Newroz Ateşi, Tüm Zalimleri Yakacak!

Newroz, ateşle simgelenir.
Peki ateş neyin simgesidir?
Gün, neden “yeni gün”dür?

Neden bu sorularla başladık?
Çünkü Newroz, meydanlarda ateşler yakıp, ateşin anlamını yok sayarak üzerinden atlamak değildir.

Ateş, zalimlere karşı kazanılan zaferin simgesidir.
O gün, 2600 yıl öncesinin 21 Mart’ı, ezilenlerin zalimlere karşı kazandığı zaferin günü olduğu için, “yenigün”dür.

O halde;
kesin ve nettir;
Zalimler, Newroz’u kutlayamaz!
Devletin düzenlediği tüm Newroz kutlamaları, sahtekarlıktır.

Kesin ve nettir;
Newroz, zalimlerle yanyana gelerek kutlanamaz.
Mesela AKP faşizmiyle yanyana gelinerek kutlanamaz.
Mesela Amerikan generalleriyle yanyana gelerek, ateşin üzerinden birlikte atlayarak kutlanamaz.

Newroz, ezilen, sömürülen halkların Newrozudur.
Newroz, direnen, savaşan halkların Newrozudur.


Newroz, Ortadoğu halklarının binlerce yıllık başkaldırı ve direniş geleneğidir.
26 yüzyıl öncesinde yaşanmıştır.
Mezopotamya’yı kan gölüne çeviren, Asur krallığına ve onun başındaki zalim Dehak’a karşı demirci Kawa’nın önderliğindeki başkaldırı sonucu, zorbalığın yıkılışıyla başlayan bir gelenektir.
Newroz “yeni gün”dür.
O gün, halk, sömürücü, zorba bir krallıktan kurtulduğu için, yeni gün olarak adlandırılmıştır.
Newroz, özgürlüğe atılan adım,
yeni bir geleceğe açılan kapıdır. Newroz, mazlumların zalimlere karşı kazandığı zaferin BAYRAMIDIR.
Tüm Türkiye halklarının,
Ortadoğu halklarının,
dünya halklarının Newroz’u kutlu olsun.


ZALİMLER HALA VARLAR.
SAVAŞ BİTMEDİ.
İSYAN İÇİN
VE ZAFERLER İÇİN
YENİ ATEŞLER GEREK!

Demirci Kawa’nın önderliğindeki ayaklanmayla kazanılan zaferin ardından, bugüne kadar, yeni Dehak’ların iktidarları hiç eksilmedi.
Ortadoğu halkları olsun, dünya halkları olsun, dünyanın dört bir yanında yeni Dehaklar’a karşı isyanları ve savaşları sürdürdüler.
Gün oldu yenildiler;
gün oldu zaferler kazandılar.
Halklar, her şeye rağmen, zalimlerin iktidarına karşı halkların birliğinin, kardeşliğinin, kurtuluş umudunun bir simgesi olarak Newroz’u hep yaşattı ve hep kutladı.
Bugün de,
2023 yılının dünyasında kutluyoruz Newroz’u.
Kurtuluş umudumuzdan ve inancımızdan bir gram eksilmeksizin,
Dehaklarla uzlaşmama geleneğimizi sürdürerek kutluyoruz Newroz’u.

BİZİM İÇİN BAYRAM OLAN NEWROZ,
ZALİMLER İÇİN KABUSTUR!
Sömürücüler, faşist iktidarlar, hep korktular Newroz’dan.
Yasakladılar. Katliamlarla kutlamamızın önüne geçmeye çalıştılar.
Çünkü;
halkların birlik olup zulmün karşısına çıkmalarından, Newroz ateşlerinin bir gün kendilerini de yakmasından korktular.

Ülkemizde, faşist yönetimler, onyıllarca yok saydılar Newroz’u. Newroz’un Kürt, Türk, Arap her milliyetten halklarımızın mücadeleyi yükselttiği bir güne dönüşmesiyle birlikte Newroz’a yönelik baskı, yasak ve katliamlar daha da arttı.
Sayısız Newroz kutlaması kana bulandı.
Bütün baskılara rağmen, Newroz’u halkların bilincinden ve pratiğinden silemeyince, bu defa içeriğini boşaltmaya çalıştılar.
Bu nedenle 1994’ten bu yana devlet tarafından resmi Nevroz kutlamaları(!) yapılıyor.
Birlik ve mücadele günü 1 Mayıs için yaptıkları gibi, Newroz’u da sıradan bir şenlik gününe, “bahar bayramı”na dönüştürmeye çalışıyorlar. 18-20 Mart arasında “Türk Dünyasında Nevruz Şöleni” adı altında törenlerle, Newroz’u gölgelemeye çalışıyorlar.
FAKAT;
Newroz’una sahip çıkan halklarımız Newroz’u kendi gelenekleri doğrultusunda kutlamayı sürdürdü.
Kuşku yok ki, devletin tüm çarpıtmalarına, içini boşaltma politikalarına,
Newroz’un içini başka cepheden boşaltan Kürt milliyetçiliğinin tüm uzlaşma, işbirliği politikalarına rağmen;
Newroz’da uzlaşmayı değil, savaşı temsil eden ateşler yanmaya devam edecek.

Newroz ateşlerini daha parlak hale getirecek olan, bağımsız, demokratik bir ülke özlemimizdir.
Her milliyetten ve inançtan halklarımızın Newroz ateşleri etrafında birleşmesidir.

NEWROZ PİROZ BE!

Sosyal ağlarda paylaşın