20 SORUDA FİLİSTİN (1)

Halk okulu 79. sayıdan aldığımız bu yazıyı iki bölüm halinde siz okurlarımıza sunacağız…

1-“Filistin Sorunu” nedir?

“Filistin Sorunu” emperyalizm ve siyonizmin işbirliğiyle Filistin topraklarına % 90’ına yakınının gasp edilmesi, 4 milyon Filistinli’nin sürgünde ve vatanlarına dönmelerinin engellenmesidir. Geri kalan Filistin halkının ise, işgal altındaki toprakların sadece % 6’lık bölümünde ambargo ve kuşatma altında, tüm ulusal özgürlüklerinden yoksun, kendi vatanlarında köle gibi yaşatılması sorunudur.

2-Siyonizm nedir?

Siyonizm; halkı, ortak bir din etrafında toplayarak bir ulus ve devlet yaratma düşüncesidir. Emperyalistler tarafından desteklenen siyonizm, çıkış noktasınıYahudilik üzerine oturtmuştur.

“Siyon”, Davut Peygamber’in kendine başkan yaptığı Kudüs’teki tepenin adıdır. İsmini buradan alan siyonizm düşüncesi, ırkçı ve işgalci, ilhakçı bir düşüncedir.

3-Filistin’in Siyonistler tarafından işgali ne zaman başlatılmıştır?

Siyonizmin işgali ilk olarak 1917’de İngiltere’nin siyonist hareketi kontrolü olarak Yahudi halkını, bir ulus olarak gösterip Filistin’de bir Yahudi kolonisi kurulması amacıyla düzenlediği Belfour Deklerasyonu ile başlatılır. Bu deklarasyon sonrası hızlandırılan Filistin’e Yahudi göçü ile adım adım başlatılmış olur. Siyonistlerin Filistin’i işgali, tam anlamıyla ise BM’nin kararıyla 14 Mayıs 1948’de gerçekleşir.

4-İsrail devleti ne zaman ve hangi emperyalistlerin desteğiyle kurulmuştur?

BM’de alınan kararla Filistin topraklarının % 56’lık kısmı üzerinde bir Yahudi devleti kurulması kararı alındı. İsrail devleti 1948’de İngiliz ve AMD emperyalistlerinin desteğiyle kuruldu.

5-“Nakba” nedir?

1948’de alınan BM kararından sonra Siyonistler katliamlar yaparak işgali kalıcılaştırmaya çalışırlar. Bunun üzerine Arap devletleri ile emperyalizm destekli İsrail güçleri arasında savaş başlar. Arap-İsrail savaşının, Araplar’ın yenilgisiyle son bulması sonucu, İsrail, Filistin’in büyük bir kısmını işgal eder. Filistinliler’in çoğu kötü koşullarda Arap ülkelerinde mülteci olarak yaşamak zorunda bırakıldılar. Filistinliler, Arap – İsrail Savaşı ve sonuçlarını “El Nakba” (Felaket) olarak adlandırdılar.

6-Filistin halkının kendi toprakları üzerinde ülkelerinin gasp edilerek İsrail Devleti’nin ilanına karşı tavrı ne olmuştur?

Filistin halkı İsrail’in kendi topraklarında kuruluşuna, topraklarının gaspedilmesine karşı “Ya Özgür Vatan Ya Ölüm” diyerek vatan topraklarını direniş alanına çevirmiş, ülkelerinin emperyalizm işbirlikçisi siyonizme dikensiz gül bahçesi olmayacağını göstermişlerdir.

Dünyanın en güçlü silahları ve en ileri teknolojileriyle donatılmış İsrail ordusuna karşı 7’den 70’e tüm Filistin halkı, sapanla molotofla silahları ve bedenleriyle vatan topraklarının işgaline karşı hiç bitmeyen bir direniş yaratmıştır.

İntifada, 1987-1993 yılları arasında sürdü.

7- Filistin halkının direnişini başlatan ilk önder kimlerdir?

Filistin’in tarihi emperyalizm ve siyonizme karşı verilen mücadelenin tarihidir. Bu mücadele tarihinde Filistin halkı bir çok değerli önder çıkarmıştır.

1920’lerde emperyalist İngiltere’nin mandası olan Filistin’de o yıllarda ulusal kurtuluş bilincinin yükselmesiyle ortaya çıkan önderlerden biri İzzettin El Kasım’dır.

Emperyalistlere siyonistlere kurşun sıkan ilk kişidir. Onun dışında Fuat Hicaz, Ata el Zeyr, Muhammed Cimcem’de 1929 Filistin ayaklanması önderleri olarak Filistin direnişini başlatan ilk önderler arasında yer alır.

Fuat Hicazi; “Ölümümüz vatanımızda bulunan düşmanı sarsacaksa yüzlercemiz ölürüz” derken Ata El Zeyr ve Muhammed Cimcem, idama giderken “düğüne gider gibi” ellerine kına yakmışlardır.

8-Filistin’de yaşayan Filistinlilerin nüfusu ne kadardır? Nerede hangi koşullarda yaşamaktadır? Bugün Filistin toprakları dahil tüm dünyada 7 milyon Filistinli yaşamaktadır. Gazze topraklarında 1 milyon 280 bin Batı Şeria’da 2 milyon 240 bin Filistinli yaşamaktadır.

Şu an Filistin’in üçte ikis İsrail tarafından işgal edilmiştir. Filistinliler, Filistin’de Gazze ve Batı Şeria’da İsrail işgali altında baskı-zulüm ve tecrit koşullarında yaşamaya zorlanmaktadır. Filistin Ortadoğu’daki işbirlikçi gerici Arap devletleri tarafından yalnızlaştırılmıştır. Filistinliler, özellikle Gazze’de her türlü ambargo (gıda, ilaç, temel ihtiyaçlar vd.) koşulları altında açlıkla yoksullukla, her an İsrail’in katliam saldırıları ve tehditleri altında, yoğun gözaltılar-tutuklamalarla iç içe yaşamaktadırlar.

70 Fotoğrafla 70 Yıllık Filistin Direnişi
Ve sivil ayrımı yapmadan müdahalelerini sürdürdü.

9- “İntifada” nedir? 1. ve 2. İntifada hangi tarihlerde niçin başlatılmış, hangi direniş biçimleri gerçekleştirilmiştir?

70 Fotoğrafla 70 Yıllık Filistin Direnişi

“İntifada” Filistin halkının başkaldırısı, işgal edilmiş Filistin’de bir halk ayaklanmasına verilen isimdir. 7 Aralık 1987’de İsrail’in saldırısıyla 4 Filistinli’nin öldürülüp 7’sinin yaralanması sonrasında 9 Aralık 1987’de çoluk – çocuk, genç-yaşlı, kadın-erkek Filistin’in İsrail’e karşı 1. İntifadası başladı.

28 Eylül 2000’de Likid lideri katliamcı Ariel Şaron’un, Kudüs El Aksa Camisi’ne yaptığı provokatif geziye karşı yapılan gösterilerle 2. İntifada başlatılır. İntifadalar, İsrail’in saldırı provokasyonlarının halkta yarattığı etkiyle bardağı taşıran son damla etkisiyle olmuştur. Filistinliler, İsrail var olduğundan beri şehitler vermektedir. Bu yüzden intifadalar “kendiliğinden” başlamıştır. İntifadalar, halkların tarihinde vicdanlarında biriken onlarca yıldır süren siyonist işgalin ve saldırıların çekilen zulmün zorbalığın birikmişliğinin ifadesidir.

10-İntifadayı hangi ögütlenmeler başlatmıştır? İntifadayı başlatan örgütlenme halk örgütlenmelerinin Genel Kurmay’ı olarak anılan Yurtsever Birleşik Önderlik’tir. (YBÖ) El Fetih, FHKC, FDKC, FKP arasında 1986 ortalarında güç birliği olarak ortaya çıkmıştır

70 Fotoğrafla 70 Yıllık Filistin Direnişi
Sosyal ağlarda paylaşın