Avrupa Halk Cephesi: 18 Mart Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Günü’nde Dünya Tutsakları İçin Bir Günlük Açlık Grevindeyiz!

Dünyadaki tüm devrimci, demokrat, anti-faşist, anti-emperyalist tutsaklar için
Almanya’da, Türkiye’de, Filistin’de, İtalya’da Direniş İçinde Olan Tüm Özgür Tutsaklar İçin… AÇLIK GREVİNDEYİZ!

AVRUPA’DA YAŞAYAN EMEKÇİ HALKIMIZ!
Vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın özgürlüğü için mücadele etmesi nedeniyle tutsak edilen insanlarımızı sahiplenmek, politik, ahlaki, vicdani görevimizdir.
Bizim için yıllarını, hayatlarını feda edenleri, demir parmaklıklar ardında bırakmamak, boynumuzun borcudur.
Bunun için; 18 Mart’ta
Tüm Avrupa’da
Dünya Özgür Tutsakları İçin
AÇLIK GREVİNDEYİZ!

Avrupa Hapishanelerinde tutsak edilen Özgül-İhsan-Serkan-Hasan-Musa için açlık grevindeyiz.
İsrail zindanlarında hapsedilen Filistinli tutsaklar için açlık grevindeyiz.
Türkiye’de onyıllardır F Tiplerine ve tecrite karşı direnişi sürdüren özgür tutsaklar için açlık grevindeyiz.
İtalya’da halen açlık grevinin 150’li günlerinde olan özgür tutsaklar için açlık grevindeyiz.
Dünyanın Afrikasında, Latin Amerikasında, Amerikasında, Asyasında, ekmek, adalet, özgürlük mücadelesi verdiği için hapsedilen tüm devrimci, vatansever, ilerici tutsaklar için açlık grevindeyiz.

HALKIMIZ! AVRUPA HALKLARI!
18 Mart’ın Tutsaklarla Dayanışma Günü olarak ilan edilmesi, 1871’de Paris’te proletaryanın ilk iktidarını kurduktan sonra, burjuvazi tarafından tutsak alınan komünarların anısınadır.
Dünya halklarının yiğit oğulları ve kızları, o günden bu yana, özgürlük için, ekmek ve adalet için, bağımsızlık için, yeryüzündeki alçaklıklara, namussuzluklara, eşitsizliklere karşı mücadele ediyorlar. Ve bu nedenle de emperyalist, faşişt yönetimler tarafından tutsak ediliyorlar.
HALKIMIZ!
2023’ün 18 Martını, halkımızın, Avrupa halklarının dünya tutsaklarına sahip çıkma günü haline dönüştürelim.

HALK CEPHELİLER!
18 Mart Açlık Grevine en geniş katılımı sağlayalım.
Bulunduğumuz ülkelerdeki Avrupa sol gruplarının bu açlık grevine katılımını sağlamak için özel bir çaba sarfedelim.

18 MART AÇLIK GREVİ,
FAŞİST 129 AB YASASINA KARŞI DİRENİŞİMİZDİR
Bu açlık grevi,
Almanya’daki Faşist 129 AB yasasına karşı mücadelemizin bir parçasıdır.

Bu açlık grevi, Avrupa’nın tüm hapishanelerinde tecrit uygulamasına gerekçe gösterilen ve 129 AB ile aynı muhtevaya sahip “terör” yasalarına karşı bir direniştir.

HALKIMIZ! HALK CEPHELİLER!
18 Mart’taki açlık grevimizle, Almanya hapishanelerinde 2022 Mayıs ayından bu yana tutsak edilen Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan Küpeli ve Hasan Unutan’ın özgürlüğü için sesimizi yükseltmiş olacağız.
18 Mart’taki açlık grevimizle, tüm dünyada bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm uğruna tutsak düşmüş TÜM POLİTİK TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK talebimizi bir kez daha yükseltmiş olacağız.

  • TÜM POLİTİK TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!
  • ÖZGÜL-İHSAN-SERKAN-HASAN’A ÖZGÜRLÜK!
  • ALFREDO COSPİTO’YA ÖZGÜRLÜK!
  • İSRAİL ZİNDANLARINDAKİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

10.03.2023
Avrupa Halk Cephesi

Sosyal ağlarda paylaşın