Avrupa Burjuvazisinin Komünizm Düşmanlığına ve Çarpıtmalarına Karşı İmza Kampanyası

Emperyalist Avrupa ülkelerinin okullarında çarpıtılmış bir tarih okutulur. Bu çarpıtmanın kendini en bariz gösterdiği konuların başında da 2. emperyalist paylaşım savaşı gelir.

Bu tarihte, Nazilerin nasıl yenilgiye uğratıldığını doğru biçimde okuyamazsınız. Bu tarihte Stalin yok sayılır. Sovyet halklarının Nazi saldırıları karşısında verdiği 25 milyona yakın şehidi, yok sayılır.

Bu çarpıtılmış tarih, her anında ideolojik olarak sosyalizme saldırı halindedir.

Saldırı, Stalin’i Hitlerle, Nazizmi Komünizmle özdeşleştirerek yapılır.

Emperyalist Avrupa ülkeleri, onyıllardır “faşist ve komünist partiler”i özdeşleştirip onları aynı yasalarla yasaklamıştır.

Bu politkayı onyıllardır devam ettiren Avrupa burjuvazisi, bu doğrultuda yeni bir adım daha attı. Geçtğimiz Eylül ayında, Avrupa Parlamentosu bu anlayışı resmileştiren bir önergeyi kabul etti. 

Avrupanın geleceği için Avrupanın hafızası başlığını taşıyan bu önergede, özetle;

– Savaşı başlatmaya karar veren kişinin Stalin olduğu iddia ediliyor.

  • Komünizm, Nazizm’in ideolojik ikizi olarak ilan ediliyor.
  • SSCB’nin, II. Dünya Savaşı’nı başlatmak konusunda en az   Almanya   kadar suçlu olduğu ilan ediliyor.

Bunlar kuşkusuz tarihin çarpıtılmasıdır.

İşte bu çarpıtmaya karşı, ülkemizdeki bir grup aydın, bir metin kaleme alarak bunu imzaya açtılar.

Aşağıda bu metni ve altındaki imzaları yayınlıyoruz:

AVRUPA PARLAMENTOSUNUN KOMÜNİZM KARŞITI KARARINI PROTESTO EDİYORUZ

Avrupa Parlamentosunda 18 Eylül 2019 tarihinde kabul edilen, Avrupanın geleceği için Avrupanın hafızası başlıklı, komünizmi totaliterlik adı altında Nazizmle eşitleyen önergeyi şaşkınlıkla karşıladık. 

Bu karar komünist rejimleri soykırımla suçlayan, komünizmi yargılanması gereken bir ideoloji olarak şeytanlaştıran, son derece tehlikeli ve kabul edilemez bir adımdır. İkinci Dünya Savaşına yol açan gelişmeleri son derece taraflı bir şekilde ele almakta, Sovyetler Birliğine karşı düşmanca düşüncelerle yazıldığı belli olmaktadır.

Önergeyi kabul eden vekiller şu soruları cevaplamalıdır:

Almanyanın 30larda İspanya İç Savaşında faşistlere destek vermesini müdahalesizlik politikasıyla karşılayan, aynı yıllar boyunca Sovyetler Birliğinin bütün çağrılarına ve uyarılarına rağmen Nazilerin silahlanmasına göz yuman, savaş sırasında Nazilere karşı Batı Cephesinin açılmasını son ana kadar bekleterek Sovyetlerin daha fazla kayıp vermesine yol açan hangi ülkelerdi? Bu kararların herhangi birinin savaştaki rolünün, bırakın mahkûm edilmeyi, sorgulandığı oldu mu? Savaş sırasında Nazilere çelik, silah, malzeme tedarik ettiği açık olan ve savaş sonrasına da varlığını güçlenerek sürdüren, bugün hâlâ Avrupanın en büyük işletmelerine sahip olan tekellerin suçlarından aklanması için aldıkları kısa süreli cezalar sizce yeterli mi?

Önergede de geçen ve bugün yaygınlığından şikâyet edilen yabancı düşmanlığı ve ırkçılık neden son otuz yılda, Sovyetler Birliğinin artık yer almadığı, üstelik tüm etkisinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dünyada yükselebilmiştir? Yaptığı güya demokratik seçimin sonucuna göre kendi çatısı altında ırkçılara, göçmen düşmanlarına, kadın düşmanlarına yer vermekten çekinmeyen Avrupa Parlamentosu, Avrupanın geleceği için komünizmden niçin bu kadar korkmaktadır?

Avrupa Birliğinin bölünmüşlüğünden endişe eden önerge sahiplerine hatırlatıyoruz: Sınıflar var olduğu sürece endişe duyduğunuz bölünmüşlük sürecektir. Kapitalist sömürü düzeni bu bölünmüşlüğün başlıca gerekçesidir. Sömürü ortadan kalkmadıkça, halkların birliği söz konusu olamaz. Özgür demokratik ülkeler ailesinin çatısını NATO olarak ifade eden bir önergeden ne özgürlüğe ne de demokrasiye bir katkı çıkar.

Türkiyede on yıllarca anti komünistlerin baskısına, şiddetine, işkencesine maruz kalmış aydınlar, ilericiler, komünistler adına sizi protesto ediyoruz.

İMZACILAR

Abdullah Nefes (Şair)
Abdurrahman Bayramo
ğlu (Avukat, İstanbul Barosu)

Ahmet Aksüt (Avukat, Muğla Barosu)
Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen (E.
Öğretim Üyesi)
Ahmet Y
ıldız (Yazar)

Dr. Akif Akalın (İTF Em. Öğr. Gör., Yazar)

Ali Gürsel (Avukat, Manisa Barosu)
Ali R
ıza Aydın (Anayasa Mahkemesi E. Raportörü)
Doç. Dr. Ali Somel (Öğretim Üyesi)

Asaf Güven Aksel (Yazar)
Attila A
şut (Şair, Yazar)
Aydan Bulutgil (Emekli
İktisatçı)
Aydemir G
üler (Yazar)
Ayd
ın Meriç (Emekli Mühendis, Sendikacı)
Ayd
ın Yürek (Avukat, Ankara Barosu)
Ayten Top
çuoğlu (Avukat, İstanbul Barosu)
Prof. Dr. Aziz Konukman (
Öğretim Üyesi)
Bab
ür Pınar (Şair)
Bahtiyar Kaymak (
Şair)
Bar
ış Terkoğlu (Gazeteci, yazar)
Bar
ış Özbay (Avukat, İzmir Barosu)
Bar
ış Zeren (Çevirmen, Yazar)
Ba
şak Aydın Tantürkü (Avukat, Ankara Barosu)
Batuhan Adanur (Avukat, Bursa Barosu)
Bilal Bar
ış Koç (Avukat, İstanbul Barosu)
Bilal Do
ğan (Avukat, Antalya Barosu)
Burak
Özdemir (Avukat, Aydın Barosu)
Prof. Dr. B
ülent Gökay (Öğretim Üyesi, Yazar)
Canel Durak (Avukat, Antalya Barosu)
Cansu F
ırıncı (Tiyatro Sanatçısı)
Celil Denkta
ş (Çevirmen)
Ceyda Karan (Gazeteci)
Çağrı Kınıkoğlu (Yönetmen, Sinema Yazarı)
Çetin Yüksel (Avukat, İstanbul Barosu)
Çisel Demirkan (Avukat, Ankara Barosu)
Deniz Aksoy (Avukat, Ankara Barosu)
Deniz Akta
ş (Avukat, İstanbul Barosu)
Dengin Ceyhan (M
üzisyen)
Derya Demir (Avukat, Mersin Barosu)
Dilek Aydan Yaman (Avukat,
İstanbul Barosu)
Duygu Akcag
öz (Avukat, İstanbul Barosu)
Duygu
İnegöllü (Avukat, İzmir Barosu)
E.
Özgür Eryılmaz (Avukat, İstanbul Barosu)
Ece Ataer (Yazar)
Ekrem Ataer (Besteci, Radyo-Tv Programc
ısı, Yazar)
Elif Zelal
Şeker (Avukat, İstanbul Barosu)
Emin
İgüs (Müzisyen)
Emin Karaca (Gazeteci, Yazar)
Ender Yi
ğit (Tiyatro Sanatçısı)
Enver Aysever (Gazeteci, yazar)
Eren Selanik (Avukat,
İzmir Barosu)
Erendiz Atas
ü (Yazar)
Erhan Alt
ınkaynak (Avukat, Antalya Barosu)
Erhan Kara
çay (Elektrik Mühendisi)
Prof. Dr. Erhan Nal
çacı (Öğretim üyesi, Yazar)
Ersel Aldabak (Avukat,
İstanbul Barosu)
Ersel G
ürbüz (Avukat, Ankara Barosu)
Ezgi Helin Akp
ınar (Avukat, İstanbul Barosu)
Ezgi Zaman (Dans
çı)
Fahrettin Ozan (T
ÜSTAV Başkanı)
Faruk
Şimşekoğlu (Avukat, Konya Barosu)
Fatih
Önal (Tiyatro Sanatçısı)
Fatih Ya
şlı (Gazeteci, Yazar)
F
ırat Arapoğlu (Dr. Öğretim Üyesi/ Akademisyen)
F
ırat Can Güngör (Avukat, Bursa Barosu)
Fikriye Eril Ad
ıgüzel (Avukat, İstanbul Barosu)
Fulya Zengin Balaban (Avukat,
İstanbul Barosu)
Prof. Dr. Gamze Y
ücesan Özdemir (Öğretim Üyesi)
G
ülcan Altan (Müzisyen)
G
ültekin Emre (Şair)

Hakan Tanıttıran (Yayıncı)
Hande G
ündoğdu (Avukat, İstanbul Barosu)
Hamit Demir (Tiyatro Sanat
çısı)
Harun G
üzeloğlu (Tiyatro Sanatçısı, Yazar)
Prof. Dr. Hasan Erol Ero
ğlu (Öğretim Üyesi)
Hasan Tanay (Tiyatro Sanat
çısı)
Hatem G
öksu (Avukat, Kayseri Barosu)
H
ürriyet Yaşar (Yazar)
I
şıl Akan Kıral (Avukat, Mersin Barosu)
İdil Zeynep Öztürk Aktaş (Avukat, İstanbul Barosu)
İlhan Serin (Avukat, Antalya Barosu)
Do
ç. Dr. İlker Belek (Yazar)
İnci Beşpınar (E. Sendikacı)
İrfan Ertel (Ressam)
Prof. Dr.
İşaya Üşür (E. Öğretim Üyesi)
Kadir Sev (Devlet Denetleme Kurulu E.
Üyesi)
Kaya G
üvenç (TMMOB Yön. Kur. E. Başkanı)
Do
ç. Dr. Kaya Tokmakçıoğlu (Öğretim Üyesi)
Kemal Okuyan (TKP ad
ına, Genel Sekreter)
Prof. Dr. Korkut Boratav (
İktisatçı, Yazar)
Kutlu Ozan Akal
ın (Avukat, İzmir Barosu)
Levent Karao
ğlu (Fotoğraf Sanatçısı)
M. Mahzun Do
ğan (Şair)
Mehdi Be
şpınar (E. Sendikacı)

Mehmet Atal (Şair)
Mehmet Bar
ış (Şair)

Mehmet Öz (Yayıncı-Yazar)
Mehmet
Özer (Şair, Fotoğraf Sanatçısı)
Mert Moral
ı (Besteci)
Prof. Dr. Mesut Muyan (
Öğretim Üyesi)
Mesut Odman (Yazar)
Metin Co
şkun (Tiyatro Sanatçısı)
Murat Be
şer (Müzik Eleştirmeni)
Murat
Çıdamlı (Tiyatro Sanatçısı)
Musa G
ökhan Küçükaşık (Avukat, Bursa Barosu)
Mustafa Demir (E
ğitimci, Yazar)
Murat G
üner (Müzisyen)
Mustafa Kemal Emirel (M
üzisyen)
Mustafa Kemal Erdemol (Gazeteci, Yazar)
Prof. Dr. Mustafa T
ürkeş (Öğretim Üyesi)
Mustafa Ziya
Ülkenciler (Sanat Yönetmeni)
M
üjde Tozbey Erden (Avukat, Antalya Barosu)
Nazmi Algan (Dr. Hekim)
Necla Algan (Sinema Yazar
ı)
Nevzat S
üs (Tiyatro Sanatçısı)
Dr. Nevzat Evrim Önal (Yazar, Öğretim Görevlisi)

Nihal Yıldırım Selvi (Avukat, Ankara Barosu)
Nuri
Özer (Avukat, İstanbul Barosu)
Prof. O
ğuz Oyan (E. CHP milletvekili)
O
ğuz Tanındı (Öğretim Görevlisi, Arkeolog)
Okan Alay (Avukat, Adana Barosu)
Olgu
Ülkenciler (Ressam)
Orhan Ayd
ın (Tiyatro Sanatçısı)
Orhan G
ökdemir (soL Haber Genel Yayın Yönetmeni)
Ozan Ad
ıgüzel (Avukat, İzmir Barosu)
Ozan
Özgür (Şair, Yazar)
Ömer Faruk Eminağaoğlu (Hukukçu)
Özge Demir (Avukat, İstanbul Barosu)
Özgü Türk (Avukat, İzmir Barosu)
Prof. Dr.
Özgür Aydın (Öğretim Üyesi)
Özgür Başkaya (Tiyatro Sanatçısı)
Özgür Çıkın (Avukat, Kahramanmaraş Barosu)
Özgür Murat Büyük (Avukat, İstanbul Barosu)
Özgür Özlem Öngel (Avukat, Eskişehir Barosu)
Özgür Şen (Yazar)
Özlem Öngörü Karanlık (Avukat, İzmir Barosu)
Özlem Şen Abay (Avukat, Ankara Barosu)
Pelin P
ınar Kaya (Avukat, İstanbul Barosu)
Reyhan Y
ıldırım (Yazar)
Prof. Dr. R
ıfat Okçabol (Öğretim Üyesi)
Sait Munzur (Karikat
ürist)
Do
ç. Dr. Serdal Bahçe (Öğretim Üyesi)
Dr. Serdar
Şahinkaya (İktisat Tarihçisi)
Serpil G
üvenç (Yazar)
Sinan K
ılıç (Fotoğraf Sanatçısı)
Prof. Dr. Sinan S
önmez (Öğretim Üyesi) 
Şükrü Veysel Alankaya (Tiyatro Sanatçısı)

Tamer Akgökçe (E. Yargıç)
Turgay
Ön (Tiyatro Sanatçısı)
U
ğur Uğurelli (Avukat, Ankara Barosu)
Ula
ş Can (Gazeteci)
Ulvi O
ğuz (TKP MK üyesi, 1973-1981)
Ümit Kara (Avukat, Ankara Barosu)
Ünal Pekel (Pandomim Sanatçısı)
Vedat Ku
şku (Tiyatro Sanatçısı)
Vedat
Özdemiroğlu (Yazar)
Y
ılmaz Tüzün (Tiyatro Sanatçısı)
Yi
ğit Özatalay (Besteci, Müzisyen)
Zafer Ar
ğıç (Avukat, İstanbul Barosu)

Prof. Dr. E. Zeynep Suda (Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Zuhal Okuyan (
Öğretim Üyesi)

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.