EBRU TİMTİK ANISINA
ULUSLARARASI SEMPOZYUM
5-7 NİSAN’DA, ATİNA’DA…

“Halkın avukatı, mezarında bile hak mücadelesi verir” demişti Ebru Timtik.
Şehit düştü, bedeni toprak oldu, fakat hak mücadelesine devam ediyor.
Türkiye’den dünyanın sayısız ülkesine uzanan büyük bir coğrafyada hak arama mücadelesi, artık Ebru Timtik’in adıyla anılıyor.
Ebru Timtik, Nisan ayının ilk günlerinde, bu kez Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinin anfilerinde olacak.
Hukuk Fakültesi’nin anfilerinde halkın avukatlığı dersi verecek.
Dünyanın tüm mazlumları adına, antiterör yasalarına karşı hak arama mücadelesini sürdürecek.


Halkın şehit avukatı Ebru Timtik anısına bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Sempozyum”, 5-7 Nisan tarihleri arasında, Atina’da yapılacak.
Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasında yapılacak olan sempozyumda bir çok ülkeden katılımcılar yeralacak.

HALKIN HUKUK BÜROSU ENTERNASYONAL BÜRO tarafından yapılan açıklamada, bu sempozyumun hangi koşullarda yapıldığı ortaya konularak, sempozyuma katılım çağrısında bulunuldu.
HALKIN HUKUK BÜROSU ENTERNASYONAL BÜRO’nun açıklamasının tam metnini aşağıda yayınlıyoruz:

HALKIN AVUKATI EBRU TİMTİK ANISINA

  1. ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA BULUŞALIM

Dünyanın değişik coğrafyalarında, birçok tarihsel gelişmenin yaşandığı, dünya halkları için her anlamda zorlu bir süreçten geçiyoruz. Binlerce yıllık toplumlar tarihi boyunca olduğu gibi bu süreçte de iki temel, iki karşıt gücün amansız mücadelesine tanıklık ediyoruz. Milyonlarca aç, işsiz, evsiz, geleceği çalınmış yoksul bir tarafta; egemen ve sömürücü bir avuç azınlık diğer tarafta…
Emperyalist-kapitalist sistemin efendileri durumundaki bu bir avuç egemen azınlık, dünya ölçeğinde bu sistemin kurumsallaşmış siyasal yapıları aracılığıyla, yerel-bölgesel ölçekte ise tek tek devletler ve siyasal iktidarlar aracılığıyla bu konumlarını korumak için ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal vb. her alandaki saldırılarını artırıyorlar.
Hiç şüphesiz ki, egemen azınlığın bu saldırılarında kullandığı en etkili silah, kendi tekellerinde tuttukları “hukuk yaratma gücü” ve kendi yarattıkları bu hukuk aracılığıyla kendilerine tanıdıkları “meşru güç kullanma” ayrıcalığıdır. Egemen azınlık bugün, “hukuk silahını” halklara karşı, geçmişte hiç olmadığı kadar çok ve etkili şekilde kullanıyorlar. Anti terör yasalarıyla ve diğer baskı yasalarıyla, düşman gördükleri herkese karşı tereddütsüz ve sınırsız şekilde uyguladıkları “düşman ceza hukukuyla” ve diğer tüm araç ve yöntemleriyle, yüzlerce yıllık mücadelelerle kazandığımız haklarımızı, temel hak ve özgürlüklerimizi gasp etmek için kesintisiz biçimde saldırıyorlar.
Bugün bu saldırının en önemli parçalarından biri de Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlar ve GATS gibi çok taraflı sözleşmeler ya da ikili anlaşmalar aracılığıyla dayattıkları çeşitli „hukuk projeleri” ile ülkelerin hukuk sistemlerini dönüştürme, kendi çıkarlarına uygun hale getirme çabalarıdır.
Bu değiştirme/dönüştürme çabasının avukatlığa etkilememesi elbette düşünülemez. Avukatlığın hem işlevsel hem ideolojik olarak egemen azınlığın çıkarlarına uygun olarak yeniden dizayn edilmesi/dönüştürülmesi ve deformasyona uğratılması bu saldırının temel hedeflerinden biridir. Bu hedefi gerçekleştirmek için avukatlık mesleğinin sahip olduğu „bağımsızlık“ ve „hak savunucusu olma” niteliğini her geçen daha fazla ortadan kaldırıyor, böylece avukatlığı, hak savunuculuğundan yasal düzen savunuculuğuna dönüştürüyor, ideolojik deformasyona uğratıyorlar. En önemlisi de bu ideolojik saldırılara rağmen yok edilemeyen “halk için avukatlık” anlayışı ve pratiği -Türkiye ve Filipinler örneğinde olduğu gibi- gerektiğinde zor kullanılarak, işkence, tutsaklık ve katliam boyutunda saldırılarla tasfiye edilmek isteniyor.
Bizler, anısına bu sempozyumu düzenlediğimiz Avukat Ebru Timtik gibi hak ve özgürlük savunucusu avukatlar olarak, egemen azınlığın bu saldırılarına karşı, haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak, mücadele mevzilerimizi savunmak için aynı safta olduğumuz ezilen çoğunlukla birlikte mücadele etmekten başka yolumuzun olmadığını biliyor, buna inanıyoruz. İşte bu nedenle, Ebru’nun meslektaşları, dostları, yoldaşları olarak “egemen azınlığın halka ve mesleğimize yönelik artan saldırılarına karşı mücadelenin araçları ve yöntemleri” konusunda fikirlerimizi ve mücadele deneyimlerimizi paylaşmak için, “ADİL YARGILANMA TALEBİYLE” başladığı ölüm orucu direnişinin 238. Gününde, 27 Ağustos 2020’de yaşamını yitiren Halkın Avukatı Ebru Timtik anısına ve onun ölüm orucuna başladığı tarih olan 5 Nisan 2020’nin 4. yılında, 5-7 Nisan 2024’te Atina’da düzenleyeceğimiz “EBRU TİMTİK ANISINA 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUM”da bir araya geliyoruz.
Sizleri de yaşamını adalet mücadelesine adayan ve bu mücadelede ölümsüzleşen Halkın Avukatı Ebru Timtik anısına düzenleyeceğimiz 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUM’da, Atina’da buluşmaya davet ediyoruz.
HALKIN HUKUK BÜROSU ENTERNASYONAL BÜRO

Sosyal ağlarda paylaşın