“BİR DEV-GENÇ’İMİZ VAR” 52 yaşında

Dev-Genç, bu toprakların en eski, en köklü, en güçlü gençlik örgütü. Bu gençlik örgütü, Türkiye’nin son 52 yıllık tarihinin her aşamasında var. Dev-Genç’in kuruluş tarihi, 10 Ekim 1969’dur. 52 yıldır mücadelesini, örgütlenmesini sürdüren bir örgütlülükten sözediyoruz. Yarım asırı aşan bir tarih… Yarım asırı aşan bir süreklilik… Hem de tüm baskılara rağmen…

Dev-Genç’in kuruluş yıldönümünde, Dev-Genç’in tarihi genç kuşakların yolunu aydınlatmaya devam ediyor.
Ülkemiz emperyalizmin uşağı getirilmeye çalışıldığından başlayarak işbirlikçi oligarşinin karşısına dikilen dev-genç vatan topraklarını korumak, emperyalizmi ülkemizden def etmek için her türlü bedeli ödemiş, bu uğurda en yiğitlerini şehit vermiştir… Bugün hala bedel ödemeye devam ediyor Dev-Genç. Vatan topraklarının her karışında yoksul halkın mücadelesini büyüten Dev-Genç pratiği asla üniversitelere hapsolmamıştır.


Emperyalist ABD savaş gemileri Sarayburnu’na yanaştığında yankeeleri denize döken, yoksulun barınma ihtiyacını gidermek için evler mahalleler yapan, gecekondu yıkımının karısında yoksul halkla omuz omuza direnen, her türlü adaletsizliğe karşı en öne atılan dev-genç olmuştur.
Yurt dışında da ırkçılığın, uyuşturucu, kumar, fuhuş gibi her türden yozlaşmanın karşısına dikilmiştir.

Dev-Genç, gençliğe, ülkemizin bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesine sayısız gelenekler, değerler kazandırmıştır. DEV-GENÇ’İN KAZANIMLARI, DOĞRU POLİTİKALARININ VE ANLAYIŞININ SONUCUDUR.
Dev-genç’in kuruluş yıldönümü Ülkemizde ve Avrupa’da çeşitli etkinliklerle kutlanacak…

Sosyal ağlarda paylaşın