Cargill Direnişçilerine Ucuz Sabotaj

Emperyalist gıda tekeli Cargill’den işten atılan işçiler direnmeye devam ediyor. Mahkemenin işe iade  kararına rağmen işlerine…