Avukatlık tekellestirilemez…

AKP faşizminden beklenebilinecek, hukukun kendileri için işlemesine yönelik bir uygulama daha. 30 Mayıs 2019’da Erdoğan, açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hukuku tam anlamıyla kendi menfatlerine göre şekillendirmişti. Bu senenin gündemi olan Avukatlık Kanunu 2020, açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ’inde yer alan Avukatlık Mesleği ile ilgili bölümde avukatlık ile ilgili “düzenlemeler” getiriliyor.

Yargı Reformu Stratejisi’nde avukatlık mesleğine ilişkiler düzenlemeler ve baro seçimleri ile ilgili değişikliklerin TBMM’ye getirilmesi hedefleniyor. Taslakta ki istenin değişiklikler ise şu şekil de açıklıyoruz.

  • Baro seçimleri : Baro ve Türkiye Barolar Birliği seçim sisteminde değişiklik yapmak isteniyor. Blok liste ile seçime gitme uygulamasının değiştirilmesi hedefleniyor. Mevcut sistem “yanlış” ve “antidemokratik” bulunuyor. Yeni istenen ve savunulan sistem ise “nisbi temsil” olarak adlandırılıyor. Yeni seçim sisteminde Türkiye Barolar Birliği’nde İstanbul, Ankara gibi büyük baroların etkinliğinin azalmasına neden oluyor. Avukatlık Kanunu’na göre, Barolar Birliği Genel Kurulu için her baro ikişer delege belirliyor. Avukat sayısı fazla olan barolar, yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege daha seçiyor. Bu şekilde her 300 üye için değil her 1000 üye için bir delege seçilmesi sağlanacak. Bu durumda İstanbul ve Ankara gibi baroların delege gücü yüzde 60 oranında azalmasına sebep olunacak.
  • Uzman avukatlık unvanı : Avukatlık kanununda yapılmak istenen ve dikkat çeken bir diğer değişiklik ise uzman avukat ünvanı. Özel bir alanda tecrübeye sahip olan avukatlara “uzman avukat” ünvanı kullanma yetkisi verilmesi isteniyor. Belirli dava türleri için avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi taslakta yer aliyor. Uzman avukatlık unvanı için ise 10 yıl meslek tecrübesi mecburiyet getiriliyor. Belirli davalarda da örneğin ağır ceza davalarında sadece uzman avukat unvanına sahip avukatlara temsil hakkı verilebilicek.
  • Stajyer kısıtlama : Stajyer sayısına kısıtlama getirilmesi ve stajyerlerin sigortalı çalıştırılması isteniyor.
  • Reklama esneme : Avukatların ticari şirket kurabilmesi ve avukatlık şirketlerinin Anadolu’da küçük bölgelerde şube açmaları konusu da taslakta yer alıyor. Avukatlar için uygulanan reklam yasağının esnetilerek “uzmanlık alanlarıyla ilgili” olmak kaydıyla tanıtım yapabilecekler. İş ve dava takibi için avukatlara verilecek vekâletname hazırlama yetkisinin barolara devredilmesi isteniyor.

AKP faşizmi bir çok alanda zorbalığına devam ediyor. Ne öğretmene ögremenlik, ne gazeteciye gazetecilik, ne mühendise mühendislik, ne avukata avukatlık … yaptırıyor. Avukatlık kanunu ile avukatlık mesleğini icra etmek zorlaştırılıyor. Uzman avukatlık ünvanı için, avukatın meslekte 10 yıl geçirmesi isteniyor, bu demektir ki ünvana kadar “kıdemli avukatların” yanında işçi avukat olarak çalışmak zorunda bırakılacak avukatlar. Bir avukatın tecrübeli veya kıdemli olduğunu TBB bellirleyemez. Daha taslağı hazırlayanların diplomasının varlığı belli değilken, avukatların uzman olup olmadığına karar verme yetkisini TBB’yi vermeye cürret etmesi kabul edilemez. AKP faşizmi bu yasayla avukatlık mesleğini tekellerin hizmetine sunmayı hedefliyor. Avukat olacak halk çocukları diğer mesleklerde olduğu gibi tekeller için çalışanlar haline gelecekler.

“Büyük bir umutla başlanılan hukuk fakülteleri, ümitsiz mezunlar veriyor.”

Avukatlık Kanun 2020 gündeme gelmesiyle birlikte avukatlar´dan tepkiler yağıyor. Kısa bir süre için de sosial medya da #avukatlığımadokunma altına hastag açıldı.

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.