Yüksel Direnişinin kazanımları neler?


Yüksel Meclisi, Ankara Yüksel’de yaptıkları ve 1000.gününe yaklaşan işlerine geri alınma mücadelesini bilançosunu çıkarıyorlar. 1000.güne özel olarak çıkarttıkları gazetelerinde Yüksel direnişi sürecinin kısa bir özetini çıkartırlarken aynı zamanda bu mücadelelerinin kazınımlarını da değerlendirdiler. Yüksel meclisi kazanımları şu şekilde özetlediler:

1- KHK’ lar ile bir gecede işinden, ekmeğinden edilen 135 bin kamu emekçisine umut olan Yüksel Direnişi, 324 gün süren açlık greviyle birlikte KHK’ ların hukuksuz ve hükümsüz olduğunu bütün ülke ve dünyaya duyurdu.
2- OHAL ile birlikte bütün halkları teslim alma politikalarını boşa çıkarmıştır. Yaratılmak istenen “OHAL var, OHAL’ de sokağa çıkılmaz, direnilmez “ algısını yıktı.
3- KHK ile işten atılan kamu emekçilerine direnmenin yolunu açtı. Düzce’de, Malatya’da, İstanbul’da, Bodrum’da, Ankara’da kamu emekçileri işlerini geri almak için direnişler başlattılar.
4- Koşullar ne olursa olsun faşizmin saldırılarına karşı direnilebileceğini göstermiştir. İşten atılan ve hakları gaspedilen işçi ve emekçiler işyerleri önünde direnişe geçmişleridir.
5- KHK’ ların hukuksuzluğunu teşhir ederek yeni KHK’ larla kamu emekçilerinin keyfi bir şekilde işten atılmalarını engelledi. Açlık Grevi süresince hiç KHK çıkarılamadı.
6- İstanbul ve Ankara’da kurulan “Nuriye-Semih Dayanışması” ile dayanışmanın , sahiplenmenin birlikte olmanın gücünü göstermiştir.
7- Direniş etrafında toplanan insanlarla büyük bir Yüksel Ailesi oluşturdu. Direnişi haklı bulan, destek veren direniş dostları her türlü baskı ve direnişten uzaklaştırma saldırılarına rağmen direnişi sahiplenmiş ve direnişin halklaşmasını sağlayarak büyümesine katkı sunmuşlardır.
8- Yüksel Direnişi, yoldaşlığı, sahiplenmeyi, dostlarını kendinden önde tutmayı, paylaşmayı ben değil, biz olmayı öğretmiştir.

Yüksel Meclisi 1000.gün özel gazetesi
Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.