SES’ten Grup Yorum İçin Çağrı…

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası‘ndan Çağrı:

Siyasi iktidarı talepler çerçevesinde adım atmaya, açlık grevindeki tutuklularla görüşmeler yapmaya davet ediyoruz.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, Grup Yorum üyelerinin ölüm orucu direnişiyle ilgili bir açıklama yayınlayarak, iktidardan taleplerin kabul edilmesini ve direnişçilerle görüşmeler yapılmasını istedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası açıklamasında, ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilerek “yarın çok geç olabilir” vurgusu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, sağlıkçıların da içerisinde yer aldığı bağımsız heyetlerin hapishaneleri ziyaretine izin verilmesi talep edildi,

SES açıklamasında bu çerçevede şunlar belirtildi:

HAPİSHANELERİ HEYETLER ZİYARET EDEBİLMELİ

“Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin vücutlarında engellilik oluşturabilecek tahribatlar oluşmaması ve ölümlerin yaşanmaması için hükümeti ve ilgili bakanlıkları ulusal ve uluslararası sözleşmelere uygun, insan hakkı ve yaşam hakkını savunan bir tutum içerisinde olmaya, ayrıca açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin hekim seçme ve ikinci bir görüş alma hakkının kullandırılması için sendikamızın da içerisinde olduğu sağlık örgütleri ve insan hakları örgütlerinden oluşan bir heyetin cezaevlerine ziyaretlerde bulunmasına izin vermeye davet ediyoruz.

GRUP YORUM’A SUÇLAMALAR ANTİ-DEMOKRATİKTİR

Grup Yorum üyelerinin tutuklanmalarına ve faaliyetlerinin engellenmesine gerekçe olarak sunulan, bu faaliyetlerin yasadışı örgütlerle ilişkili olduğu iddiası örgütlenme/ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının yanı sıra antidemokratiktir.

Zira Anayasa mahkemesinin 9 Ekim 2019 tarihinde verilen ve 8 Kasım’da yayınlanan 2014/ 13961 No’lu kararında; başvurucunun, yasal kurumlarla olan ilişkisi ve bu yasal kurumların düzenledikleri etkinliklere katılmasının terör örgütü üyeliği suçundan mahkûmiyetine delil olarak kullanılmasını örgütlenme özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmesi de bizim iddialarımızı doğrulamıştır.

TALEPLER İÇİN ADIM ATILMALI.

AÇLIK GREVİNDEKİLERLE GÖRÜŞÜLMELİ

Yukarıda ifade ettiğimiz bilgiler göz önüne alınarak daha fazla zaman kaybetmeden ve geçmiş dönemlerde yaşanan benzer süreçlerde olduğu gibi can kaybı yaşanmadan, siyasi iktidarı mevcut yasalarda da yer alan temel hak ve özgürlükleri içeren talepler çerçevesinde adım atmaya, açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yapmaya davet ediyoruz. Yarın çok geç olabilir, herkesi duyarlı olmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Sosyal ağlarda paylaşın

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.