Yeni Kanun ile Tutsaklar Hapishaneden Alınıp İşkence ye Götürülecek

AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı 70 maddelik infaz paketi meclisten geçerek yasalaştı. Salgınla ilgisi olmayan, ama bu fırsat ile oluşan paket 15 Nisan günü Resmi gazetede yayımlandı.

Bu sayede çoğunluğu hırsızlardan, katillerden, uyuşturucu satıcılarından oluşan yaklaşık 90 bin kişi serbest bırakılacak. Düşünceleriyle iktidara muhalif olanlar, hukukçular, yazarlar, gazeteciler, sanatçılar, tweet atanlar içeride kalacak.

Bu paket aynı zamanda 11 ayrı kanunda değişiklik getiriyor. Bir yenilikte işkenceyi tamamen yasallaştırıp, her şekilde mümkün kılmak.

Savcılıklar ve istihbarat birimleri, tutuklu ve hükümlüyü cezaevinden alarak 15 güne kadar sorgulayabilecek. 

Maddeye göre güvenlik güçleri istedikleri tutuklu veya hükümlüyü, istedikleri zaman “sorgulamak” için hapishaneden çıkarılabilecek.

Düzenlemenin sadece “Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçları” kapsaması ise elbette ne amaçlı olduğunu gösteriyor yapılanların. İnsanların 15 gün nerede, nasıl ve ne koşullarda sorgulanacağı belirsiz…

Daha önceki “özel yetkili mahkemeler” döneminde hayata geçirilen bu uygulama artık her daim mümkün olacak.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 5275 sayılı Kanunun 92/2. maddesi şöyle değiştirildi:

“Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hâllerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkimi kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler. Bu süreler, hükümlü veya tutuklu dinlendikten sonra işin niteliğine göre, her defasında dört günü ve hiçbir surette onbeş günü geçmemek üzere hâkim tarafından tayin olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Ceza infaz kurumundan ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilir. Yer gösterme sırasında yapılan işlemlere ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.”

Sosyal ağlarda paylaşın

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.