Tarihin Işığında:
Bir Zafer Sayfası: Kızıl Ordu Pekin’i Ele Geçirdi
22 Ocak 1949

Günlerden 22 Ocak.
Dünya halkları bir “mucizeye” daha tanık oluyor.
Olmaz denilen oluyor.
Halk savaşının zorlu ve uzun yolunda oluşturulan Kızıl Ordu, Pekin’e giriyor.
Pekin düştü.
Mucizenin adı halk savaşı.
Kızıl Ordu,
Çin gerici iktidarını ve onun arkasındaki Amerikan emperyalizmini yenerek Pekin’e giriyor.
Kızıl Ordu’nun başında Mao.
Mao demişti ki,
“Yoksullar savaşmaya kararlı olduklarında, zenginlere karşı daima muzaffer olurlar”.
Tarih 22 Ocak;
Muzaffer bir ordunun komutanı ve muzaffer bir önder olarak,
sözü tarihte kanıtlanmış bir önder olarak Pekin’e giriyor Mao.


“Yıllanmış bir ağaç gibi köklü, gür
Yalan hiç yıkılmayacakmış gibi görünür
Hükmü yaşamın verilmiştir oysa:
Yıkılacak. Çürümüştür”

Böyle demişti şair.
Şairin sözü tarihtendi.
Tarih böyle yazılmıştı çünkü.


Çin İmparatorluğu ve ardından kurulan Guomindang iktidarı da böyle görünüyorlardı.
Amerikan emperyalizminden milyarlarca dolar ve büyük askeri destek olan Guomindang, hiç de yıkılacak gibi görünmüyordu.
Guomindang’ın milyarlarına, emperyalistlerin silahlarıyla donatılmış ordusuna karşı, Kızıl Ordu savaşı kazanabilir miydi!


Çin Devrimi’nin tüm tarihini tekrar etmeyeceğiz burada.
Çin’de Kızıl Ordu’nun Pekin’e girmesi ve iktidarın alınması, asıl olarak 1945-49 İç Savaşının sonucundadır.

1945’deki ÇKP VII. Kongresi, VI. Kongre’den tam onyedi yıl sonra yapıldı.
ÇKP, VI. Kongre’nin yapıldığı 1928’de, üyelerinin çoğunu ayaklanma sırasında ve saldırılarda kaybetmiş
bir partiydi. 1945’de ise artık ÇKP dünyanın en büyük ikinci komünist partisiydi.
Parti, Çin’de emperyalizme, japon işgaline karşı savaşta büyümüştü.

  1. Emperyalistler arası paylaşım savaşı sona ermiş, Çin’i işgal eden japonya da yenilmişti.
    ABD hemen, Çin’deki Goumindang iktidarını desteklemeye başladı.
    ABD, Çin’de iktidarın komünistlere geçmemesi için herşeyi yapacaktı.

Amerikan Generalinin Gözünden Devrimciler ve Karşı-Devrimciler:
Guomindang’ın başarısızlıkları nedeniyle ABD, General joseph
W.Stilwell’i Çin’e gönderdi. Stilwell Çin’e ulaşıp oradaki durumu görünce, Goumindang lideri Jiang’ı (Çan Kay Şek) yere batıran bir rapor hazırladı. Guomindang’ı suistimal, ihmal, kaos, yüksek vergi, stokçuluk,
karaborsa ve düşmanla ticaret ifadeleriyle tanımladı. Komünistlerin ise vergileri ve kiraları indirip üretimi ve yaşam standardını yükselttiğini belirtti. Jiang’ın tam bir yalancı olduğunu,
“kızılların” söylediklerini yapmalarından ötürü halktan destek gördüklerini belirtti. Guomindang gizli polisini ise Gestapo’ya benzetti.
Ama ABD emperyalizmi buna rağmen, Stilwell’i geri çekip, Jiang’ı desteklemeye devam etti.
Mao, Ağustos 1945’de
ABD’den Guomindang’a yardımı kesmesini istedi ama bu talep reddedildi.
Amerikan askeri malzemesi açık olan tüm limanlardan Jiang’a ulaştırılıyor, Amerikalı subaylar Guomindang
karargahına yerleşiyorlardı.
DEVRİM İLERLİYOR
Fakat Amerika’nın bu açık desteğine rağmen,
ÇKP, ülkenin dörtte
birini eline geçirmişti. Guomindang ise ardındaki ABD’nin desteği ile Mançurya kentlerinin çoğunu
elinde tutuyordu.
1947 ilkbaharında Halk Kurtuluş Ordusu kuruldu ve başkomutanlığına Lin Biao getirildi. 1947
yazı İç Savaş için bir dönüm noktası oldu. Lin Biao kısa sürede, tüm Mançurya’yı ele geçirdi.
1947’de 1947’de jiang Gaishek’in en donanımlı orduları, önemli savaşlarda büyük bir yenilgiye uğradı. Aralık 1947’de inisiyatif tamamen Halk Kurtuluş Ordusu’na geçti.
Guomindang yönetiminin ekonomik durumu ve siyasal itibarı günden güne çöküyordu.
Yönetim işlemiyor, diğer yandan Guomindang yönetimiyle bütünleşmiş dört
büyük ailenin -Qing’ler, Kong’lar, Song’lar ve Chen’ler- serveti arttıkça artıyordu.

DEVRİM ERTELENEMEZ!
Bu elverişli durumda, parti içinde veya uluslararası Komünist hareket içinde iktidarı devralmanın henüz erken olduğunu savunanlar çıktı. Fakat Mao önderliğindeki ÇKP bunları dinlemedi.
Halk kurtuluş ordusunun taarruzu sürdü.
Kuzey Çin’deki Guomindang mevzileri düşmeye başladı. 31 Ekim’de Mançurya’da Guominda’ng egemenliginin son kalıntıları da teslim oldu. ]iang, Pekin’i terketti ve bir daha dönmedi.
Kasım 1948’de Çin’deki ABD yetkilileri sadece kuzeydeki dört çarpışmada -Zinan, tioning, Mukden ve
Changchun’da- 320 bin kişilik 33 tümenin yok oldugunu bildirdiler. Toplam kayıpları ise 500 binin üzerindeydi.
Guomindang’ın dağılışı Kasım ve Aralık’daki büyük Huay-Hay savaşı ile devam etti.
SON DARBE
Altmışbeş gün süren bu meydan savaşında Halk Kurtuluş Ordusu düşmanın ulaşım hatlarını keserek Guomindang ordusuna son darbeyi indirdi. Pekin ve Tienjin Ocak 1949’da düştü.
22 Ocak’ta Halk Kurtuluş Ordusu Pekin’e girdi. (Bazı kaynaklar bu tarihi 3 Şubat olarak veriyorlar.)

ZALİMLER KAÇIYOR
HALK İKTİDARINI KURUYOR
Goumindang’ın gerici lideri Jiang, Çin’in hazinelerini taşıyan binlerce sandık ve avanesi ile Formoza’ya sığındı. Çin’de Guomindang dönemi ve bütün olarak sömürücülerin hükmü sona erdi, halkın
iktidarı dönemi başladı.

Sosyal ağlarda paylaşın