Bir işkence yöntemi : Ağız içi araması!

Ülkemiz hapishenelerinde tutsaklara uygulana gelen ağız içi araması devrimcilere karşı işkence olarak kullanılıyor. Buna göre tutuklu veya hükümlü ziyarete giderken ve gelirken, mahkemeye giderken ve gelirken, savunma odasına giderken ve gelirken, doktora, avukat görüşüne…  hücresinden her çıkışında tüm aramalara bir de ağız içi arama dayatması yapılmak isteniyor. 

Fatih Özgür Aydın, yerel mahkemece “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklu. Dosyası Yargıtay’da ve halen tutuklu konumunda. Katıldığı bir cenaze sebebiyle aldığı başka bir ceza ise henüz onanmadı. Yani tutuklu. 

Annesinin anlatımına göre Crohn hastalığı sebebi ile tedavisi kesintiye uğramamalı. Fatih Özgür Aydın doktora gidişlerinde dayattıkları ağız içi aramasını kabul etmediği için doktora gidemiyor. Bu devrimci tutsak Fatih Özgür Aydın’ın felç olmasına ve hatta ölmesine sebep olacak bir durum. Hapishane idaresinin keyfi ağız içi araması dayatması tutsağın  tedavi hakkının da gaspı anlamına geliyor. 

Hiç bir mantıklı açıklaması olmayan ağız içi araması sadece tutsaklara yapılmıyor. 25 Şubat’ta kızını ziyarete giden Zülfiye Akman da görüşe giriş sırasında onursuz aramaya maruz bırakıldı. Bu aramada Didem Akman’ın annesi Zülfiye Akman’a çıplak arama ve ağız içi arama yapıldı. Anne olaya dair anlatımlarında kendini çok aşağılanmış hissettiğini söyledi. 

Zaten arama da aşağılamak amacıyla yapılmaktadır. Ülkemiz hapishanelerine giren uyuşturucunun haddi hesabı yokken, uyuşturucuya karşı mücadele ettikleri için hapsedilen devrimcilere ve ailelerine güya uyuşturucu bulma amacıyla yapılan arama yapılması keyfiliğin katmerlisi ve en yüzsüzcesi… 

Çıplak arama ve ağız içi arama işkencesine direndikleri için devrimci tutsaklara aylar, yıllara varan görüş cezaları veriliyor. Bu keyfiliğe karşı direnen tutsakları yalnız bırakmamak insani bir görevdir. Ayrıca kendine ilerici, devrimci, demokrat diyen herkes için zorunluluktur. 

Fatih Özgür Aydın’ın tutsak olduğu hapishane aranıp bu keyfiliğin sebebi sorulabilir. “Amacınız ne ?” sorusuna verecekleri cevap yoktur. Fatih Özgür Aydın yalnız bırakılmamalı. Kendisine dayatılan keyfiliğe karşı gösterdiği direniş desteklenmeli ; Tedavisinin engellenmemesi için Kürkçüler F Tipi Kapalı Hapishanesi telefonla aranarak ağız içi aramasına son verilmesi istenmeli.

Ayrıca Zülfiye Akman’a yapılan çıplak arama, ağız içi aramasının ahlaksızlık olduğunu Ankara Sincan Kadın Kapalı Hapishane idaresi aranarak yüzlerine haykırılmalı. Evladını görmeye giden yaşlı bir kadına yapılan bu işkence, bu aşağılama teşhir edilmeli, ahlaksızlıkları yüzlerine çarpılmalı… 

Ankara sincan Kadın kapali Hapishanesi

Telefon+90 312 254 00 40

Sosyal ağlarda paylaşın