“HER CÜMLEMİZ EMPERYALİZMİN YALANLARINA KARŞI BİR SAVAŞTIR.”

Dezenformasyon kitabının Önsöz’ünde yalanla gerçeğin savaşının öneminin, anlamının, nasıl cereyan ettiğinin kısa bir özeti veriliyor.

Bu nedenle bu özlü önsözün tam metnini yayınlıyoruz:

Bu kitap emperyalizmin ideolojik saldırıları, gerçekleri karartması ve Halkları bir yalanlar hapishanesinde yaşamaya mahkum etmesine karşı gerçeğin sesini duyurmak için hazırlandı.

Her cümlemiz emperyalizmin yalanlarına, gerçekleri çarpıtmasına ve

karartmasına karşı bir savaştır.

Emperyalizmin halkları teslim alma aracına dönüşen yalanlarına karşı Marksizm-Leninizmin ideolojik üstünlüğüyle savaştık.

Emperyalizmin ortaçağ karanlığıyla yok ettiği gerçekleri yeniden tek tek gün yüzüne çıkarttık. Bu gerçeklerin unutturulmasına izin vermeyeceğiz!

Bu kitapta yalanla, gerçeğin savaşını göreceksiniz.

Gerçekler kendiliğinden açığa çıkmayacaktır.

Gerçeği açığa çıkartmak için savaşmak, örgütlenmek gerekir.

Kitap çalışmamız marksizmin, leninizmin tarihsel ve siyasal haklılığını somut

kanıtlarıyla bir kez daha gösterdi.

Emperyalizm sınıf ve tarih bilincimizi yok etmek istiyor. Eğer bu iki olguyu yitirirsek emperyalizmin ideolojik etkisi altına gireriz.

Kitap araştırma-incelemelerden, bazı bölümlerde belli kitaplardan uzun

alıntılardan ve Marksist-Leninist bir bakış açısıyla gerçeklerin anlatılmasından ve bu gerçeklerin sonucundan tarihten çıkarttığımız derslerden, ilke ve kararlardan ve son bölümde de bir sonuç bildirgesinden ve manifestodan oluşuyor.

Emperyalistler tarafından hasıraltı edilen, unutturulan gerçekleri tekrar

tekrar anlatmak devrimcilerin halklara karşı sorumluluğudur.

Bu kitap bir savaş kitabıdır. Emperyalizme karşı ideolojik bir savaş veriyoruz.

Bu savaş, her satırda gerçekleri emperyalizmin çarpıtmasından kurtarıp,

Halkın bilincine armağan etmenin mutluluğunu ve coşkusunu yaşadığımız bir

savaştır. Tartışmasız bir ideolojik üstünlüğe sahibiz.

Marksist-Leninist ideolojiyle yoğrulmuş bilgi bize nasıl düşünmemiz, yaşamamız ve savaşmamız gerektiğini öğretir.

Emperyalizm ve kapitalizmin gayrimeşru çocuğu faşizm dünya halklarını bir

yalana inandırmak istiyorlar. Bazen zorla, bazen hileyle, bazen sansür uygulayarak, bazen de beyinleri ideolojik olarak teslim alarak…

Onlar bir yalana inandırmak istiyor, biz se dünya halklarını gerçekler için

Savaşmaya çağırıyoruz.

Onlar sömürü ve zulüm düzenlerini yaşatmak, karlarını sürekli artırabilmek

için savaşlar çıkartıyorlar. Bu savaşları meşrulaştırmak için dünya

halklarını yalanlarına inandırmak istiyorlar.

Biz ise sömürü ve zulmün olmadığı, halkın iktidarda olduğu, halk

demokrasisinden yana bir düzen kurmak istiyoruz.

Emperyalist tekeller kendi sömürü düzeninin yaşayabilmesi için dünya

halklarını yalanlar hapishanesinde ilelebet yaşamaya mahkum etmek istiyor.

Kitap sömürünün, savaşların, yoksulluğun ve adaletsizliğin daim olması için

emperyalistlerin hangi yalanlara, manipülasyonlara ve

dezenformasyonlara başvurduğunu çok sayıda örnekle gözler önüne

seriyor. Bu yalanlar en üst düzeyde emperyalist devletler tarafından

emperyalist karargahlarda halkları teslim almak için üretiliyor.

Gerçeğin savaşını veren biz devrimciler ise emperyalistlerin istediği gibi

düzenicileşmediğimiz için terörist ilan ediliyoruz, terör listelerine alınıyoruz.

Hakkımızda ölüm fermanları veriliyor, başımıza ödüller konuluyor.

Bu savaşı emperyalistler kazanamayacaklar. Ne onların burjuva ideologları,

ne devasa medya tekelleri ne de olağanüstü silahları örgütlü savaşan

Halkların ideolojik, tarihsel, siyasal haklılıkları karşısında kazanamazlar.

Tarih bunun olamayacağını bize defalarca gösterdi.

Tarihsel, sınıfsal, ideolojik, siyasal olarak üstün olan Marksist-Leninist

ideolojidir. Dünya halkları için bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi sistem, en iyi

Çözüm sosyalizmdir. En büyük güç örgütlü savaşan halklardır.

Kitabımız emperyalizme ve faşizme karşı bir savaş çağrısıdır.

Dünya halklarını emperyalizme ve faşizme karşı savaşmaya çağırıyoruz.

Emperyalizm Sovyetler birliğini, Yugoslavya’yı, Romanya’yı, Irak’ı, Libya’yı,

Suriye’yi, Ukrayna’yı, Afrika’dan, Ortadoğu’ya, Asya’yadan, Anadolu’ya kadar

bütün dünyayı işgal etmek, halkları köleleştirmek için dünyanın en büyük

silahlı gücü NATO’yla birlikte saldırıyor.

Dezenformasyon amerikan ve avrupa emperyalizminin, nato’nun bir savaş

silahıdır. Bu savaş silahına karşı savaşmazsak bu silah bizi de vurur.

Halk kurtuluş savaşımızla, sosyalizmi yeniden dünya halkları için bir umut

haline getirerek, halkımızı emperyalizmin yalanlar hapishanesinin esiri

olmaktan kurtaracağız!

Kitabımız emperyalizmin 90’lardaki saldırılarına karşı Anadolu

topraklarında ellerinde silah, orak çekiçli bayrakla çatışan 16-17 nisan

şehitlerine, bir ABD operasyonuyla katledilen 12 temmuz şehitlerimize

adanmıştır.

Sosyal ağlarda paylaşın