Avrupa Halk Cephesi: 2 Aralık’ta Berlin’de “Eda’yı Yaşatmak İçin” Tek Ses Tek Yürek Olalım!

Devrimcilik, “dünyanın öteki ucunda atayan haksız bir tokadın acısını kendi yüzünde hissetmektir.” diye tanımlanır.
Süresiz açlık grevinin 9. ayındaki Eda Deniz Haydaroğlu, işte odur.
O, yoldaşlarına yapılan haksızlığa karşı direniş bayrağını açtı ve 9 aydır o bayrağı dalgalandırmaya devam ediyor.
Eriyen hücreleriyle dalgalandırıyor bu bayrağı.
İnancının, iradesinin gücüyle dalgalandırıyor.
Yoldaşlığın bağlılığıyla sallıyor direniş bayrağını.
En önde yürüyor şimdi o.
Halklara adaletsizliği dayatan emperyalist zulmün karşısında en ön mevzide dövüşüyor.

BU DÖVÜŞTE, EDA’NIN, EDALARIN YANINDA SAF TUTMAK İÇİN, 2 ARALIK’TA BERLİNDE OLALIM!

2 Aralık’ta Berlin’de Eda Deniz’in, Ilgın Güler’in, Sevil Sevimle’nin, İleni Açıkgöz’ün dalgalandırdığı direniş bayrağı altında toplanalım.
Direnişçilerin dalgalandırdığı yoldaşlık ve sahiplenme bayrağı altında toplanalım.
Eda Deniz Haydaroğlu; 2 Aralık’ta süresiz açlık grevinin 260’ncı gününde olacak.
260 gün, 8,5 aydan daha fazla bir süredir.
8,5 ay, aç kaldığınızı düşünün.
8,5 ay, bedeninizle, bedeninizin isteklerile savaştığınızı düşünün.
8,5 ay, o haklı ve meşur talepler için direndiğinizi düşünün.
Şimdi Eda Deniz, açlığın koynundaki yürüyüşün en kritik aşamalarına geldi.

AÇLIĞIN 260’LI GÜNLERİNE GELEN EDA’YI YAŞATMAK İÇİN 2 ARALIK’DA BERLİN’DE OLALIM!

O gün, Berlin’de ve Berlin dışında yüzlerce insanımız açlık grevinde olacak.
Yüzlerce kişilik açlık ordusuyla, Alman emperyalizminin karşısına dikilelim!
Açlığımızın, birliğimizin, direnişimizin gücüyle, taleplerimizi bir kez daha en güçlü sesimizle haykıralım.

HALKIMIZ! YOLDAŞLAR!

Kanser teşhisi konulan İhsan Cibelik’in tedavisinin yapılabilmesi için tahliye edilmesini istiyoruz.
Faşist bir yasayla haksız yere tutuklanan devrimcilerin, antifaşistlerin tahliye edilmesini istiyoruz.
Bu haklı, meşru talepler için 2 Aralık Berlin mitingine katılalım!
O gün, dost düşman, herkesin gözü üzerimizde olacak. Dostlarımız güven duysun, düşmanlarımız korksun.
Düşmanlarımız alana bakıp, açlığımızla öreceğimiz barikata bakıp, bu 129 davalarıyla, hapisliklerle, oturum hakkı gasplarıyla bizi teslim alamadığını ve alamayacağını bir kez daha görsün.

2 ARALIK MİTİNGİNE HER YERDEN EN GENİŞ KATILIMI HEDEFLEYELİM!

Başta Berlin olmak üzere, başta “Faşist 129 Yasasına Karşı Mücadele Komitesi” olmak üzere, haftalardır her yerde, tüm ülkelerde Berlin mitingine katılım için büyük bir çaba sarfediliyor.
Araç, maddi imkan, hastalık, iş veya okul izni, hiçbir engele teslim olmayalım.
Herşeyin bir çözümü vardır.
Kolektif olarak her engeli aşıp Berlin’e gelelim.

Berlin’de AÇLIĞIMIZLA, BİRLİĞİMİZLE EDA’YI KUCAKLAYACAĞIZ!
AÇLIĞIMIZLA, BİRLİĞİMİZLE, ALMAN EMPERYALİZMİNİN YARGISINI KUŞATACAĞIZ!
HALKIMIZIN YİĞİT KIZI EDA’YI YAŞATACAĞIZ!

Eda Deniz Haydaroğlu ve tüm süresiz açlık grevi direnişçilerinin talepleri kabul edilsin!
ÖZGÜL EMRE, İHSAN CİBELİK, SERKAN KÜPELİ’YE ÖZGÜRLÜK!

DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!

28.11.2023
Avrupa Halk Cephesi

Sosyal ağlarda paylaşın