ÇHD’DEN 6 ŞUBAT KATLİAMININ SORUMLULARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) tarafından depremler sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunuldu!

ÇHD tarafından yapılan açıklamada, deprem raporlarını bilmelerine ve depremi öngörmelerine rağmen hiçbir önlem almayan sorumlular hakkında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye savcılıklarına ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI:
ÇHD tarafından yayınlanan suç duyurusu metnini aşağıda yayınlıyoruz. (Alt başlıklar tarafımızdan konulmuştur.)

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER SONUCUNDA MEYDANA GELEN ÖLÜM VE YARALANMALAR NEDENİYLE
SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNULMUŞTUR
Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 Mw ve KahramanmaraŞ ili Elbistan
ilçesinde 7,6 Mw büyüklüklerinde iki deprem aynı gün (06.02.2023) meydana
gelmiştir. Deprem, 10 ilde resmi açıklamalara göre altı binin üzerinde binanın yıkımına sebep olmuş ve milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkilemiştir.

BU TABLOYU UYARILARA RAĞMEN GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMAYANLAR YARATTI

… sonucun Türkiye tarihinde görülmedik büyüklükte ve son derece vahim olacağı öngörülebilmektedir.
Her ne kadar deprem akabindeki yönetim krizi depremin sonuçlarını bu boyuta
ulaştırmışsa da, bugün ülke genelinde yaşadıgımız bu içler açısı tablo aslen ve öncelikle aşağıda bir kısmı sayılan ve soruşturma aşamasında genişletilecek şüpheli kurum ve kişilerin defalarca bilim insanları ve meslek uzmanlarınca
uyarılmalarına rağmen alınması gereken hiçbir önlemi almamış olmalarından
ileri gelmektedir.

OLASI KASIT İLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARINI İŞLEDİLER!

Bu belirtilen sebeplerle, dilekçemizde belirtmiş olduğumuz sorumlular hakkında
kendilerine defalarca uzmanlarca uyarı yapılmış olmasına ragmen önlem
almayarak ve denetim görevlerini yerine getirmeyerek bu sonuca yarattıkları,
bu hali ile olası kast ile insan öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işledikleri bahsiyle depremin yıkıcı etki doğurduğu Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep,
Hatay, Kilis, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye savcılıklarına ayrı
ayrı olmak üzere suç duyurularında bulunulmuştur.

SUÇUN KANITLARI OLAN UYARI RAPORLARI DOSYADA

Uzun yıllar boyunca Türkiye’deki deprem riskine ilişkin bilim insanları ve meslek odaları tarafından uyarılar yapılmış, raporlar yayımlanmış ve çok sayıda çalışma ortaya konulmuştur. Şikayet dilekçelerimiz kapsamında işbu rapor, çalışma ve açıklamaların birçoğuna özet olarak yer verilmiştir. Yetkili ve sorumluları sürekli etkili tedbirler almaya çağlran bu olguların en çapıcı Özelliklerinden birisi de depremin gerçekleşme ihtimali olan bölgelerin isim isim
ve depremin gerçekleşeceği büyüklüğün niceliksel olarak da gerçekleşen
büyüklüğe çok yakın şekilde belirtilmiş olmalarıdır.
Tüm bu çallşmalar göz önüne alındığında, depremin gerek büyüklüğünün, gerekse de yıkım sonuçlarının sorumlular tarafından öngörüldüğü ancak tüm bilgi ve öngörülerine rağmen hiçbir önlem almadıkları açıkça ortaya çıkmaktadır.

SUÇLULARIN LİSTESİ

Dilekçemiz kapsamında tüm yasal dayanaklarıyla beraber

Soruşturma sırasında ortaya çıkacak diğer sorumlular hakkında her deprem bölgesi için ayrı ayrı olmak üzere suç duyurusunda bulunulmuş ve tüm sorumlular şüpheli olarak
belirtilmiştir.

BİR CEZA İSTİYORUZ!

 • Cumhurbaşkanı,
 • İçişleri Bakanı, Yardımcı vc Müsteşarları,
 • Çevre, Şehircilik vc iklim Değişikliği Bakanı, Yardımcısı ve Müsteşarları,
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Bakan
  Yardımcı ve Müsteşarları,
 • Sağlık Bakanı, Bakan Yardımcı ve müsteşarları,
 • TBMM Bayındır, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve
  Başkanvekili,
 • Karayolları Genel Müdürü,
 • Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı, Başkan Yardımcıları, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlügü, AFAD Barınma ve Yapım işleri Genel
  Müdürlüğü, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi
  Başkanlığı, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Risk Azaltma
  Planları Dairesi Başkanlıgı, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü
  Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanlığı, AFAD Bölge İl Müdürlüğü,
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü,
 • il Valisi,
 • İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm şube Müdürlüğü, İl Yapı Denetim Şube Müdürlüğü,
 • 11 Belediye Başkanı (atanmış ise kayyumlar),
 • Yapı ruhsatı veren tüm kurum yetkilileri ve imzacıları,
 • İmar ve iskan ruhsatı veren tüm kurum yetkilileri ve imzacılar,
 • Denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler,
 • Yıkılan binaların fenni mesulleri,
 • Yıkılan binaların Şantiye şefleri ve diğer teknik uygulama sorumluları,
 • Yapı denetiminde görev yapanlar, – Yıkılan binaların mimarı, statik, var ise tadilat ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasında, uygulanmasında görev alan kişi ve kurumlar,
 • Yıkılan binalann müteahhitleri.

Belirtilen tüm şüphelilerin açıklanan gerekçelerle

 • Olası Kast ile İnsan Öldürme
  (TCK 81, 2 1/2), Kasten Öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi (TCK-83/1-2),
  Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK-87/1-2-4) suçları kapsamında
  soruşturulmaları, haklarında belirtilen maddeler kapsamında cezalandırılmaları
  istemi ile kamu davası açılması, şüphelilerin kaçma ve delil karartma şüpheleri göz önüne alınarak tutuklama ve adli kontrol altına alınnmaları tarafımızca talep edilmiştir.
Sosyal ağlarda paylaşın