Avrupa Halk Cephesi: “KUYUNUN DİBİ”NDEN DE DİRENİŞLER VE ZAFERLERLE ÇIKACAĞIZ!

Halkımız!
Duydunuz mu?
Ülkemizde, insanları diri diri demir parmaklıklar ardına gömmeyi amaçlayan yeni hapishane tipleri yapıldı.
S Tipi, R Tipi, Y Tipi olarak adlandırılan ve “yüksek güvenlikli” olarak tanımlanan bu hapishanelere sevkler başladı.

Halkın hiçbir sorununu çözemeyen faşizm, durmaksızın yeni hapishaneler yapıyor. Yeni HAPİSHANE MODELLERİ geliştiriyor.
Neden? Çünkü korkuyor.
Bunca yoksulluk, bunca adaletsizlik, bunca zulüm karşısında halkın ayağa kalkmasından korkuyor.
Halkı ayağa kaldıracak olan ise, tarihsel olarak çok iyi biliniyor ki, devrimcilerdir.
İşte tam bu nedenle, AKP faşizminin yıllardır temel politikalarından biri, devrimcileri yok etmek, etkisizleştirmek, teslim almak oldu.
S Tipi, R Tipi, Y Tipi hapishaneler de bu amaca yönelik olarak gündeme getirildi.

S, R, Y TİPİ HAPİSHANELERİN GÜNDEME GELMESİ,
F TİPLERİ’NİN İFLAS ETTİĞİNİN KANITIDIR!

Hapishanelerdeki devrimcileri teslim almak için bundan 23 yıl önce,
NATO’nun, ABD’nin ve AB’nin talimatlarıyla F TİPİ HAPİSHANELER yapıldı.
2000 yılının 19 Aralık’ında tutsakları F Tipi Hapishanelere sevketmek için Türkiye hapishanelerinde büyük bir katliam yapıldı.
21 Hapishanede yapılan saldırılarda 28 tutsak katledildi.
F tipleri KATLİAM ve İŞKENCE ile açıldı.
Fakat F Tiplerinde sadece KATLİAM ve İŞKENCE yoktu.
F Tiplerinde DİRENİŞ de vardı.
F Tiplerinin açılmasına karşı, devrimci tutsaklar, 2000 yılının Ekim ayından itibaren direnişte, ölüm orucundaydılar.
Bu direniş, F Tiplerinde tam 7 yıl sürdü. 122 Şehit verildi ve faşizmin tecritle teslim alma politikası boşa çıkarıldı.
Şimdi faşizm, yeni hapishane modelleriyle, bir kez daha tutsakları teslim almaya soyunuyor.
Başaramayacak!
Tarih tanıktır. F Tiplerinin hücreleri, duvarları tanıktır.

Y TİPİ HAPİSHANE: KUYUNUN DİBİ

“Yüksek Güvenlikli” Y Tipi hapishaneye sevkedilen özgür tutsaklar, yeni hapishaneyi iki kelimeyle özetlediler: “KUYUNUN DİBİ”.
Y Tipi Hapishaneleri, yani KUYUNUN DİBİNİN fiziki koşullarını kısaca özetleyelim:

 • – Y Tipi Hapishane beş bloktan oluşuyor: A, B, C, D, E. Her blokta beş birim var. Her birimde 18 hücre var, bir blokta da 90 hücre.
  A, B, C, D, bloklarında sadece TEKLİ HÜCRELER var.
 • Her birim için ayrı havalandırma yapılmış.
  Havalandırmalar yüksek duvarlı, penceresiz ve her iki yandaki kamerayla sürekli izleniyorsunuz. (“Kuyu” tanımının bir nedeni bu havalandırma.)
 • Alt kattaki hücreler, günün hiçbir saatinde, hiçbir biçimde güneş görmüyor.
 • Hapishanenin hem alt, hem üst kat hücrelerinde kalan bir tutsak şöyle anlatıyor: “en alt katta zorlayarak bakarsanız belli bir çizgi halinde gökyüzü görünüyor.
  Teller zaten görmenizi iyice olanaksızlaştırıyor.
  Yani burada bize adeta ‘kafes hayvanı’ muamelesi yapılıyor.
  Alt katlara güneş hiç inmiyor.”
 • Tutsaklar, ortak havalandırmaya gardiyanlar tarafından götürülüp getiriliyor. Havalandırmada sadece bir saat kalıp geri götürülüyorlar.
  Havalandırmada da TEK BAŞINALAR.
  Bu sistemde tutsağın, bir gardiyandan başkasını görme imkanı yok.
  (Eğer bu zulme teslim olursanız, dayatmalara boyun eğerseniz, ödül olarak havalandırma süreniz 1,5 saate çıkarılabiliyor.)
 • Havalandırmanın üzeri tel örgüyle kaplı. Gökyüzünü açık olarak oradan da göremiyorsunuz.
 • Hücre, 6 adım uzunluğunda, 5 adım genişliğinde. (8 Metrekare)
  Bunun 2 adıma 2 adımlık kısmı banyo-tuvalet ile kaplı.
  Kalan kısmın büyük bölümünü yatak, bir masa ve bir dolap dolduruyor.

S, R, Y TİPİ’NDE HERKES “TEHLİKELİ MAHKUM”!

Bu modelde yapılan hapishanelere asıl olarak “Ağırlaştırılmış Müebbbet” cezası olanlar ve “tehlikeli mahkum” statüsünde olanlar getiriliyor.
Ancak faşizm burada da kendi yasalarını çiğniyor.
Ağırlaştırılmış müebbet cezası olmayan ve hakkında “tehlikeli mahkum” olduğuna dair bir karar olmayan bir çok tutsak da bu hapishanelere sevkediliyor.
Böylelikle, 10 yıl, 15 yıl hapis cezası almış bir tutsağı da, S, R, Y tipi hapishanelerde ağırlaştırılmış mübetbet statüsü uygulanıyor.

S, R, Y TİPİ HAPİSHANELERDEKİ TECRİTİ VE TESLİM ALMA POLİTİKALARINI DA DİRENİŞLERİMİZLE ALT EDECEĞİZ!

Türkiye hapishanelerindeki özgür tutsaklar, yoldaşları olmaktan onur duyduğumuz tutsaklar, dünyanın direnme konusunda en tecrübeli ve en kararlı tutsaklarıdır.
Bu nedenle, tutsak yoldaşlarımız açısından bu yeni saldırı karşısında ne yapılacağı konusunda HİÇBİR BELİRSİZLİK yoktur.
Yapılacak tek şey vardır: DİRENMEK.
Nitekim, sevklerle birlikte direniş de başlamıştır.
Şu anda iki özgür tutsak, Y Tipi hapishanelere karşı süresiz açlık grevindedir.
Direnişlerimizle F Tiplerini nasıl altettiysek, bu yeni hapishane modellerini de aynı şekilde iflas ettireceğiz.
“KUYUNUN DİBİ”nden de direnişler ve zaferlerle çıkacağız.
Tarih yeni direnişlerimizi ve yeni zaferlerimizi yazacak.

 • HAKLI MEŞRU TALEBİMİZDİR: S, R, Y TİPİ HAPİSHANELER KAPATILSIN!
 • TECRİTE, HÜCRELERE DÜN BOYUN EĞMEDİK; BUGÜN DE EĞMEYECEĞİZ!
 • ZAFER DİRENEN ÖZGÜR TUTSAKLARIN OLACAKTIR!
 • FAŞİZM, HAPİSHANELERLE, TECRİTLE HALKIN HAKLI SAVAŞINI VE İSYANINI ENGELLEYEMEYECEK!

25.08.2023
Avrupa Halk Cephesi

Sosyal ağlarda paylaşın