Kimdir Marjinal ?

AKP iktidarının şefi Erdoğan Akbelen direnişini sürdürenlere “marjinal” diyerek aşağılamaya, gayrı meşru göstermeye çalıştı. Bu yazımızda halk düşmanı faşist şefin sürekli olarak kullandığı “marjinal” yaftasını kullanma sebebine ve asıl olarak “marjinal” tanımına kimin uyduğuna değineceğiz.

Halka düşmanlığını her fırsatta gösteren Erdoğan, saldırdığı halk kesimlerine en çok kullandığı “marjinal” kelimesinin sözlükteki anlamına bakalım öncelikle. “Marjinal” fransızca bir kelime olup, kullanılış biçimi açısından fransızcadaki anlamı ile türkçedeki anlamı aynı değildir.

TDK’de iki anlamı bulunan Marjinal

1.

MATEMATİK TERİMİ

birimleri matematik anlamda değişken olabilen.

2.

MEC.

toplumda, türdeş bir kümenin içine girmeyen, onun en ucunda yer alan, aykırı (kimse(ler)).

TDK’deki anlamına uyan kim bakalım. Halk mı yoksa herkese “marjinal” diye höyküren Erdoğan ve çevresi mi.

Beslenme her insanın doğal hakkıdır. Bu hak kısıtlanamaz. Ancak halkımız AKP faşizminin 21 yıldır yönettiği ülkemizde artık temel ihtiyaçlarını karşılamak bir yana ekmek almakta zorlanır hale getirildi. Ülkemizde sofraya tek bir çeşit yemek koymak, evde en az iki kişinin çalışmasıyla mümkün artık.  Bu durum ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası için geçerli. Kaldı ki resmi rakamlar da ispat ediyor ki ; 30 milyondan fazla insan açlık sınırı altında yaşamak zorunda bırakılmış durumda.

10 milyonlarca halk yiyecek ekmek bulamıyorken, 40 çeşit lüks yemekli sofralar kuranlar marjinal değil de nedir ? Halkımızın ismini dahi bilmediği lüks ve pahalı gıdaları gözümüzün içine sokarak semizlenen godamanlar mıdır marjinal yoksa ekmek alamayan milyonlarca halk mı ?

Marjinal denince akla ejder meyveleri, binlerce liralık çaylarla beslenen Erdoğan Ailesi gelmelidir.

Emine Erdoğan’ın hayatına bakıldığında marjinalin kim olduğu daha net görülecektir. 50 bin dolarlık çantayla gezip, 50 kişi için düzenlediği bir yemek davetinde 500 asgari ücret değerinde masraf eden Emine Erdoğan’dır marjinal.

Halkımız başını sokacak ev bulmakta zorlanırken milyar dolarlık saraylarda yaşayanlara marjinal denir aslında.  Kiralar o kadar yükselmiş durumda ki, bugün artık bir kaç aile birleşerek ev tutabiliyor.. Ama Erdoğanlar tüm görgüsüzlük ve doymazlıklarıyla ülkenin her yerinde milyar dolarlık saraylar, yazlıklar yapıyor. Saraylarının sayısını bilen yok. Soruyoruz ;  görgüsüzlüğü, doymazlığıyla halk ile hiç bir alakası kalmamış, halkın örgütlü kesimlerine marjinal diye höyküren Recep Tayip Erdoğan mıdır marjinal yoksa topraklarını, yaşam alanlarını koruyan halk mı ?

Yaşamları gibi kullandıkları dil ile de marjinaldirler onlar.

Halkın dilinde çocuğa küfür edilmez. Çocuğa tecavüz savunulmaz. Çocuk katilleri lanetlenir. Zamanı geldiğinde hak ettiği ceza verilir. Erdoğan, Berkin Elvan’ı katleden emri kendi verdiğini bağıra bağıra kabul etmiştir. Yetmemiş, acılı annesini yuhalattırmıştı. İktidara geldikten sonra sürekli olarak halkın çocuklarını katleden politikanın sürdürücüsüdür AKP iktidarı. Ve AKP’nin şefi bu politikanın baş sorumlularındandır. Bu yanıyla da marjinal olan Erdoğan’dır. AKP iktidarıdır.  

Soma katliamında bölgeye gittiğinde yüzlerce korumasının arkasından kendisine tepki gösteren madenciyi markete sıkıştırıp boğazını sıkan Erdoğan, halkın acısına saygı göstermemesi ile uçlarda olduğu kadar, devlet yöneticiliği ağırlığına sahip olmamasıyla da eşine pek rastlanmayacak ölçüde marjinaldir.

Milyonlarca halkın evinin başına yıkıldığı, onbinlercesinin hayatını kaybettiği deprem katliamından sonra tek bir utanma emaresi göstermediği gibi, yaptığı ilk açıklamada gözünü kan bürümüş bir şekilde iktidarı eleştirenlere küfür edip tehdit eden Erdoğan’ın durumunu marjinal kelimesi açıklamakta yetersiz kalmaktadır.

Peki kelime anlamına en fazla uyan yozluğun dibindeki Erdoğan, neden halka, halkın örgütlü kesimlerine marjinal diyerek saldırıyor ? AKP iktidarı dahil faşizm neden sürekli olarak marjinal demagojisine başvuruyor ?

Öncelikle marjinal oldukları için. Halka marjinal diyerek kendi durumlarını gizlemek istiyorlar.

Akbelen’de direnen halktır. Halkın örgütlü kesimleridir. Sayıları belki birkaç yüz kişidir ancak halkın tamamına yakını Akbelen’deki talana, soyguna karşıdır. Akbelen’de hayata geçirilmek istenen projeden halkın tek bir kuruş faydası yoktur ; aksine zararı vardır. Limak isimli AKP’nin tekelinin çıkarı vardır sadece. Bu duruma direnen halka marjinal diyerek bu gerçeği gizlemeye çalışıyor Erdoğan.

Marjinal tanımı faşizmin tarihi boyunca aynı amaçla kullanılagelmiştir. Halktan kopuk, halka zulmetmekten başka bir işlevi olmayan faşist devlet özellikle devrimcilere “marjinal” diyerek, devrimcileri halktan kopuk, bir kaç kişi, bir kaç maceracı gibi göstermeye çalışmıştır. Devrimcilerin sayısal durumu devletinkinden binlerce kat küçük olmasına rağmen, halkın içinden çıktıkları, milyonların talepleri, milyonların ihtiyaçları, milyonların çıkarı için mücadele ettikleri için marjinal değil, çoğunlukturlar. Çoğunluğun sesidirler. Bir avuç tekelin çıkarı için milyonlarca halkı aç bırakan,  zulmeden faşizm halka ve halkın örgütlerine marjinal diyerek azınlık olduklarını gizlemeye amaçlar.

Sosyal ağlarda paylaşın