92 AYDIN VE SANATÇIDAN SİBEL-GÖKHAN-İLERİ’YE DESTEK

Aydınlar, sanatçılar ortak bir açıklama yaparak, ölüm orucundaki Sibel Balaç, Gökhan Yıldırım ve İleri Kızılaltun’un taleplerinin kabul edilmesini istediler.
Bu doğrultuda hazırlanan imza metnine 92 aydın ve sanatçı imza koydu.
İmza metninin başlığında şöyle deniliyor:
“YASAL ZORBALIĞA KARŞI ADİL BİR YARGILANMA HAKKI İÇİN DİRENEN SİBEL BALAÇ, GÖKHAN YILDIRIM VE İLERİ KIZILALTUN ÖLÜM ORUCUNDA.

DİRENME HAKKI, EN MEŞRU HAKKIMIZDIR. BİZ AŞAĞIDA İMZASI BULUNANLAR, DİRENME HAKKINA SAHİP ÇIKIYOR, SİBEL, GÖKHAN VE İLERİNİN TALEPLERİNİN KABUL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ.”

Direnme hakkının meşruluğuna vurgu yapılan imza metninde şöyle denildi.
“Ezilen, sömürülen, baskı altında tutulan haksızlığa uğrayan her halk sömürü ve zulüm düzenlerine karşı direnme hakkına sahiptir.
Baskının zulmün olduğu her yerde direnme hakkı en meşru haktır.
Türkiye hapishanelerinde iki devrimci tutsak, dienme hakkını kullanarak ve halkımızın adalet öçlemini kuşanarak en başta adil yargılanma talebiyle ölümüne bir direnişe başladı.
Gökhan Yıldırım, Sibel Balaç ve İleri Kızılaltun’un talepleri şunlardır:

1- Dijital delillerle, gizli tanık ve itirafçı tanıklarla yürütülen yargılamalara son verilmesi.

2- Keyfi şekilde uygulanan disiplin cezalarına son verilmesi.

3- Hasta tutsakların serbest bırakılması.

4- Hapishanelerdeki kitap-dergi kısıtlamalarına son verilmesi.

5- Hapishanelerde sohbet hakkının eksiksiz uygulanması.

6- Ağırlaştırılmış müebbet infaz yasası tutsaklar lehine değiştirilmelidir.

7- – Yozlaştırmaya karşı mücadele edenlere verilen cezaların iptal edilmesi.

8- Halkımızın hak ve özgürlükler, adalet mücadelesinin engellenmemesi.

İmza metninin sonunda şöyle deniliyor;
“Biz aydınlar yediden yetmişe adaletsizliğe uğrayan halkın sorunlarına duyarsız kalmıyoruz.
bugün adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Gökhan Yıldırım, Sibel Balaç ve İleri Kızılaltun’un
sesine ses katmak için imza veriyoruz.”

Sosyal ağlarda paylaşın