14 Mart Tıp Bayramı: ‘TÜKENDİK, ÖLDÜK, SUÇLUSUNUZ’

14 Mart Tıp Bayramı’da sağlık emekçileri yaşadıkları sorunların arttığını söylerken çalışma koşullarında iyileştirme çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mektupta, “olması için var gücüyle çabaladığımız koca bir yılı” geride bıraktıklarını söyledi.

Fincancı, “Yönetilemeyen bir pandeminin gölgesinde, söylenmeyenlerin ağırlığı omuzlarımızda söylemediklerini söyleyip, göstermediklerini görünür kılmaya çalışarak mücadele ettik bir yıl boyunca. Ölümleri engelleyemeyenler istifaları yasak ettiler, soluksuz çalışmayı dayattılar her birimize. Bir yılda 16 milyarı şehir hastanelerine akıtanlar birinci basamağı bodrumlara mecbur bırakıp, hastalıktan korumanın değil hasta sayısının peşine düştüler” dedi.

Sağlık meslek örgütleri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Cuma günü İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eylemlerde, pandemi nedeniyle yaşamını yitirenler anıldı ve ortak bir açıklama yapıldı.

Tükendik ve öldük. Suçlusunuz” başlığı ile başlayan açıklamada, Türkiye’de bugüne kadar 385 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve bunun dünyadaki en yüksek kayıp rakamı olduğunu belirtildi. 

“Ağır çalışma koşulları hekim ve sağlık çalışanlarında tükenmişlik yaratmıştır. İnsan hakları ve uluslararası çalışma haklarına aykırı olarak emeklilik, izin ve istifa hakları ellerinden alınan sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları pandemi süresince kötüleşmiştir” denildi.

Açıklamaya TTB, İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin yöneticileri ve hak savunucuları katıldı.

Yapılan açıklamaya ayrıca bazı insan hakları örgütleri, sendika ve siyasi parti temsilcileri destek verdi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ

Açıklamada sağlık çalışanlarının talepleri şöyle sıralandı:

– COVID-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin.

– Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın.

– Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın.

– Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin.

– Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin.

– Liyakatsiz atamalar, tip sözleşme dayatmaları, tıp eğitimini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin açılması durdurulsun.

Sosyal ağlarda paylaşın