Herkesin Bayramını Kutlamıyoruz… Halkımızın Bayramı Kutlu Olsun…

Herkesin Bayramını Kutlamıyoruz!
Halkımızın Bayramı Kutlu Olsun... 


Dünyanın islam dinine mensup halkları, 2021 yılının Temmuz ayında, bayrama, açlık, yoksulluk, ve "müslüman" kisvesiyle zulmeden faşist dikkatörlükler altında giriyor. 
Müslüman halklar, bayram namazlarını, emperyalistlerin besleyip büyüttüğü halk düşmanı "islami" örgütlerin bombaları altında kılıyorlar. 
Yoksul halklar, çocuklarına bayramlık giysi, evlerine bayram şekeri alamadan bayram kutlamak zorunda bırakılıyorlar. 

İşte bu nedenle, "HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN" demiyoruz; 
halklara BAYRAMI ZEHİR EDENLERİN bayramını kutlamıyoruz. 
Faşist diktatörlerin, topraklarımızı yağmalayan, ormanlarımızı yok eden, sularımızı göllerimizi kurutan patronların bayramını kutlamıyoruz. 
Ülkemizin üstüne çöküp her yeri, her şeyi gasp eden ve kirleten, yozlaştıran Soylu ve onun gibilerin bayramını kutlamıyoruz. 
Faşist, sömürücü, soyguncu iktidarları destekleyen cüppeli ve cüppesiz şeyhlerin, şıhların, toprak ağalarının bayramını kutlamıyoruz. 
Afrikada, Asyada yoksul müslüman halkları açlığa mahkum edenlerin bayramını kutlamıyoruz. 

Bayramların birleştiriciliğine inanıyoruz. 
Bayramlarda küslerin barışmaları gerektiğine inanıyoruz. 
Bayramların böyle bir sosyal işlevi olmalı da. 
Fakat bu, halkın ve halkların kendi arasında bir birlik, kendi arasında barış olmalı.
Kurtla kuzunun barışı değil! 

Mazlumla zalimin barışını, mazlumun zalimi sevmesini hiçbir kitap yazmaz. 
Mazlum zalimin önünde secdeye varırsa, bu yalnızca zalimin bayramı olur. 
Halkı ezen, sömüren, zulmedenlerden nefret edelim. Bu nefret, bayrama aykırı değildir. 
Hiçbir inanca da aykırı değildir. 
Çünkü bu haklı bir neftettir. 

Çocuklarımızı aç bırakanlardan, insanlarımızı çöplüklere mahkum edenlerden, işsiz bırakanlardan, İŞİD gibi katil çeteleri yetiştirenlerden, neden nefret etmeyelim. 
"Gavur"a değil, fakat haksızlık, adaletsizlik yapana, sömürene soyana nefret, doğrudur, haklıdır.  

Halkların bayramı kutlu olsun!
İnanıyoruz ki, yeryüzünün tüm ezilen, mazlum halkları, daha üzel bayramlara layıktır. 
İnanıyor ve biliyoruz ki, o güzel bayramları halklar yine kendi elleriyle yaratacaklardır. 
Halklar, haklı olarak eski bayramları özlüyor. 
İnsanları yozlaştıran, soysuzlaştıran emperyalist-kapitalist düzendir. 
O eski, temiz, kirlenmemiş, mütevazı, adaletli bayramlar, şekerin içten ikram edildiği, kurbanların içten paylaşıldığı o güzel bayramlar, yeniden varolacak. 

Biz, dünyanın ezilen, mazlum halkları başaracağız bunu. 
Bu inanç ve dilekle, Gerçek Haber Ajansı olarak, tekrar tüm halkımızın bayramı kutlu olsun diyoruz. 
Sosyal ağlarda paylaşın