Yasak Göstermelik; İşten Çıkarmalar Sürüyor…

Çorum’da Ekmekçioğlu Metal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 20 işçi, işten çıkarıldı.

DİSK’e bağlı, Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, bu işçi kıyımınıın sendikalaşma nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Süreç şöyle gelişti:

Fabrikadaki sendikal çalışma sonucunda, işçilerin tamamı sendikaya üye oldular; Geçen hafta Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılan başvurunun sonuçlanmasıyla birlikte, sendika işyerinde yetki aldı.

Ekmekçioğulları Metal işçileri, yasalarda yazılı haklarını kullanarak sendikaya üye oldular; ancak patron bu hakkı tanımayacağını ilan ederek işçi çıkarmaya başladı.

Sendikalaşma nedeniyle işçi çıkarma zaten haksız, gayri-meşru bir politikadır. Emekçilere bir saldırıdır. Bu işten çıkarmalar bir de pandemi nedeniyle konulan “işçi çıkarma yasağı”na rağmen gerçekleştirildi.

Kuşku yok ki, patronlar, iktidar cephesinin, yargı cephesinin kendilerinden yana olacağını biliyorlar.

Bu nedenle bu kadar pervasızlar.

“Zorbalık işçileri yıldıracak sanıyorlar.”

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, patronun, saldırgan patron örgütü MESS üyesi olduğu belirtilerek şöyle denildi: “İşçileri kendi malı gibi gören, sendikaya üye olan işçiyi aşağılayan zihniyet bu kez de Çorum’da karşımıza çıkmış bulunuyor… Ekmekçioğulları patronu, Anayasayı, yasaları ve uluslararası sözleşmeleri ayaklar altına alıyor… Bunu kabul etmeyeceğiz”.

“Salgın dönemini fırsat bilip işçileri cezalandırmaya çalışıyorlar. Zorbalık işçileri yıldıracak sanıyorlar. Yanılıyorlar. Sendikamız diğer fabrikalarda olduğu gibi Ekmekçioğulları’nda da üyelerinin haklarını korumak konusunda kararlıdır. Ekmekçioğulları’nda işçilerin sendikal hakları güvence altına alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.