TAYAD AÇIKLADI: ERZURUM VE SİNCAN’DA 24 NİSAN-2 MAYIS’TA BAŞLAYAN SÜRESİZ AÇLIK GREVLERİ, 60’LI GÜNLERDE!

TAYAD’lı Aileler tarafından 28 Haziran’da yapılan açıklama ile, Erzurum ve Sincan “Yüksek Güvenlikli” hapishanelerinde 24 Nisan ve 2 Mayıs’ta başlayan süresiz açlık grevlerinin devam ettiği açıklandı. Açıklamada, Erzurum hapishanesi yönetiminin direniş karşısında aynı koridorda bulunan tutsakları farklı bloklara dağıttığı belirtildi.
TAYAD’lı Ailelerin açıklamasının tam metnini aşağıda yayınlıyoruz (Alt başlıklar GHA tarafından konulmuştur.)


“Açlık grevindeki devrimci tutsakların talepleri derhal kabul edilmelidir.”

“Faşizm, devrimcilere ve Anadolu halklarına Y, S ve Yüksek Güvenlikli Hapishanelerle bir kez daha saldırıya hazırlanıyor. F Tipi Hapishanelerinde teslim alınamayan Özgür Tutsaklar, emperyalizmin en işbirlikçisi AKP faşizmi tarafından yeni tip hapishanelerle teslim alınmaya çalışılıyor. Emperyalizmin en işbirlikçi iktidarı AKP faşizmi ülkeyi derin bir adaletsizliğe, yoksulluğa sürüklemeye çalışmaktadır.
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamında hapishanelerde 28 tutsak katledilmiştir. Bu katliamı dönemin başbakanı Bülent Ecevit “Hapishaneler sorununu çözmeden IMF politikalarını hayata geçiremeyiz.” diyerek itiraf etmiştir.
Devrimci tutsakları F Tiplerine atacak, susturacak, teslim alacaklardı. Böylelikle işbirlikçi iktidarlar sömürülerini istedikleri gibi sürdüreceklerdi. Fakat emperyalist tekeller ve işbirlikçi iktidarlar karşılarında 7 yıl süren bir direnişle karşılaştılar. 122 şehitle F Tipi tecriti parçalanmış, emperyalizmin hevesi kursağında bırakılmıştı.
Bugün faşizm aynı yöntemlerle devrimcileri yeni bir tecrit politikası olan Y, S ve Yüksek Güvenlikli Hapishanelerle teslim almaya çalışıyor.
Aynı formüllerle farklı sonuçlar almaya çalışmak aptallıktır, diyor Einstein.

HÜCRELER TABUTLUKLARDIR!
Y ve S tipi hapishanelerin mimarisi çoğunlukla tek kişilik hücreler halinde yapılmıştır. Bu hücrelerin kendi havalandırmaları yoktur. Ortak havalandırmalara tutsaklar günde bir saat çıkarılmaktadır. Hücre pencerelerinde kalın parmaklıklar, kalın parmakların arkası da sıkça örülü demir tellerle kapatılmıştır. Tek kişilik hücreler 7-8 metrekare alanda bir masa, bir sandalye ve küçük bir dolabın sığabileceği, içinde yürünemeyen tabutluklardır. Bu hücrelerin kapıları merkezden elektronik butonlarla açılıp kapanmakla; tutsak, megafondan verilen komutlarla yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

Y, S TİPİ HAPİSHANELER, DİRENİŞ MEVZİSİDİR.
Y, S ve Yüksek Güvenlikli Hapishaneler; insanı insansızlaştırmak, her türlü insani etki ve tepkiden yalıtmak, bu nedenle ruh ve beden sağlığını bozmak, sosyal varlık olan insanı tüm dış etkilerden yalıtıp çıldırtmayı amaçlamaktadır. Bu tür bir uygulama kabul edilebilir değildir. Y, S ve Yüksek Güvenlikli Hapishaneler, F Tiplerinde de olduğu gibi artık devrimci tutsakların direniş mevziisidir.
Y ve S Tiplerine 6 ay önce başlayan sürgünler devrimci tutsakların direnişiyle yeniden bizlerin ve halkımızın gündemindedir. Devrimci tutsakları bulundukları hapishanelerden, yoldaşlarından, ailelerinden kopartarak ülkenin dört bir yanında yapılan Y ve S Tipi işkencehanelerine götürülmüşlerdir.

ERZURUM’DA 2 MAYIS’TA BAŞLAYAN AÇLIK GREVLERİ SÜRÜYOR!
Erzurum Dumlu 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde Cemil KURT, Nurettin KAYA ve Mustafa Özgür MULLA, 2 Mayıs’ta başlattıkları süresiz açlık grevleriyle direnişlerini sürdürmektedirler. Hapishane idaresi direnişin karşısındaki acizliğini örtmek için aynı koridorda bulunan tutsakları farklı bloklara dağıtmıştır. İdarenin acizliği ve çaresizliği devrimci tutsaklara süresiz açlık grevinde verilmesi gereken iaşeyi vermeyerek sürdürmektedir. Devrimci tutsakların başına gelebilecek her türlü olumsuzluktan Dumlu 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Hapishane idaresi sorumludur. Bedenini açlığa yatırmış tutsakların yasal haklarını kullanma hakkım gasp etmek acizlik, zavallılık ve aşağılıkça bir tutumdur. Dumlu 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Hapishane idaresi bu tutumdan derhal vazgeçmelidir.

SİNCAN’DA 24 NİSAN’DA BAŞLAYAN AÇLIK GREVİ SÜRMEKTEDİR!
Sincan 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde 24 Nisan’da süresiz açlık grevine başlayan Nedim ÖZTÜRK direnişini sürdürmektedir. Süresiz açlık grevleri yaşam riski oluşturacak süreyi aşmıştır. Y, S ve Yüksek Güvenlikli Hapishaneler insanlık dışıdır, ortaçağ zihniyetinden kalma işkencehanelerdir, insanı canlı canlı mezara gömmek demektir. Asla kabul edilemez.

AÇLIK GREVİNDEKİ TUTSAKLARIN TALEPLERİ DERHAL KABUL EDİLMELİDİR!
TAYAD’lı Aileler olarak uyarıyoruz; Y, S ve Yüksek Güvenlikli Hapishaneler derhal kapatılmalıdır. Devrimci tutsaklar ailelerinin ve arkadaşlarının olduğu hapishanelere sevk edilmelidir, disiplin cezaları kaldırılmalıdır, keyfi infaz yakmalar durdurulmalıdır, açlık grevindeki devrimci tutsakların talepleri derhal kabul edilmelidir.
85 milyon halkın açlığa, adaletsizliğe mahkum edilmek istenmesi, yaşanan adaletsizliklerin kamksanması asla kabul edilemez. Buna izin vermeyeceğiz. Devrimci tutsakların yanında olacak, onlarla birlikte mücadeleyi büyüteceğiz.
Devrimcilik suç değildir. Dünya halklarının düşmanı emperyalistlerle işbirliği yapan iktidarlar halkın karşısında dünyanın en büyük suçunu işlemektedir. Emperyalistleri ve işbirlikçi iktidarları yargılayacağız. iktidarların emperyalistlerle işbirliği yaparak devrimcileri katletmelerinin hesabını soracağız.
Halkız biz. Biz kazanacağız.
TAYAD’LI AİLELER

Sosyal ağlarda paylaşın