S, R, Y Tipi Hapishanelere Karşı Süresiz Açlık Grevi 133. Gününde

Özgür Tutsaklar Nedim Öztürk 133 Gün, Nurettin Kaya 124 Gündür S, R ve Y Tipi Hapishanelere Karşı Süresiz Açlık Grevi Direnişinde!

Talepleri;

1-Zorunlu Sürgün Sevkler Durdurulsun

2-Siyasi Tutsaklar sevk olduğu hapishanelerde biraya getirilsin

3-Tutsaklar ailelerinin yakınında ve kendi arkadaşlarının olduğu hapishanelere sevk edilsin!

4-Dsiplin cezaları kaldırılsın şartlı tahliyeler uygulansın

5-S, R, Y, Tipi Hapishaneler Kapatılsın

Sosyal ağlarda paylaşın