, Sıkıntıları Ülkenin Kalkınması'
Sosyal ağlarda paylaşın