Doktorlar, Mühendisler göç ediyor. Ne yapmalı?

Türkiye(GHA)

Mühendislerin göç etmesi de dahil, ülkemizde halkın yaşadığı sorunların tümünün asıl sorumlusu düzene karşı mücadelenin içinde olmak bu ülke aydını olmanın gereği ve zorunluluğudur. Meslek odaları bu konuda üyelerini bilinçlendirmelidir. Mühendisler ekonomik koşulların zorlaşması sebebiyle, ülkeyi bir avuç haramiye bırakıp kaçmak yerine kalıp mücadele etmelidir. Bu konuda her türlü bedeli ödeyerek mesleki bilgilerini halkı hizmetine sunan Halkın Mimar Mühendisleri’nin mücadele tarihi ülkeyi terk etmeyi düşünen mimar ve mühendisler için örnek alınması gerekir.


AKP faşizminin yönetememe krizinin derinleşmesi sebebiyle artan göç durmuyor. Korona döneminde yaşanan ağır çalışma koşulları ve kendilerine yansıyan tepki ve saldırılar ile önce başta doktorlar göç etmeye başladı. Ülkemizde çok sayıda kalifiye yani mesleki konuda eğitim almış veya yetkinleşmiş emekçi ülkemizi terk etti terk ediyor. Ülkeyi terk edenler arasında mühendisler de var. MMO’ın araştırması ise bu çarpıcı gerçeği bilinen gerçeği ortaya çıkarttı.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, 30 bin üyesinin sorunlarını tespit etmek, için bir araştırma yaptı. MMO’nun her sene yaptığı araştırmasına göre mühendislerin yüzde 88,7’si Türkiye ekonomisinin kötü/çok kötü olduğunu belirtirken, yüzde 68,4’ü yaşantılarında insani temel ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayamadıklarını söyledi. Ayrıca mühendislerin yüzde 95’i gelecekten kaygılı olduğu öğrenildi.

Muhendisler Geçim sıkıntısı yaşıyor

MMO’nun raporunda yer alan bilgilere göre; Ankete katılan mühendislerin yüzde 88,7’si mevcut ülke ekonomisini kötü bulduğunu belirtti.
Yüzde 26,1’i barınma, beslenme, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi.
MMO bu konuda “Ülkenin mevcut koşulları; pandemi süreci, deprem ve kesintisiz süren ekonomik kriz ile birlikte emek süreçlerinde yaşanan değişime bağlı olarak mühendislerin de mesleki ve sosyal alanda yaşadığı dönüşümler ivmesini arttırarak devam ediyor. Mühendislik bilimleri ve mesleğinin maruz kaldığı itibarsızlaştırma ve değersizleştirme ile işsizlik ve güvencesizleşme sorunları tüm ciddiyetiyle önümüzde”

‘Adalet ve hukuk’ sorunların başında geliyor

Araştırmada mühendisler Türkiye’deki en önemli sorunun ‘adalet ve hukuk’ olduğu düşündüklerini söyledi. Bu sorun 3 yıldır yapılan tüm anketlerde birinci sıradaki yerini koruyor.Eğitim ve ekonomi sorunlarına ise yine 3 yıllık dönem boyunca ikinci ve üçüncü sıralarda yer verildiği görülüyor.

Yoksulluk sınırının altında maaş

Ankete katılan mühendislerin yüzde 71,9’u yoksulluk sınırı olan 47 bin 9 TL’nin altında ücret aldığını beyan etti.
Yaş gruplarına göre son 1 yılda gelir değişimi incelendiğinde 18-50 yaş arası grupta katılımcıların yüzde 58,96’sı (2023’te yüzde 48,83’di) gelirlerinde resmi enflasyona karşı azalma olduğunu aktardı. Bu oran 50 yaş üstü katılımcılarda yüzde 67,28 oldu.

MMO’nun yaptığı araştırma mühendislerin içinde bulunduğu durumun tespitini yapıyordur elbette. Ancak bir meslek odasının, bir demokratik kitle örgütünün araştırma yapmak, rapor yapmak dışında da bazı sorumlulukları vardır. Ülkemizden mühendislerin göç etmesi sorununun sebeblerine ve sonuçlarına göre politika üretmek bu sorumluluklarının tamamının özetidir. Mühendislerin ülke sorunlarıyla ilgilenmeleri, tüm halkın sorunlarına çözümler araması noktasında MMO gibi bir yapının bir aydın örgütlenmesi olduğu için daha fazla görev ve sorumluluğu vardır. Mühendislerin göç etmesi de dahil, ülkemizde halkın yaşadığı sorunların tümünün asıl sorumlusu düzene karşı mücadelenin içinde olmak bu ülke aydını olmanın gereği ve zorunluluğudur. Meslek odaları bu konuda üyelerini bilinçlendirmelidir. Mühendisler ekonomik koşulların zorlaşması sebebiyle, ülkeyi bir avuç haramiye bırakıp kaçmak yerine kalıp mücadele etmelidir. Bu konuda her türlü bedeli ödeyerek mesleki bilgilerini halkı hizmetine sunan Halkın Mimar Mühendisleri’nin mücadele tarihi ülkeyi terk etmeyi düşünen mimar ve mühendisler için örnek alınması gerekir.

GHA

Sosyal ağlarda paylaşın