İşbirlikçilik Sınır Tanımıyor: DİSK’ten TÜSİAD’a ÖVGÜ!

Disk Çukurova Bölge Temsilciliği
•••

TÜSİAD tarafından 17 Haziran Cumartesi günü Adana Sheraton Otel’de bir “çalıştay” gerçekleştirildi.
TÜSİAD’ın “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken” ana teması ile düzenlediği çalıştay serisi kapsamında düzenlendiği belirtilen Adana’daki çalıştayın konusu da şöyle idi: “Refah ve Bölüşüm: Refahı artırmayı ve adil bölüşümü nasıl sağlayabiliriz?”

Disk Çukurova Bölge Temsilciliği’nin Utanç Açıklaması:

Bu çalıştaya, Disk Çukurova Bölge Temsilciliği de katıldı.
Temsilcilik, çalıştayla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“17 Haziran Cumartesi günü #Adana Sheraton Otel’de gerçekleştirilen çalıştayda; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmek üzere olduğumuz bu günlerde başta refah, bölüşüm, gelir ve servet eşitsizliği, yoksulluk, yoksunluk, piyasa başarısızlıkları, sürdürülebilir kalkınma ve bu hususlarda devletin & STK’ların rolü tartışmalarının yanı sıra bu hususlarda faydalı ve uygulanabilir politika önerileri sunulmuştur.
Toplantıyı düzenleyen, başta #TÜSİAD Başkanı #0rhanTuran olmak üzere Tüsiad ve #TÜRKONFED üyelerine ve yöneticilerine, Proje eş koordinatörü #BekirAğırdıra, çalışmaya katkı sunan tüm bilim ve iş insanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarının ve STK’ların değerli temsilcilerine teşekkür ederiz.”

GHA Yorum:
DİSK, İŞÇİLERİ ALDATIYOR; İŞÇİLERİ SÖMÜRENLERİN KOLTUĞUNA OTURUYOR!

Patronlar oturmuş, “adil bölüşümü nasıl sağlarız” diye çalıştay düzenliyorlar. DİSK de buna inanıyor.
Sonra da sömüren, zulmeden patronlara, bu konuda çok faydalı öneriler sundular diye teşekkür ediyor.
Dünyanın neresinde patronların “adil bölüşüm” için kafa yordukları görülmüş.
Tersine patronların varlığı bunun önündeki asıl engeldir.
Onlar işçiyi nasıl daha az ücretle çalıştırırız diye kafa yorarlar.

DİSK’te artık bir çizgi haline İşbirlikçiliğin, uzlaşmacılığın pervasızlığına bakın. Her gün bir yerde işçiler iş cinayetinde katledilirken, eylem yapan işçilere ya patronlar ya polis saldırırken, işçilerin ücretleri alabildiğine düşürülmüş ve hakları her gün biraz daha gasp ediliyorken, bir işçi sendikası,
hem de adında ne yazık ki ve hala “devrimci” sıfatını taşımaya devam eden bir sendika, TÜSİAD’a ÖVGÜLER düzüyor!
Artık, işçilerin DİSK gibi sendikalardan bekleyebileceği bir şey kalmamıştır. Örgütlenilecek yer de artık bu sarı sendikalar değil, işçi meclisleridir.

Sosyal ağlarda paylaşın