Hasta Tutsaklara Sessiz İmha

Türkiye hapishanelerinde, son yirmi yıllık istatistiklere bakıldığında, her yıl ortalama 215 tutuklu ve hükümlünün öldüğü görülüyor.

Tabii ki doğru kavram, “öldüğü” değil, öldürüldüğüdür.

Çünkü hapishanelerde tutuklu ve hükümlülerin can güvenliği, devletin elindedir.

Eceliyle ölüm” diye bir şey yoktur hapishanelerde.

Bu 215 kişinin, bir kısmı, açıkça işkenceyle, dayakla katledilmiştir.

Bir kısmı, hapishanelerdeki baskı ve zulmü protesto için yapılan ölüm oruçlarında şehit düşmüştür.

Bir kısmı ise, faşizmin “SESSİZ İMHA” politikasıyla katledilmişlerdir.

Nedir SESSİZ İMHA?

Sessiz imha, hasta tutsakların öldürülmesidir.

Hasta tutsakların tedavileri ve tahliyelerinin engellenmesi yoluyla, gün gün, adım adım öldürülmesidir.

Ortada aleni bir katliam yoktur.

Açık bir katliam olmadığı için de bu ölümlerden hiçbir Adalet Bakanı, hiçbir hapishane müdürü, hiçbir gardiyan sorumlu tutulamamaktadır.  

Savcılık, Adli Tıp, Adalet Bakanlığı, Hapishane yönetimi.. hepsi sorumluluğu birbirlerinin üzerine atmaktadırlar.

Türkiye hapishanelerinde 16 yılda 3 bin 432 tutuklu ve hükümlü öldü.

Türkiye, nüfusa orantılı olarak tutuklu hükümlü sayısında Avrupa’da “BİRİNCİ” sırada yer alıyor.

355 hapishanede 282 bin 703 tutuklu bulunuyor.

AKP faşizmi, en çok tutuklu ve hükümlüye sahip olmakla… en çok hapishaneye sahip olmakla övünebilir! 

Sessiz imha politikasıyla katlettiği tutsaklarla övünebilir.

Hapishanelerdeki her ölüm, AKP iktidarının katliam dosyasına dahildir.

Hapishanelerdeki her sessiz imha, suç dosyasına eklenen bir yapraktır.

Bu bölümü, Ruhi Su’nun söylediği şu türkünün uyarlamasıyla bitirelim:

“Tutsakların bir sahibi var

Sorarlar bir gün sorarlar…”

Ali Osman Köse, 37 yıllık bir tutsak. Şu an hasta bir tutsak. Son olarak kanser teşhisi konuldu.

Şu anda onun için sürdürülen bir kampanya var. 24 Nisan’da ülkede ve Avrupa’da bir günlük açlık grevi yapılıyor.

Onun nezdinde, istenen özgürlük, tüm hasta tutsaktlara özgürlük talebidir.

Tıpkı hasta tutsak Güler Zere’nin özgürlüğü için yürütülen mücadelede olduğu gibi.

Bir tutsağın zulmün elinden çekilip alınması, yolun açılmasıdır.

Sosyal ağlarda paylaşın