Vahşi Kapitalizmin “Emeklilik” Rüyası: “Mezarda Emeklilik”!

Pandemi sürecinde, herkesin izlemiş olacağı gibi, küçük esnaf ve yoksul halklar, işsizler, büyük sorunlar yaşarken, büyük tekeller bu süreçten hiç zarar görmedi. Tersine,

onların arasında bilançosunu, karlarını katlayanlar oldu.  

Çünkü hükümetler onların yanında.

Almanya’da emeklilik yaşıyla ilgili yeni bir tartışma var. Aslında eski bir tartışma, yeniden güncelleşti.  

Metal Sanayi İşverenler Birliği Başkanı Stefan Wolf, emeklilik yaşının 70’e yükseltilmesini istedi.

70 Yaşına kadar çalışın diyor.

Yani “posanız çıkıncaya kadar”.

Ülkemiz işçi hareketinin ürettiği en doğru, isabetli sloganlardan biri “mezarda emeklilik” kavramıdır.

Bu kavram, slogan, Kapitalistlerin aslında “emekliliğin” nasıl olmasını istediklerini, çok dolaysız biçimde anlatıyor.

Emperyalist-kapitalist ülkelerin emekçilerin haklarına yönelik GASP politikası, esas olarak revizyonizmin yönetimindeki sosyalist ülkelerin yıkılmasıyla başladı.

O günden bu yana da sürüyor.

İşçi sınıfı kendi hakları için mücadelesini örgütleyemediği sürece, bu saldırılara karşı kendi barikatlarını koymayacağı sürece de gasplar devam edecektir.

Burjuvazi, hakları MECBUR KALDIĞI için verin.

Hak ve özgürlüklerin bir bölümü,

– sosyalist ülkelerin sağladığı olağanüstü gelişmeler karşısında, sosyalizmle rekabet edebilmek için tanınmış haklardır.

– Hak özgürlüklerin bir diğer bölümü ise, bu ülkelerin emekçilerinin bizzat verdikleri mücüdeleler sonucudur.

Sosyalist ülkelerin büyük çoğunluğu yıkılınca, işçi sınıfı kendi mücadelesini sürdürecek güç ve örgütlenmeden uzak kalınca, burjuvaziye de gün doğdu.

Zamanlama yaparak, yavaş yavaş hakları gasp etme süreci başlattılar.

1980’lerin ortalarında yine sosyalizmin çalışma saatlerini alabildiğine düşürmesine paralel olarak, Avrupa’da da “35 saatlik işgünü” mücadelesi gündeme gelmişti. Şimdi bırakın 35 saati, çoğu sektörde, çalışma süreleri 40 saatin üstüne çıkmış, karşılıksız “fazla mesai” adeta zorunluluk haline getirilmiştir. Bu dayatmaya karşı yapılan “bireysel” direnişler karşısında ise patronlar, “sen bilirsin, bu koşullarda çalışacak bir çok insan var” silahını kullanma imkanıyla dayatmalarını sürdürüyorlar. .

Durum bu. Gerçek bu.

Avrupa’nın Amerika’nın emekçileri, ezilen dünya halkları, kendi haklarını savunacak; yenileri için mücadele edecekler.

Değilse, vahşi kapitalizmin patronları, emeklilik yaşını 70’e de, 75’e de, mezara kadar da çıkarabilirler. 

Sosyal ağlarda paylaşın