Dünya Gençliği İçin Büyük Bir Adım: ANTİ-EMPERYALİST GENÇLİK SEMPOZYUMU YAPILDI

Almanya’nın Berlin şehrinde, 21-22 Mayıs günlerinde, dünya gençliği açısından çok önemli bir sempozyum gerçekleştirildi.

Anti-Emperyalist Gençlik Sempozyumu’na 8 ülkeden gençler, gençlik örgütleri katıldı.

“ENTERNASYONALİZM, EMPERYALİZME DÜNYANIN HER YERİNDEN DARBELER VURMAK VE EN BAŞTA KENDİ ÜLKESİNDEKİ DEVRİM MÜCADELESİNİ GELİŞTİRMEKTİR!” sloganıyla yapılan sempozyuma paralel olarak, gençlik örgütleri, ortak eylemler ve etkinlikler de gerçekleştirdiler.

Sempozyuma toplam 8 örgütten temsilciler, Grup Yorum ve dinleyicilerle birlikte yaklaşık 40 kişi katıldı.

Anti-Emperyalist Gençlik Sempozyumu-1.Gün: 21 MAYIS 2022

Saat 11.00’de ilk oturum başladı. “Emperyalizm nedir? Asıl terörist kimdir?” konulu sempozyuma, Avrupa Dev-Genç, İrlanda’dan “IRSP” ve Almanya’dan “Internationales Kolektif” konuşmacı olarak katıldılar.

Bu oturumda emperyalizmi nasıl anlamamız gerektiği anlatıldı.

Avrupa Dev-Genç, terör demagojisinden bahsederken, sempozyumun hedeflerinden biri olarak, özgürlük kampanyasını anlattılar. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Özgül Emre ve İhsan Cibelik için bir kampanya başlatılacağını, bu kampanya için bir komite kurmayı önerdiklerini belirttiler. Asıl teröristlerin devrimciler değil, milyonlarca insanı sömüren, katleden emperyalizm olduğuna vurgu yapıldı.

– İkinci oturumun konusu ise “Beyinlerin işgali” idi. Bu konu için toplam 7 örgüt temsilcisi konuşma yaptı.

Bundan dolayı oturum iki bölümü ayrıldı. İlk bölümde, öncelikle Belarus’tan Komünist Gençlik birliğinin konuya ilişkin gönderdiği video izlendi.

Ardından Suriye’den Komünist Gençlik Birliği adına, İrlanda’dan Saoradh’ın Gençlik Kolu adına ve Almanya’dan Kämpfende Jugend adına konuşmacılar oldu. İkinci bölümde ise Avrupa Dev-Genç ve Grup Yorum bir konuşma yaptı. Ayrıca “Süryani Halk Meclisi” adına konuşma yapıldı. Bir yandan gençliğin özellikleri ve önemi anlatılırken, diğer yandan da emperyalizmin gençliğin beyinlerini işgal etmek için başvurduğu araç ve yöntemler anlatıldı.

Bu konuda özel olarak uyuşturucu ve fuhuşa değinildi.

İdeolojik bombardıman anlatıldı. Emperyalizmin nasıl bir gençlik, nasıl bir nesli yaratmak istediği anlatıldı. Dev-Genç, ayrıca örgütlerin teslimiyetini ve beyinlerin işgalini anlatırken, bu ideolojik savaşa karşı nasıl mücadele edildiğini ve ölüm orucu direnişini anlattı.

İkinci oturumdan sonra bir yemek arası verildi.

Üçüncü oturumda “Gençliğin hak ve özgürlükler mücadelesindeki yeri” anlatıldı.

Bunun için öncelikle Türkiye’deki Dev-Gençliler ile canlı bağlantı kuruldu.

Kısaca Dev-Genç tarihi, anti-emperyalist, anti-faşist ve özellikle Dev-Genç’in enternasyonal tavrı ve eylemleri anlatıldı. Bu konuya ilişkin ayrıca Avrupa Dev-Genç de bir

konuşma yaptı. Filistin temsilcileri “Samidoun”  söz alarak kendi mücadelelerini anlatılar.

Dördüncü oturumda “Enternasyonalizm” konusu işlendi. Fransa “JPS” örgütünden iki temsilci konuştu. Bu oturumda Dev-Genç adına konuşan Berfin Özder, başta Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için 30 günlük destek açlık grevinin 21. Gününde olduğunu söyledi. Bu direnişin anti-emperyalist ve anti-faşist mücadeledeki yerini anlatırken, bir yandan da emperyalizme karşı en büyük silahımızın Enternasyonalizm olduğuna vurgu yapıldı.

“Enternasyonalizm dünya halklarının kan kardeşliğidir,” diyerek anti-emperyalist Gençlik Cephesini kurmak amacı anlatıldı.

Kısa bir aradan sonra deklarasyon okundu. Faaliyet ve slogan önerileri okunup tartışıldıktan sonra, ilk faaliyetlerden biri olarak Özgürlük Kampanyasının örgütlenmesi belirlendi.

Onun dışında anti emperyalist ve anti faşist mücadeleyi büyütmek için birçok kararlar alınması hedeflendi.

Örgütlerin 1 hafta içinde deklarasyonun altına imza atıp atmayacaklarını haber etmesiyle, Gençlik Cephesi kurulmuş olacak.

Konuşmalardan sonra tutsak Özgül Emre ve İhsan Cibelik için videolar ve toplu fotoğraflar çekildi.

Ayrılmadan önce hep birlikte Pandora’nın Kutusu Ukrayna belgeseli izlendi.

Anti-Emperyalist Gençlik Cephesini yaratmak için böylelikle ilk adımlar atıldı.

Gençliği, emperyalizme teslim etmeme iddiasıyla hareket eden Avrupa Dev-Genç,

gençliğin Anti-Emperyalist Mücadelesini büyütme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.

Sempozyumun 2. Günü: 22 MAYIS 2022

Sempozyumun ikinci gününe toplu bir kahvaltıyla başlandı. Ardından tüm örgütler, bayraklarını, pankartlarını alıp Berlin’de bulunan ABD konsolosluğu önüne gittiler. Saat 11 de başlayan eylemde ABD‘ nın suçlarını teşhir edildi ve emperyalizme karşı mücadeleyi büyüttüğümüz ilan edildi.

Eylemden sonra bir ekip akşam yapılacak hazırlıkları için ayrılırken, diğer ekip gezi turuna çıktı. Berlin’deki Sovyet anıtları gezildi. Anıt önünde saygı duruşu yapıldı, şarkılar söylendi ve kızıl bayraklarımızı dalgalandırıldı.

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in mezarına gidildi ve karanfiller bırakıldı.

Akşam, gençlik örgütleri, Oranienplatz’da gerçekleştirilen “ABD EMPERYALİZMİNE KARŞI BİRLEŞELİM” mitingine katıldılar. Mitingde sempozyum hakkında kısa bir konuşma yapıldı.

Ardından Özgül Emre ve İhsan Cibelik için konuşmalar yapıldı, Ali Osman Köse anlatıldı ve Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın ölüm orucu direnişini anlatıldı.

Filistinliler mitingde söz alarak, enternasyonal dayanışmaya vurgu yaptılar. Emperyalizmin mutlak olmadığı ve mutlaka ezilen halkların kazanacağı belirtildi.

Sempozyuma katılan Almanya’dan İnternationales Kolektif ve Kämpfende Jugend de mitingde kısa konuşmalar yaptılar. Onlar da konuşmalarında tutsaklar Özgül Emre ve İhsan Cibelik’e değindiler ve anti emperyalist mücadeleyi selamladılar.

Miting Grup Yorum şarkıları ve marşlarıyla sonlandırıldı.

İhsan Cibelik ’in sazını devralan Grup Yorum emekçileri öfke ve özlemle şarkılarını söylediler ve 150 kişinin katıldığı mitingi halaylarıyla marşlarıyla coşturdular.

Sempozyumun son sözleri ise şunlardı:

Emperyalizm Bizi Terörize Edip İmha Etmek İstiyor!

Biz Diyoruz Ki; Asıl Teröristler Devrimciler Değil, Onları Tutuklayanlardır!

Bizi Bitiremezsiniz; Emperyalizme Karşı Mücadelemiz Sürüyor ve Büyüyor

Bugün Dünden Daha Öfkeliyiz

Bugün Dünden Daha Fazla Nedenlerimiz Var

Emperyalizmi Dünyadan Yok Edene Kadar Savaşacağız!

Birleşiyoruz Savaşıyoruz ve Kazanacağız!

Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Mücadelemiz!

Sosyal ağlarda paylaşın