Burak Ağarmış:
“Direnişimiz, enternasyonal dayanışmayı büyüttü… Enternasyonal dayanışma ise direnişimize güç kattı.”

Yunanistan’da 11 ocak’ta tahliye edilen 11 devrimciden biri olan Burak Ağarmış, zaferi anlattıkları basın toplantısında, direnişin enternasyonal boyutunun siyasi önemini anlatırken, aynı zamanda dayanışma eylemlerinin bilançosunu da ortaya koydu.
Aşağıda bu konuşmanın tamamını yayınlıyoruz:


“Herkese merhaba!
Ben, kısaca, enternasyonal dayanışma üzerine birkaç şey söylemek istiyorum.
Enternasyonal dayanışma, halkların kan kardeşliğidir.
Enternasyonal dayanışma, emperyalizme ve faşizme karşı savaşan halkların en güçlü silahıdır. Bu sloganlar sadece bir sözden ibaret değil. Direnişimiz-zaferimiz bunun en somut örneğidir.

Biz bu zaferi;
1- Direnişle,
2- Enternasyonal dayanışma ile kazandık.

Direnişimiz, enternasyonal dayanışmayı büyüttü ve güçlendirdi.
Enternasyonal dayanışma ise direnişimize güç kattı, biz direnişçilere güç verdi.

Yunanistan, Türkiye, Belarus, Donbas, İtalya, İrlanda, İngiltere, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Meksika, Peru’da, dünyanın dört bir yanında halklar, yoldaşlarımız, dostlarımız, Türkiyeli 11 devrimci tutsağı, devrimi ve devrimciliği sahiplendiler. Devrimciliğin meşruluğunu savundular. Devrimcilerin yanında yer aldılar. Biz Türkiyeli 11 devrimcinin özgürlüğü için mücadele ettiler ve hep birlikte zaferi kazandık.

Tutuklandığımız günden bugüne, onlarca dayanışma eylem ve etkinlikleri yapıldı.
Neler yapıldı bu 3 yılda?

 • Yunanistan hapishanelerinde ve dışarıda destek açlık grevleri yapıldı. Yunanistan hapishanelerinde 68 kadın olmak üzere 205 tutsak, toplam 441 kişi destek açlık grevi yaptı.
 • Destek videoları çekildi, tutsaklara destek mesajları gönderildi, mektup ve kartlar yazıldı.
 • 10 Avrupa ülkesinde Uzun Yürüyüş yapıldı.
 • Yunanistan Adalet Bakanlığı, Yunanistan Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları önünde eylem ve gösteriler ve yine bu kurumlara bizlerin özgürlüğü talep eden e-mailler, mektuplar yazıldı, faxlar çekildi.
 • Yürüyüşler, paneller, konserler düzenlendi.
 • Uluslararası sempozyumlar düzenlendi.
 • Basın açıklamaları ve toplantıları düzenlendi.
 • Devrimci, ilerici-demokrat kişi, kurum ve örgütlere ziyaret edilip bilgilendirildi ve direnişe destekleri sağlandı.
 • 5 binin üzerinde imza toplandı.
 • 100 binin üzerinde bildiri dağıtımı yapıldı.
 • Binlerce afiş asıldı.

Öyle ki, biz Türkiyeli 11 devrimciye, hapishanedeki günlük ihtiyaçları için para gönderen yoldaşlarımız, dostlarımız hakkında soruşturmalar açıldığı bir süreçte, dayanışmayla bizim etrafımızda örülmeye çalışılan tecrit duvarları yıkıldı.

Devrimciliğin meşruluğu daha güçlü bir şekilde sahiplenildi.
Bu koşullarda, yani devrimcileri sahiplenmenin bedel ödemeyi göze almayı gerektirdiği, devrimcilerin tecrit edilip teslim alınmak istendiği bu koşullarda onlarca yoldaşımız-dostumuz bedel ödemeyi göze alarak devrimcileri maddi ve manevi olarak sahiplendiler.

Böylesi güçlü bir enternasyonal dayanışma olmadan zaferi bu kadar çabuk kazanamazdık, zaferimiz bu kadar güçlü olmazdı.

Bizleri sahiplenen, devrimciliği ve devrimcileri sahiplenen tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Yaşasın Direniş, Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!”

Sosyal ağlarda paylaşın