Burası Türkiye: KATLETTİKÇE YÜKSELİRSİN!

Amasra maden katliamında birçok insan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun başında Genel Müdür olarak Kazım Eroğlu adlı birinin olduğunu duydu, öğrendi.

Kazım Eroğlu, eski bir sabıkalı.

Eski bir maden katliamcısı.

Ödül olarak bu makama getirilmiş.

Ülkemizde işkenceci, infazcı polis şefleri, subaylar, hep terfi ettirilmiştir.

İşkence yaptıkca, infaz yaptıkça, insanları kaybettikçe yükselmişlerdir. İşkenceci, infazcı, katliamcı polis şefleri ve subaylar, Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi, generallik gibi, en üst koltuklara kadar tırmandırılmışlardır. Mehmet Ağar gibi, Sadettin Tantan gibi kimeleri ise, milletkevili ve bakan yapılmışlardır.

Fakat katliamcıların ödüllendirilmesi sadece polise, orduya özgü değildir.

Başka alanlarda da, patronlara en çok hizmet edenler, en çok işçi emekçi düşmanlığı yapanlar, kendi alanlarında terfi ettirilmişlerdir.

Kazım Eroğlu da onlardan biridir.

EROĞLU’NUN SUÇU:

Amasra’da 41 insanımız katledildi.

Amasra’daki taşkömürü ocağı, tüm ocaklar gibi, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı.

Bu kurumun başında ise, Kazım Eroğlu var.

Kim bu Kazım Eroğlu?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü sıfatını taşıyan Kazım Eroğlu,

bundan 9 yıl önceki bir maden katliamının suçlusu ve sorumlusu.

7 Ocak 2013’te Zonguldak Kozlu’daki bir maden ocağında bir maden katliamı yaşandı ve 8 işçi katledildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağının başında o zaman, Kazım Eroğlu vardı.

Kazım Eroğlu, Kozlu maden katliamının sorumlusu olarak yargılandı;

2019 yılında karara bağlanan davada o dönem TTK Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu ile Yardımcısı Nurettin Yılmaz tali kusurlu sayılarak TCK 85/2 maddeye göre haklarında 4’er yıl hapis cezası verildi.

TCK madde 62’ye göre 1/6 indirim yapılarak haklarında 3’er yıl 4’er ay hapis cezasıyla mahkumiyet verildi. Tedbir uygulanarak para cezasına çevrildi.

EROĞLU’NUN TERFİ YOLU

Mahkeme, Eroğlu ve Yılmaz’ı aklamak için elinden gelen herşeyi yapmıştı.

Aslında bilirkişi raporunda, rapor suçu hafifletmeye çalışsa da Eroğlu’nun suçu ortada. Raporda şöyle deniliyor:

“TTK nezaketçi atamak yerine yükleniciye ceza verilmesi, iş durdurulması ve gerekiyorsa iş akdinin feshedilmesi gibi önlemler almış olsa idi kaza olayının önüne geçilebilirdi. Bütün bunlara karşın TTK idaresi en azından işlerin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla teknik nezaretçi ataması yaptığı için olayda asli değil tali kusurlu olarak değerlendirilmiştir.”

Yani aslında gerçek şu: Eroğlu, 8 kişinin katledilmesinden sorumlu.

Nezaretçi atamış da, onun için asli değil, tali kusurlu sayılmış.

Oysa aynı rapor, nezaretçi atayacağına, katliamı önleyecek önlemleri alabilirdi diyor.

İşte kusuru ve sorumluluğu bu kadar açık olan Kazım Eroğlu, daha yargılama sürerken,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2017 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine vekaleten atandı.

Görevini “çok iyi yaptığı için olsa gerek”, 2018 yılında bu göreve asli olarak atandı.

EROĞLUNUN İKİ SIFATI: GENEL MÜDÜR VE KATİL!

Evet, görevini iyi yapıyor Eroğlu.

Bu nedenle sürekli terfi alıyor.

Kozlu’da, patlamanın ve katliamın meydana geldiği maden ocağında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, 2010 ve 2011’de yedi defa denetim yapmışlar ve madendeki kırk beş adet eksiklik tesbit etmişler.

Pekala o zaman kurumun başkanı olan Kazım Eroğlu ne yapmış?

Üç beş işçi ölecek diye, firmayı, masrafa sokmamak gerekir demiş ve o eksiklikleri gidermemiş.

TTK 2011 işletme raporunda, Kozlu için, “metan gazını önceden gösterecek sondajlar yapılmadan kazılara devam edildiğinden, daha önce vahim bir olayla karşılaşılmamasının tesadüf olduğu” belirtilmiş.

Yeterli kontrol ve degaj sondajları yapılmadığı için taşeron firma uyarılmış.

Ama Kazım Eroğlu, muhtemelen patronlara masraf çıkmasın diye, sondajları da yaptırmamış. 

Kapitalizmin düzeninde, “İyi Genel Müdür” nasıl olur?

İyi müdür, pqatronlara, devlete masraf çıkarmayacak;

işçiden AZAMİ verimi elde edecek biri olmalı;

İyi müdür, işçiyi tehlike vs. demeden son gücüne, son damla alınterine kadar çalıştıracak ve bütün bunlar karşısında işçiye EN AZ ÜCRETİ ödeyecek olandır. 

Kazım Eroğlu bunu başarmış!

Bunun karşısında adının önünde Türkiye Taşkömürü Kurumu GENEL MÜDÜRÜ diye şatafatlı bir ünvan yazıyor.

Tabii adının karşısında bir ünvan daha var: KATİL!

Sosyal ağlarda paylaşın