İlker Şahin 15 Eylül’de Açlık Grevine Başladı.

Düsseldorf Direnişçisi İlker Şahin, Kapatıldığı Hapishanede Açlık Grevine Başladı

İlker Şahin, Alman emperyalizmi tarafından hapsedildiği REMSCHEİD Hapishanesi’nde açlık grevine başladı.
Şahin’in hapishaneye girdiği günden itibaren açlık grevine başladığı öğrenildi.

Alman emperyalizmi, yıllardır oturum hakkı için direnen İlker Şahin’e “imza dayatmasına boyun eğmediği için” keyfi bir şekilde 6 ay hapis cezası verdi. Şahin, 15 Eylül’de hapishaneye girdi.
Ancak Şahin’in hapishaneye girmesinden itibaren baskı ve keyfilikler de başladı.
Şahin’in yasal olarak yanında bulundurma hakkı olan özel eşyalarına da el konuldu, eşyaları kendisine verilmedi. Açık hapishaneden kapalı bölüme alındı. HÜCREYE atıldı.
İlker Şahin bu keyfilik üzerine 15 Eylül’de açlık grevine başladı.

AÇIK HAPİSHANEDE TUTULMASI GEREKEN İLKER ŞAHİN, KAPALI HAPİSHANEDE TUTULUYOR

İlker Şahin, verilen 6 aylık hapis cezasını normal olarak AÇIK HAPİSHANEDE tamamlayacaktı.
Ama, Alman devleti kendi yasalarını da çiğneyerek İlker Şahin’i kapalı hapishaneye koydu.
Üstelik, bununla da yetinmeyip, Şahin’i kelepçelediler hücreye koydular.
Almanya’da 2 yıllık hapis cezası alanlar bile çoğunlukla, denetimli serbestlik hakkından yararlandırılıyorlar.
Ama sözkonusu hükümlü DEVRİMCİ olunca, cezanız 6 ay da olsa, her türlü baskıyı, keyfiliği yapabiliyorlar; Yasalara göre, açık hapishane statüsüne tabi olması gereken İlker Şahin, kapalı hapishaneye konuluyor.

6 AYLIK CEZANIN GEREKÇESİ, ŞAHİN’İN BİR DİRENİŞÇİ OLMASIDIR

İlker Şahin’i halkımız, Düsseldorf direnişçisi olarak tanıyor.
İlker Şahin, oturum hakkı gasp edilen yüzlerce insandan biriydi.
Onun yüzlerce insandan farkı, bu gasp karşısında sessiz kalmamasıydı.
İlker Şahin, 5 Kasım 2018’de, yani tam 5 yıl önce oturum hakkı için direnişe başladı.
Alman polisi ve yargısı, oturum hakkı direnişini kırmak için bir çok baskılara, yaptırımlara ve cezalara başvurdular.
İlker Şahin ve diğer oturum hakkı direnişçilerine İMZA dayatması, BULUNDUKLARI BÖLGEDEN ÇIKMAMA YASAĞI getirdiler.
Direnişçiler, bu dayatmalara boyun eğmediler.
İşte sözkonusu 6 aylık hapis cezası bu boyun eğmemeye karşı verilen bir cezaydı.
6 aylık hapis cezasının gerekçesi, oturum hakkını istemek ve imza dayatmasına uymamaktı.
Kısacası, direndiği için, bıkmayan, yılmayan bir direnişci olduğu için bu ceza verildi İlker Şahin’e.

HAPİSHANEDE SÜREN BASKI VE KEYFİLİĞİN GEREKÇESİ: İLKER ŞAHİN’İN “GÜVENİLİR BİR HÜKÜMLÜ” OLMAMASI!

Alman Mahkemesi, İlker Şahin’e 6 ay hapis cezası verirken, bu cezayı AÇIK HAPİSHANEDE geçirmesini öngördü.
İlker Şahin, cezasını çekmek üzere belirtilen AÇIK HAPİSHANE’ye gitti.
Ancak orada herşey değişti.
Açık hapishanenin yönetimi, İlker Şahin’in dosyasına bakınca, onun “güvenilir” bir hükümlü olmadığına, açık hapishanede tutulamayacağına hükmederek, onu kapalıya gönderdiler.
Eşyalarını vermediler, üzerindeki giysilerini aldılar.
İlker Şahin işte bu keyfilik ve baskılara karşı 15 Eylül’de açlık grevine başladı.

İLKER ŞAHİN’İN TALEPLERİ NELER
1 Eylül’de açlık grevine başlayan İlker Şahin’in temel olarak 2 talebi var:
1 : Hakkında verilen açık hapishane kararının uygulanması.
2 : Eşyalarının verilmesi (verilmeyen eşyaları arasında iki çocuğunun resimleri de var.)

Direnişe başladıktan sonra, İlker Şahin’in taleplerine bir talep daha eklendi: Hapishane idaresi, şeker ve tuz vermedi İlker Şahin’e.
Bu nedenle Şahin’in şu anki taleplerinden biri de
şeker, tuz, B1 ve limon verilmesi.

Sosyal ağlarda paylaşın