Avrupa Halk Cephesi: 18 Mart’ta
Faşist 129 AB Yasasına Karşı Mücadelemizi AÇLIK GREVLERİMİZLE Büyütüyoruz!

18 Mart’ta, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, süresiz açlık grevi ve uzun süreli açlık grevleri başlıyor.
“Faşist 129 AB Yasası Kaldırılsın Komitesi”nin çağrısıyla, devrimciler, demokratlar, anti-faşist, anti-emperyalistler, 129 AB Yasasına karşı mücadeleyi, açlıklarıyla büyütecekler.

Faşist 129 AB Maddesi, Almanya emperyalizminin devrimcilere karşı kullandığı bir silahtır.
Bu silahı kullanarak en son dört devrimci, anti-faşist tutuklandı.
Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan Küpeli 2022 Mayıs ayından bu yana, haksız, hukuksuz gerekçelerle Almanya hapishanelerinde tutuluyorlar.
(Alman emperyalizmi, 129 AB tutsaklarına geçtiğimiz ay Hasan Unutan’ı da ekledi.)

FAŞİST 129 AB’Yİ KİMSE SAVUNAMAYACAK!
“Faşist 129 AB Yasası Kaldırılsın Komitesi” başta olmak üzere, bir çok demokratik kurum ve örgüt, aylardır Faşist 129 AB Yasasına karşı bir kampanya sürdürdü.
Alman emperyalizminin faşist yasaları, yöntemleri, hukuksuzlukları teşhir edildi.
Üç devrimcinin mahkemesi 18 Nisan’da başlayacak.
Mahkemeye kadar Alman emperyalizminin faşist 129 Yasasını anlatmaya, bu tutuklamaların haklı meşru bir gerekçesinin olmadığını, Almanya’nın tamamen emperyalist çıkarları nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini teşhir etmeye devam edeceğiz.

HER ÜLKEDE AÇLIĞIMIZLA FAŞİST 129 SALDIRISINA KARŞI BARİKATLAR KURACAĞIZ!
Bu kampanyanın bir parçası olarak, çeşitli ülkelerden anti-faşistler, demokratlar, devrimciler, uzun süreli açlık grevlerine başlayacaklar.
Her ülke, her kişi kendi açlık greviyle ilgili ayrıca açıklamalarını yapacaklardır kuşkusuz.

ÇAĞRIMIZ;
Açlığımızla,
ALMAN EMPERYALİZMİNİN FAŞİST 129 AB YASASININ KARŞISINA DİKİLELİM!

Açlığımızla,
ÖZGÜL EMRE, İHSAN CİBELİK, SERKAN KÜPELİ VE HASAN UNUTAN İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEYELİM!

HALKIMIZ! BAŞARABİLİRİZ!
Faşist politikalar durdurulamaz değildir.
Faşist yasalar aşılamaz değildir.
Emperyalist yönetimlere geri adım attırılamaz değildir.
YAPABİLİRİZ.
YAPTIK.
TÜRKİYE’DE FAŞİST YÖNETİME KARŞI KAZANDIĞIMIZ ZAFERLER, YUNANİSTAN İŞBİRLİKÇİ YÖNETİMİNE KARŞI KAZANDIĞIMIZ ZAFER,
bunun en yakın örnekleridir.

Sibel-Gökhan-İleri’yi tahliye ettirdiğimiz gibi,
Yunanistan’daki 10 Tutsak Türkiyeli devrimciyi tahliye ettirdiğimiz gibi;
ÖZGÜL-İHSAN-SERKAN-HASAN’I da Alman Emperyalizminin elinden çekip alabiliriz.

Faşist 129 AB Yasası,
egemenlerin 200 yıllık bir silahıdır. Bu silah Hitlerin Nazi yönetimi tarafından da kullanılmıştır. Günümüzün burjuva yönetimleri tarafından da kullanılmaya devam edilmektedir.
BU SİLAHI ONLARIN ELİNDEN ALALIM.
ONLARCA, YÜZLERCE İNSANIMIZIN AÇLIĞIYLA 129 AB YASASININ KARŞISINA YENİ BİR BARİKAT ÖRELİM.
129 AB Yasasına Karşı Mücadeleyi, 18 Nisan’a kadar, açlık grevleri de içinde olmak üzere,
tüm demokrnatik yolları kullanarak büyütelim, yaygınlaştıralım.

  • ÖZGÜL-İHSAN-SERKAN-HASAN’A ÖZGÜRLÜK!
  • TÜM POLİTİK TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

10.03.2023
Avrupa Halk Cephesi

Sosyal ağlarda paylaşın