AÇLIK GREVİ SİLAHI, GENÇLİĞİN ELİNDE.. SAG 90’LI GÜNLERDE…

Almanya’da faşist 129 AB yasasının kaldırılması ve Almanya hapishanelerindeki 4 özgür tutsağın serbest bırakılması talebiyle Eda Deniz Haydaroğlu tarafından başlatılan süresiz açlık grevi (SAG) direnişi, 90’lı günlere ulaştı.
Süresiz Açlık Grevi, şu anda Eda Deniz’le birlikte üç kişi tarafından sürdürülüyor.
Üç kişi.. Üç Dev-Gençli.
Eda Deniz Haydaroğlu, süresiz açlık grevinin 91. gününde.
Ilgın Güler, 40. gününde.
Sevil Sevimli ise 35. gününde.
Üç Dev-Gençli, süresiz açlık grevi silahını kuşanarak, Alman emperyalizmine güçlü vuruşlar yaptılar. Aç bedenleri ve açlık grevi kararlılığıyla, 129 AB’yi, halkımıza ve Alman demokratik kurumlarına anlattılar.

AÇLIK GREVİ SİLAHININ KUŞANILMASI 1980’Lİ YILLARA UZANIR

Türkiye sınıflar mücadelesi tarihinde, açlık grevi silahının yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanması, 1980 cuntasından sonradır. Nazım Hikmet’in açlık grevinde olduğu gibi, daha önceki yıllarda da tekil eylemler olarak gündeme gelmiştir.
Ancak açlık grevleri, 12 Eylül 1980 cuntasından sonra, hapishanelerde mücadelenin temel biçimlerinden biri oldu.
Bir haftalık, 10 günlük sürelerle başlayan açlık grevleri, giderek uzadı ve ölüm oruçlarına evrildi.
Faşizmin hapishanelerdeki teslim alma politikalarının bozulmasında, açlık grevleri ve ölüm oruçları, çok tarihi bir rol oynadı. Şehitler verildi, sakat kalanlar oldu, ama düşmanın saldırıları, bu silahla püskürtüldü.

AÇLIK GREVİ SİLAHI HALKIN ELİNDE

1986-87’lerden itibaren gelişen halkın mücadelesinde de açlık grevleri, yaygın biçimde kullanılmaya başlandı.
O dönemde Yeni Çözüm dergisinde şöyle bir başlık yer aldı:
“AÇLIK GREVİ VE ÖLÜM ORUCU SİLAHI HALKIN ELİNDE”.(Yeni Çözüm sayi 26, Temmuz 1989)
Bu yazının başlığını da işte bu tarihten esinlendik.
Öğrenciler, işçiler, kamu emekçileri, cuntanın pasifikasyonunu aşarken, bu silahı yaygın ve etkili bir biçimde kullandılar.
Devrimcilerin hapishanelerde yarattığı direniş geleneği ve yöntemleri, emekçi halkın elinde bir silaha dönüşmüştü artık.

SİLAH, ÜÇ DEV-GENÇLİ’NİN ELİNDE!

Üç Dev-Gençli, aynı anda süresiz açlık grevindeler.
Bu, Avrupa tarihinde ilktir.
Süresiz açlık grevi silahını ilk kuşanan Eda Deniz Haydaroğlu’nun direnişi 90’lı günlere ulaşmıştır. Bu da Avrupa’da ilktir.
Gençlik mücadele ve direnişte yeni bir yol açıyor.
Avrupa’da büyüyen yaşayan bütün gençler için, onurun, sorumluluğun, fedanın, vefanın, öncülüğün yolu budur.
Gençlik bir dinamit fitilidir ve o fitil, bazen için için, bazen hızla yanmaya devam etmektedir.
O fitilin patlatacağı dinamitlerle, faşist yasaların, ırkçılığın, yozlaşmanın kale duvarlarında büyük gedikler açılacak ve o duvarlar, önünde sonunda yıkılacaktır.
Bu tarihsel öncülüğe, bu tarihsel fedaya ve vefaya karşılık olarak, yazımızı ülkemiz gençlik tarihinin şu güzel sloganıyla bitiriyoruz:
Yaşasın Dev-Genç!
Yaşasın Dev-Gençliler!

Sosyal ağlarda paylaşın