Belçika’da TTE’ye Karşı Açlık Grevi…

Erdal Gökoğlu Almanya’dan iade edildiği Belçika’da Tek Tip Elbise (TTE) dayatmasına karşı açlık grevinde.

Bu açlık grevi, Erdal Gökoğlu’nun Belçika’da TTE uygulamasına karşı gerçekleştirdiği ikinci açlık grevi oluyor. Gökoğlu’nun daha önce başlattığı TTE’ye karşı açlık grevi 48 gün sürmüştü. Direniş, Gökoğlu’nun Almanya’ya iade edilmesi üzerine sona ermişti.

Öğrenildiğine göre; 3 Şubat günü Almanya’dan Belçika’ya iade edilen Erdal Gökoğlu’na getirildiği Brüksel yakınlarındaki St.Gilles hapishanesinde tek tip elbise dayatması yapıldı. Gökoğlu bu dayatma üzerine açlık grevine başladı.

Erdal Gökoğlu’nun Suçu Neydi?

Alman devleti, 2017 yılında en temel haklarını kullandığından dolayı Erdal Gökoğlu hakkında tamamı ile hukuksuz bir soruşturma açtı.

Devamında, Belçika’dan Erdal Gökoğlu’nun tutuklanıp Almanya’ya verilmesini talep etti. Tabii Belçika hemen bunu yerine getirdi.

Alman devletinin suç olarak gösterdiği faaliyetler nelerdi derseniz, işte birlikte okuyalım:

Berlin Üniversitesi’nde tecrite karşı yapılan sempozyuma konuşmacı olarak katılmak.

Grup Yorum konseri organize etmek.

Dernek kurmak…

Belçika mahkemesi yargıcı “evet bunlar suç değil ancak biz Alman devletine güveniyoruz” diyerek Gökoğlu’nun Almanya’ya iadesine karar verdi.

Belçika yargıcının güvendiği Alman yargısı, bu uyduruk suçlamalarla Erdal Gökoğlu’na 5,5 yıl hapis cezası verdi.

Gökoğlu’nun İnfaz Koşulları:

Belçika devleti’nin Erdal Gökoğlu’nu iade ederken şartı, hüküm giyerse cezasını çekmesi için Belçika’ya iade edilmesi idi. Normal koşullarda Erdal Gökoğlu Belçika infaz yasalarına göre yatması gereken hapisi fazlasıyla yatmış durumda. Şimdi ise serbest bırakılması gerekirken getirildiği hapishanede tek tip elbise dayatması uygulanıyor.

Erdal Gökoğlu Tek Tip elbiseyi ölüm pahasına giymemiş bir gelenekten geliyor. Tek Tip Elbise kişiliksizleştirme saldırısıdır, inançlarından soyunma dayatmasıdır. Bu saldırının Avrupa hapishanelerinde yapılıyor olması özünü değiştirmiyor. TTE dünyanın her yerinde aynı amaçla giydirilmeye çalışılıyor.

Erdal Gökoğlu da işte bu amaca karşı direniyor.

Sosyal ağlarda paylaşın