REFORMİZM DÖRTLÜNÜN PEŞİNDE!

Çeşitli reformist örgütler ve kurumlar da, yıllardır bir çok kez yaptıkları gibi,
DİSK, KESK, TMMOB, TTB dörtlüsünün peşine takılarak, 1 Mayıs’ta Maltepe’de olacaklarını açıkladılar.
Adlarında “sosyalist”, “komünist” geçen, “işçi”, “emek” partisi olduğunu iddia eden siyasi hareketlerin de içinde olduğu bu kesimler, odalarla, CHP’yle, “omuz omuza” AKP faşizminin Maltepe dayatmasına boyun eğiyorlar.

Konfederasyonlar ve odalarla birlikte Maltepe’de olacağını açıklayan kesimler şunlar:
CHP, HDP, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), SOL Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Devrim Hareketi ve Halkevleri.

Sosyal ağlarda paylaşın