Babil’in Yeni Yılı: Akitu Bayramı

Anadolu ve Mezopotamya’nın kadim halkları binlerce yıl öncesinden sahip oldukları değerleri bugünlere taşımak için bedel ödediler. Çünkü birçok farklı etnik, dini ve kültürel grubun bir arada yaşadığı tarihi coğrafyalar, özünden koparılarak tekleştirilmeye çalışıldı. Bunun sonucunda birçok medeniyet, kültür, inanç vb. değerler yok edildi, geriletildi. Öyle ki farklılıklar noktasında gayet zengin olan Anadolu ve Mezopotamya’nın birçok yerli kadim halkları adeta yok edildi. Bugün bu topraklarda Rumlar, Ermeniler, Süryaniler yok diyebileceğimiz kadar azlar. Bunun yanında Alevi, Kürt (Kurmanc, Zaza), Laz, Çerkes vb. kültür grupları da yoğun bir saldırıya uğradı ve uğramaya devam ediyor.

”Geçmişi inkar edenlerin geleceği olamaz”

Süryaniler, Mezopotamya’da yeşeren ve uygarlığın gelişiminde önemli rol üstlenen eski Mezopotamya halklarının yani köklü bir kültürün mirasçılarıdır.

Yaşadıkları coğrafyayı istila edenlerin baskı ve egemenlikleri yüzünden başlangıçtaki etkinliklerini kaybetmişlerdir. Günümüzde ise dünyanın değişik bölgelerinde dağınık bir şekilde yaşamaktadırlar.

1 Nisan Bereketin ve dirilişin bayramı;

Asuri / Süryani / Keldani halkının geleneksel olarak kutladığı ‘Akitu / Kha b’Nissan / Yeni Yıl’ bayramı, her yıl 1 Nisan günü kutlanmaktadır. Dünyanın en eski bayramlarından biri olarak bilinen Akitu bayramı yeni yılı, yeni hayatı, bereketi ve dirilişi sembolize eder.

Süryani mitolojisinde Akitu: “Kötülük Tanrıları, güzel olan her şeye saldırıyor ve yok ediyorlardı. Yaşam bir cehennemi andıracak hale gelmişti. Sonra Tanrı Akitu, kötülük tanrıları ile savaştı ve onlara karşı zafer kazandı. Akitu, zafer sonrası insanlara, hayvanlara ve bitkilere yaşamaları için dünyayı yeniden yaratarak armağan etti” şeklinde anlatılıyor. Bu sebeple olsa gerek ki Süryaniler, Akitu’yu sevgi, barış ve kardeşlik duygusuyla kutlarlar.

1 Nisan Akitu Bayramı, hayatı, doğanın dirilişini, bolluk ve bereketi, aynı zamanda da özgürlüğü simgeliyor Süryani, Asuri felsefesinde.

Ä°lgili resim

Uzun süren kıştan sonra tarımsal faaliyetlerin başlama dönemini ifade eden bu bayramda halk tarlalarda ya da kırlarda piknik yapar, toplu yemekler yerdi. Eski Mezopotamya’da Akitu festivalinin en çarpıcı kutlaması ise yeniden dirilişin sembolize edildiği törenlerdi. Buna göre tapınılan yüce tanrının sureti tapınaktaki yerinden alınır, görkemli bir geçit merasimiyle önceden belirlenen ve genellikle nehir kenarında kurulu olan Akitu tapınağına (Bit Akiti) götürülürdü.

Süryani takvimine göre neredeyse 7000 yıllık bir geçmişi olan bu bayram ayrıca dünyanın en uzun süre kutlanan bayramı olma özelliğini taşımaktadır.

Ülkemizde güvenlik gerekçesiyle kutlanması yasaklanan bu bayram ancak 2005 yılında Midyat’ta içeriği boşaltılarak devlet nezdinde “Süryani Bahar Bayramı” adı altında kutlanmıştı.

Azalmış nüfuslarına rağmen Türkiye, Irak, Suriye, ve İran’da halen varlığını sürdüren Arami/Süryaniler 1 Nisan Akitu bayramını yasaklara rağmen her yıl coşkuyla kutlamaya devam etmektedirler.

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.