Burası Türkiye: HUKUKSUZ DEVLET!

AYM’ye Göre Her Şey Hukuka Uygun!.. 

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yüksel direnişçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın hak ihlaline ilişkin başvurularını reddetti! 4 Kasım’da açıklanan AYM kararına göre, herşey hukuka uygun olmuş bu ülkede! 

Yüksel direnişini başlatan ve halka maleden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına alınmaları, tutuklanmaları, açlık grevindeyken yeni baskı ve kısıtlamalara maruz bırakılmaları… tepeden tırnağa hukuksuzluklarla dolu bir süreçti.

AKP iktidarının ve İçişleri Bakanlığı’nın alenen Yüksel direnişini karalamak için broşürler yayınladıkları, komplolar kurdukları bir süreçti. 

Gülmen ve Özakça, işte bu dönemde maruz kaldıkları hak ihlallerini Anayasa Mahkemesi’ne götürdüler. 

Gülmen ve Özakça’ya Göre Hak İhlalleri!
Gülmen ve Özakça’nın „hak ihlali“ olarak tanımladıkları olaylar şunlardı: 

  • Devam eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına rağmen başka bir soruşturma kapsamında aynı suçlamaya konu olabilecek delillere dayanılarak yakalanıp gözaltına alınmaları nedeniyle hürriyetleri kısıtlandı.
  • haklarında tutuklama kararı verilmesi VE tutuklamaya karar veren yargı mercilerinin tarafsız ve bağımsız olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edildi. 
  • hayati tehlike riski içeren bir sağlık sorunu bulunduğu halde ceza infaz kurumunda tutulmaları nedeniyle kötü muamele yasağı ihlal edildi… 
  • savunma hakkının kısıtlanması ve masumiyet karinesinin gözetilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkı ihlal edildi…

Gerçekte o süreçte, sıralananlara daha pek çok hak ihlali de eklenebilir; fakat en temel olanlar olarak Anayasa Mahkemesi başvurusunda bunlara yer verildi. 

AYM’ye Göre Sorun Yok!

Faşizmin baskı ve zulmünü „yasal“laştırmakla görevli AYM, bu haklı ve meşru suç duyurusu karşısında, bütün bunların „hak ihlali“ anlamına gelmediğine hükmetti. Aslinda fasizmin hukukuna blie uyduramiyor_ bu nedenle „kabul edilemez“ deyip isin icinden cikiyor. 

AYM diyor ki mesela: 

“Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddialar … ‘başvuru yollarının tüketilmemesi’ nedeniyle kabul edilemez“… 

“Tutukluluğa ilişkin karar veren yargı mercilerinin bağımsız ve tarafsız olmadığına ilişkin iddia… ‘açıkça dayanaktan yoksun olması’ nedeniyle kabul edilemez“…

„Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın “başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden kalmaması” nedeniyle düşmesine…“

„Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddialar yönünden; 

Masumiyet karinesinin tutuklamanın hukuki olmadığına ilişkin iddia ‘açıkça dayanaktan yoksun olması’ nedeniyle kabul edilemez“…

„Savunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ‘başvuru yollarının tüketilmemesi’ nedeniyle kabul edilemez“…

ve AYM Sonuç kararını açıklıyor: 

„Tutuklamanın hukuka uygun olduğu sonucuna varılması nedeniyle Anayasa’nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verildi.”

AYM karar verdi; herşey hukuka uygun hale geldi!

Burası Türkiye. 

Hukuksuzluk, işte böyle bir keyfilikle, haktan hukuktan, meşruluktan uzak yorumlarla hukuka uygun gösteriliyor. 

Sosyal ağlarda paylaşın