2020 İşçi Hakları Raporu; iş ‘kazaları’ , intiharlar, çocuk işçiliği…

İşsizlik oranı, yüzde 13 civarında gösterilmesine rağmen, işsizlik oranının gerçekte yüzde 20’lere vardığı açıklandı.

Bu açıklama, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan, “İşsizliğin Yıkıcı Etkisi- Çalışma Hayatında Hak İhlalleri” başlıklı raporda ortaya konuldu.

Önceki faşist iktidarlarda olduğu gibi, AKP iktidarında da emekçilere ilişkin rakamları, istatistikleri öğrenmek her zaman mümkün değildir.

Çünkü faşist iktidarların politikalarının bir yanı terörse, diğer yanı yalandır.

Bu nedenle, gerçek rakamlara ulaşmak çoğu zaman zordur.

Karaca tarafından hazırlanan raporun başlangıcında Covid ölümlerine değiniliyor. 

“2021’in ilk dokuz ayında 1.674 işçinin yaşam hakkı sonlanmıştır. Covid-19 pandemisi döneminde bile işe gitmek zorunda bırakılan hiçbir önlemin alınmadığı yeterli denetimlerin yürütülmediği çalışma koşullarında çalışmak zorunda bırakılan işçilerden, 2020 yılında 744 işçi, 2021 yılında da 465 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.“

İşçi İntiharları:

Raporda 2020 yılında en az 75 işçinin intihar ettiği belirtiliyor:

“Bütün bu konuların yanında gözden kaçan diğer bir başlık ise işçiler arasındaki intiharlardır. Türkiye’deki işçi intiharlarının nedenlerine bakıldığında en çok öne çıkan konuların; borç, işsizlik, mobbing olduğu görülmektedir. 2013 yılında en az 15 işçi, 2014 yılında en az 25 işçi, 2015 yılında en az 59 işçi, 2016 yılında en az 89 işçi, 2017 yılında en az 86 işçi, 2018 yılında en az 73 işçi, 2019 yılında en az 80 işçi, 2020 yılında en az 75 işçi intihar sonucu yaşamını yitirdi.“

Çocuk İşçiler!

Raporun önemli bir bölümü de çocuk işçilerle ilgili.

Güya yıllardır UNİCEF’te, İLO’da kararlar alınıp çocuk işçilerin çalıştırılmasının önleneceği ilan edilir. Ama sonuç alınmaz.

Rapordan aktarıyoruz:

“Türkiye’de en az 2 milyon çocuk işçi bulunduğu düşünülmektedir. … Türkiye’de çocuk işçiliği üretimi ayakta tutan bir olgu olarak varlığını sürdürmektedir. TÜİK verilerine göre yüzde 70,6’sı erkek, yüzde 29,4’ü kız çocuğu olmak üzere 720 bin çocuk işçi bulunmaktadır. Ancak bu istatistiklerde sayıları 1,5 milyonu bulan çırak, stajyer ve meslek eğitimi gören öğrencilerin bulunmadığını hatırlatmak gerekmektedir. Bütün bu sayılar birleştirildiğinde Türkiye’de en az 2 milyon çocuk işçi bulunduğu” ortaya çıkıyor.

Çocuk İşçi Cinayetleri!

Çeşitli sektörlerde daha çok işçi çalıştıkça, bunun kaçınılmaz sonucu olarak çocukların katledildiği iş cinayetleri de artmaktadır. Rapordaki veriler, 2021’in ilk altı ayında 19 çocuğun iş cinayetlerinde katledildiğini gösteriyor:

„Çocuk işçi cinayetleri en çok tarım işkolunda. Çocuk işçiliğin giderek azalması gerekirken artması neticesinde; çocuk işçilik giderek daha çok ağır ve tehlikeli işlere doğru kaymaktadır. Türkiye’de çocuk işçilerin yüzde 30,8’i tarım, yüzde 23,7’si sanayi ve yüzde 45,5’i ise hizmet sektöründe çalışmaktadır. …

Çocuk iş cinayetleri de ağırlıklı olarak çocuk istihdamının yüksek olduğu ve kötü çalışma koşullarından dolayı tarım işkolunda yoğunlaşmaktadır. Yaşanan ölümlerin 294’ü tarım-orman işkolunda, 50’si inşaat işkolunda, 37’si metal işkolunda, 23’ü konaklama işkolunda ve 21’i ticaret işkolunda gerçekleşmiştir. 14 yaş altında ölüm sayısı 169 iken 15-17 yaş arası ölüm sayısı 344 olmuştur.”

Sosyal ağlarda paylaşın